นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_flower {"asset_file_name":"flower.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/06/30 09:43:00 +0700","media_folder_id":1437,"description":"flower.jpg","updated_at":"2013/06/30 09:43:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/30 09:42:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":172131,"id":41023,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/30 09:42:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_w06 {"asset_file_name":"w06.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/06/26 15:47:10 +0700","media_folder_id":1437,"description":"w06.jpg","updated_at":"2013/06/26 15:47:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/26 15:47:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":29494,"id":40942,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/26 15:47:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_w01 {"asset_file_name":"w01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/06/26 15:46:47 +0700","media_folder_id":1437,"description":"w01.jpg","updated_at":"2013/06/26 15:46:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/26 15:46:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":159878,"id":40941,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/26 15:46:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_red {"asset_file_name":"red.gif","visibility":null,"modified_at":"2013/06/24 08:38:07 +0700","media_folder_id":1437,"description":"red.gif","updated_at":"2013/06/24 08:38:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2013/06/24 08:38:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":137019,"id":40845,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/24 08:38:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_green {"asset_file_name":"green.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/06/24 08:37:59 +0700","media_folder_id":1437,"description":"green.jpg","updated_at":"2013/06/24 08:37:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/24 08:37:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":408499,"id":40844,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/24 08:37:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_aloe {"asset_file_name":"aloe.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/06/24 08:37:48 +0700","media_folder_id":1437,"description":"aloe.jpg","updated_at":"2013/06/24 08:37:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/24 08:37:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":123365,"id":40843,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/24 08:37:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_true4 {"asset_file_name":"true4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/06/20 21:39:47 +0700","media_folder_id":1437,"description":"true4.jpg","updated_at":"2013/06/20 21:39:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/20 21:39:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":104613,"id":40784,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/20 21:39:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_true3 {"asset_file_name":"true3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/06/20 20:49:14 +0700","media_folder_id":1437,"description":"true3.jpg","updated_at":"2013/06/20 20:49:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/20 20:49:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":64818,"id":40780,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/20 20:49:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_true2 {"asset_file_name":"true2.png","visibility":null,"modified_at":"2013/06/20 20:48:58 +0700","media_folder_id":1437,"description":"true2.png","updated_at":"2013/06/20 20:48:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2013/06/20 20:48:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":71409,"id":40779,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/20 20:48:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_true1 {"asset_file_name":"true1.png","visibility":null,"modified_at":"2013/06/20 20:48:32 +0700","media_folder_id":1437,"description":"true1.png","updated_at":"2013/06/20 20:48:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2013/06/20 20:48:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":35834,"id":40778,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/20 20:48:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_deuterium {"asset_file_name":"Deuterium.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/05/20 14:27:29 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Deuterium.jpg","updated_at":"2013/05/20 14:27:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/05/20 14:27:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":5487,"id":39956,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/20 14:27:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_2013-04-07_11 {"asset_file_name":"2013-04-07_11.14.37.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/04/22 11:14:20 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Shutter bus","updated_at":"2013/04/22 11:14:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/04/22 11:14:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":261743,"id":39511,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/22 11:14:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_r03-1 {"asset_file_name":"R03-1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/04/04 13:35:02 +0700","media_folder_id":1437,"description":"R03-1.jpg","updated_at":"2013/04/04 13:35:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/04/04 13:34:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":65484,"id":39174,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/04 13:34:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r03-1-2 {"asset_file_name":"R03-1-2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/04/04 13:34:55 +0700","media_folder_id":1437,"description":"R03-1-2.jpg","updated_at":"2013/04/04 13:34:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/04/04 13:34:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":65661,"id":39173,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/04/04 13:34:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_orinka {"asset_file_name":"Orinka.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/02/16 14:15:33 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Orinka.jpg","updated_at":"2013/02/16 14:15:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/02/16 14:15:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":153309,"id":38282,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/02/16 14:15:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_page0002 {"asset_file_name":"page0002.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/02/13 22:43:17 +0700","media_folder_id":1437,"description":"page0002.jpg","updated_at":"2013/02/13 22:43:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/02/13 22:43:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":107256,"id":38161,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/02/13 22:43:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_page001 {"asset_file_name":"page001.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/02/13 22:35:59 +0700","media_folder_id":1437,"description":"page001.jpg","updated_at":"2013/02/13 22:35:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/02/13 22:35:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":93392,"id":38160,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/02/13 22:35:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_page {"asset_file_name":"page.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/02/13 22:33:12 +0700","media_folder_id":1437,"description":"page.jpg","updated_at":"2013/02/13 22:33:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/02/13 22:33:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":109103,"id":38159,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/02/13 22:33:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_penang20 {"asset_file_name":"Penang20.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/12/28 12:05:00 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Penang20.jpg","updated_at":"2012/12/28 12:05:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/12/28 11:44:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":131089,"id":37428,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/28 11:44:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_penang19 {"asset_file_name":"Penang19.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/12/28 12:04:57 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Penang19.jpg","updated_at":"2012/12/28 12:04:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/12/28 11:44:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":169726,"id":37427,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/28 11:44:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_penang18 {"asset_file_name":"Penang18.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/12/28 12:04:53 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Penang18.jpg","updated_at":"2012/12/28 12:04:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/12/28 11:44:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":132895,"id":37426,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/28 11:44:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_penang17 {"asset_file_name":"Penang17.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/12/28 12:04:50 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Penang17.jpg","updated_at":"2012/12/28 12:04:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/12/28 11:44:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":174970,"id":37425,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/28 11:44:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_penang16 {"asset_file_name":"Penang16.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/12/28 12:04:46 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Penang16.jpg","updated_at":"2012/12/28 12:04:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/12/28 11:44:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":142978,"id":37424,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/28 11:44:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_penang15 {"asset_file_name":"Penang15.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/12/28 12:04:43 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Penang15.jpg","updated_at":"2012/12/28 12:04:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/12/28 11:43:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":146973,"id":37423,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/28 11:43:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_penang14 {"asset_file_name":"Penang14.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/12/28 12:04:40 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Penang14.jpg","updated_at":"2012/12/28 12:04:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/12/28 11:43:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":149118,"id":37422,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/28 11:43:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_penang13 {"asset_file_name":"Penang13.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/12/28 12:04:37 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Penang13.jpg","updated_at":"2012/12/28 12:04:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/12/28 11:43:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":173723,"id":37421,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/28 11:43:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_penang12 {"asset_file_name":"Penang12.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/12/28 12:04:35 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Penang12.jpg","updated_at":"2012/12/28 12:04:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/12/28 11:43:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":159877,"id":37420,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/28 11:43:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_penang11 {"asset_file_name":"Penang11.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/12/28 12:04:31 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Penang11.jpg","updated_at":"2012/12/28 12:04:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/12/28 11:43:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":143103,"id":37419,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/28 11:43:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_penang10 {"asset_file_name":"Penang10.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/12/28 12:04:28 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Penang10.jpg","updated_at":"2012/12/28 12:04:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/12/28 11:43:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":133271,"id":37418,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/28 11:43:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_penang09 {"asset_file_name":"Penang09.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/12/28 12:04:23 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Penang09.jpg","updated_at":"2012/12/28 12:04:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/12/28 11:42:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":159896,"id":37417,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/28 11:42:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_penang08 {"asset_file_name":"Penang08.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/12/28 12:04:20 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Penang08.jpg","updated_at":"2012/12/28 12:04:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/12/28 11:42:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":131429,"id":37416,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/28 11:42:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_penang07 {"asset_file_name":"Penang07.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/12/28 12:04:16 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Penang07.jpg","updated_at":"2012/12/28 12:04:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/12/28 11:42:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":165469,"id":37415,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/28 11:42:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_penang06 {"asset_file_name":"Penang06.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/12/28 12:04:06 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Penang06.jpg","updated_at":"2012/12/28 12:04:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/12/28 11:42:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":156003,"id":37414,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/28 11:42:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_penang05 {"asset_file_name":"Penang05.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/12/28 12:04:02 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Penang05.jpg","updated_at":"2012/12/28 12:04:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/12/28 11:42:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":142830,"id":37413,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/28 11:42:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_penang04 {"asset_file_name":"Penang04.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/12/28 12:03:58 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Penang04.jpg","updated_at":"2012/12/28 12:03:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/12/28 11:41:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":133509,"id":37412,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/28 11:41:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_penang03 {"asset_file_name":"Penang03.jpg","visibility":null,"modified_at":"2012/12/28 12:03:53 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Penang03.jpg","updated_at":"2012/12/28 12:03:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/12/28 11:41:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":136950,"id":37411,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/28 11:41:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: