นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_f07 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/26 12:45:07 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":136128,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45136,"created_at":"2014/02/26 12:44:58 +0700","asset_file_name":"F07.jpg","updated_at":"2014/02/26 12:45:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:44:58 +0700","description":"F07.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_draftftir {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/26 12:44:13 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":130094,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45135,"created_at":"2014/02/26 12:43:58 +0700","asset_file_name":"DraftFTIR.jpg","updated_at":"2014/02/26 12:44:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:43:58 +0700","description":"DraftFTIR.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_ftir11 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/26 12:37:26 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":78011,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45134,"created_at":"2014/02/26 12:37:07 +0700","asset_file_name":"FTIR11.JPG","updated_at":"2014/02/26 12:37:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:37:07 +0700","description":"FTIR11.JPG","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_tensor27 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/26 12:32:37 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":16909,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45133,"created_at":"2014/02/26 12:32:28 +0700","asset_file_name":"tensor27.jpg","updated_at":"2014/02/26 12:32:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:32:28 +0700","description":"tensor27.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pc05 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/24 22:28:01 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":170058,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45125,"created_at":"2014/02/24 22:27:50 +0700","asset_file_name":"PC05.jpg","updated_at":"2014/02/24 22:28:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/24 22:27:50 +0700","description":"PC05.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pc04 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/24 22:27:44 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":171125,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45124,"created_at":"2014/02/24 22:27:35 +0700","asset_file_name":"PC04.jpg","updated_at":"2014/02/24 22:27:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/24 22:27:35 +0700","description":"PC04.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pc03 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/24 22:27:24 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":216908,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45123,"created_at":"2014/02/24 22:27:15 +0700","asset_file_name":"PC03.jpg","updated_at":"2014/02/24 22:27:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/24 22:27:15 +0700","description":"PC03.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pc02 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/24 22:27:10 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":144838,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45122,"created_at":"2014/02/24 22:27:01 +0700","asset_file_name":"PC02.jpg","updated_at":"2014/02/24 22:27:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/24 22:27:01 +0700","description":"PC02.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pc011 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/24 22:26:56 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":227373,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45121,"created_at":"2014/02/24 22:26:48 +0700","asset_file_name":"PC011.jpg","updated_at":"2014/02/24 22:26:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/24 22:26:48 +0700","description":"PC011.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_hood17 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/18 13:19:05 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":218665,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45065,"created_at":"2014/02/18 13:18:56 +0700","asset_file_name":"Hood17.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:19:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:18:56 +0700","description":"Hood17.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_hood10 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/18 13:11:37 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":188300,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45064,"created_at":"2014/02/18 13:11:25 +0700","asset_file_name":"Hood10.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:11:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:11:25 +0700","description":"Hood10.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_hood09 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/18 13:11:32 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":167987,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45063,"created_at":"2014/02/18 13:11:17 +0700","asset_file_name":"Hood09.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:11:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:11:16 +0700","description":"Hood09.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_hood08 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/18 13:11:15 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":221180,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45062,"created_at":"2014/02/18 13:11:07 +0700","asset_file_name":"Hood08.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:11:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:11:07 +0700","description":"Hood08.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_hood07 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/18 13:11:10 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":219926,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45061,"created_at":"2014/02/18 13:11:00 +0700","asset_file_name":"Hood07.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:11:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:11:00 +0700","description":"Hood07.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_hood06 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/18 13:11:04 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":224416,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45060,"created_at":"2014/02/18 13:10:53 +0700","asset_file_name":"Hood06.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:11:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:53 +0700","description":"Hood06.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_hood05 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/18 13:10:57 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":183951,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45059,"created_at":"2014/02/18 13:10:46 +0700","asset_file_name":"Hood05.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:10:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:46 +0700","description":"Hood05.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_hood04 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/18 13:10:51 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":221783,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45058,"created_at":"2014/02/18 13:10:39 +0700","asset_file_name":"Hood04.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:10:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:39 +0700","description":"Hood04.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_hood03 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/18 13:10:45 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":345872,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45057,"created_at":"2014/02/18 13:10:31 +0700","asset_file_name":"Hood03.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:10:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:31 +0700","description":"Hood03.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_hood02 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/18 13:10:30 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":147388,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45056,"created_at":"2014/02/18 13:10:24 +0700","asset_file_name":"Hood02.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:10:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:24 +0700","description":"Hood02.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_hood01 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/18 13:10:24 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":163742,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45055,"created_at":"2014/02/18 13:10:16 +0700","asset_file_name":"Hood01.jpg","updated_at":"2014/02/18 13:10:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:16 +0700","description":"Hood01.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_ff22 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/14 20:31:49 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":144234,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44978,"created_at":"2014/02/14 20:31:39 +0700","asset_file_name":"FF22.jpg","updated_at":"2014/02/14 20:31:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/14 20:31:39 +0700","description":"FF22.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_ff21 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/14 20:31:42 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":324958,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44977,"created_at":"2014/02/14 20:31:25 +0700","asset_file_name":"FF21.jpg","updated_at":"2014/02/14 20:31:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/14 20:31:25 +0700","description":"FF21.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_face00 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/14 20:28:09 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":60388,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44976,"created_at":"2014/02/14 20:27:54 +0700","asset_file_name":"face00.jpg","updated_at":"2014/02/14 20:28:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/14 20:27:54 +0700","description":"face00.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_large_true {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/28 20:03:08 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":78273,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44605,"created_at":"2014/01/28 19:59:56 +0700","asset_file_name":"large_true.jpg","updated_at":"2014/01/28 20:03:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/28 19:59:56 +0700","description":"large_true.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_true {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/28 15:03:37 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":351908,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44603,"created_at":"2014/01/28 14:49:21 +0700","asset_file_name":"true.jpg","updated_at":"2014/01/28 15:03:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/28 14:49:21 +0700","description":"true.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: