นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_newneb02 {"member_only_commentable":false,"description":"newneb02.jpg","asset_updated_at":"2013/07/25 22:28:22 +0700","asset_file_name":"newneb02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41617,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":215648,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/25 22:28:22 +0700","modified_at":"2013/07/25 22:28:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/25 22:28:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_newneb01 {"member_only_commentable":false,"description":"newneb01.jpg","asset_updated_at":"2013/07/25 22:28:05 +0700","asset_file_name":"newneb01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41616,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":319924,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/25 22:28:05 +0700","modified_at":"2013/07/25 22:28:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/25 22:28:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_aas10 {"member_only_commentable":false,"description":"aas10.jpg","asset_updated_at":"2013/07/25 22:27:43 +0700","asset_file_name":"aas10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41615,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":344460,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/25 22:27:43 +0700","modified_at":"2013/07/25 22:27:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/25 22:27:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_safe16 {"member_only_commentable":false,"description":"safe16.jpg","asset_updated_at":"2013/07/25 22:27:25 +0700","asset_file_name":"safe16.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41614,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":320947,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/25 22:27:25 +0700","modified_at":"2013/07/25 22:27:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/25 22:27:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_safe15 {"member_only_commentable":false,"description":"safe15.jpg","asset_updated_at":"2013/07/25 22:27:07 +0700","asset_file_name":"safe15.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41613,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":333663,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/25 22:27:07 +0700","modified_at":"2013/07/25 22:27:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/25 22:27:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_safe14 {"member_only_commentable":false,"description":"safe14.jpg","asset_updated_at":"2013/07/25 22:26:48 +0700","asset_file_name":"safe14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41612,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":294237,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/25 22:26:48 +0700","modified_at":"2013/07/25 22:26:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/25 22:26:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_safe13 {"member_only_commentable":false,"description":"safe13.jpg","asset_updated_at":"2013/07/25 22:26:25 +0700","asset_file_name":"safe13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41611,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":306733,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/25 22:26:25 +0700","modified_at":"2013/07/25 22:26:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/25 22:26:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_safe12 {"member_only_commentable":false,"description":"safe12.jpg","asset_updated_at":"2013/07/25 22:26:03 +0700","asset_file_name":"safe12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41610,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":301508,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/25 22:26:03 +0700","modified_at":"2013/07/25 22:26:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/25 22:26:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_safe11 {"member_only_commentable":false,"description":"safe11.jpg","asset_updated_at":"2013/07/25 22:25:46 +0700","asset_file_name":"safe11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41609,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":297949,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/25 22:25:46 +0700","modified_at":"2013/07/25 22:25:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/25 22:25:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_dried_prune_dried_fruits {"member_only_commentable":false,"description":"Dried_prune_dried_fruits.jpg","asset_updated_at":"2013/07/24 13:15:27 +0700","asset_file_name":"Dried_prune_dried_fruits.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41596,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60915,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/24 13:15:27 +0700","modified_at":"2013/07/24 13:15:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/24 13:15:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_banana01 {"member_only_commentable":false,"description":"Banana01","asset_updated_at":"2013/07/24 13:15:18 +0700","asset_file_name":"Banana01","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41595,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44039,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/24 13:15:18 +0700","modified_at":"2013/07/24 13:15:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/24 13:15:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_home06 {"member_only_commentable":false,"description":"home06.jpg","asset_updated_at":"2013/07/23 14:58:48 +0700","asset_file_name":"home06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41572,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105989,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/23 14:58:48 +0700","modified_at":"2013/07/23 14:58:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/23 14:58:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_home05 {"member_only_commentable":false,"description":"home05.jpg","asset_updated_at":"2013/07/23 14:31:34 +0700","asset_file_name":"home05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41571,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":229121,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/23 14:31:34 +0700","modified_at":"2013/07/23 14:31:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/23 14:31:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_home04 {"member_only_commentable":false,"description":"home04.jpg","asset_updated_at":"2013/07/23 14:31:12 +0700","asset_file_name":"home04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41570,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":166771,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/23 14:31:12 +0700","modified_at":"2013/07/23 14:31:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/23 14:31:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_home03 {"member_only_commentable":false,"description":"home03.jpg","asset_updated_at":"2013/07/23 14:30:51 +0700","asset_file_name":"home03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41569,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111787,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/23 14:30:51 +0700","modified_at":"2013/07/23 14:30:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/23 14:30:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_home02 {"member_only_commentable":false,"description":"home02.jpg","asset_updated_at":"2013/07/23 14:30:32 +0700","asset_file_name":"home02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41568,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":146532,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/23 14:30:32 +0700","modified_at":"2013/07/23 14:30:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/23 14:30:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_home01 {"member_only_commentable":false,"description":"home01.jpg","asset_updated_at":"2013/07/23 14:30:12 +0700","asset_file_name":"home01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41567,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":139993,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/23 14:30:12 +0700","modified_at":"2013/07/23 14:30:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/23 14:30:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_beyblade3 {"member_only_commentable":false,"description":"BeyBlade3.jpg","asset_updated_at":"2013/07/13 10:18:10 +0700","asset_file_name":"BeyBlade3.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":41323,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":141470,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/13 10:18:10 +0700","modified_at":"2013/07/13 10:18:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 10:18:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_safety {"member_only_commentable":false,"description":"Safety.jpg","asset_updated_at":"2013/07/13 09:54:15 +0700","asset_file_name":"Safety.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":41322,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":190031,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/13 09:54:15 +0700","modified_at":"2013/07/13 09:54:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 09:54:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_timer01 {"member_only_commentable":false,"description":"timer01.jpg","asset_updated_at":"2013/07/09 08:42:21 +0700","asset_file_name":"timer01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41258,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":102241,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/09 08:42:21 +0700","modified_at":"2013/07/09 08:42:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/09 08:42:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_9sealion {"member_only_commentable":false,"description":"9Sealion.jpg","asset_updated_at":"2013/07/07 20:45:15 +0700","asset_file_name":"9Sealion.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41228,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":221613,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/07 20:45:15 +0700","modified_at":"2013/07/07 20:45:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/07 20:45:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_9kingpenguins {"member_only_commentable":false,"description":"9kingpenguins.jpg","asset_updated_at":"2013/07/07 20:44:56 +0700","asset_file_name":"9kingpenguins.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41227,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":312791,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/07 20:44:56 +0700","modified_at":"2013/07/07 20:45:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/07 20:45:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_9albatros {"member_only_commentable":false,"description":"9albatros.jpg","asset_updated_at":"2013/07/07 20:44:38 +0700","asset_file_name":"9albatros.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41226,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":260804,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/07 20:44:38 +0700","modified_at":"2013/07/07 20:44:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/07 20:44:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kingpenguins {"member_only_commentable":false,"description":"kingpenguins.jpg","asset_updated_at":"2013/07/07 20:41:02 +0700","asset_file_name":"kingpenguins.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41225,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58890,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/07 20:41:02 +0700","modified_at":"2013/07/07 20:41:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/07 20:41:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_albatros {"member_only_commentable":false,"description":"albatros.jpg","asset_updated_at":"2013/07/07 20:40:41 +0700","asset_file_name":"albatros.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41224,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":152478,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/07 20:40:41 +0700","modified_at":"2013/07/07 20:40:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/07 20:40:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_sealion {"member_only_commentable":false,"description":"Sealion.jpg","asset_updated_at":"2013/07/07 20:39:24 +0700","asset_file_name":"Sealion.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41223,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73105,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/07 20:39:24 +0700","modified_at":"2013/07/07 20:39:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/07 20:39:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_seneat9 {"member_only_commentable":false,"description":"seneat9.jpg","asset_updated_at":"2013/07/05 11:37:34 +0700","asset_file_name":"seneat9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41183,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":163978,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/05 11:37:34 +0700","modified_at":"2013/07/05 11:37:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/05 11:37:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Share0032.bmp","asset_updated_at":"2013/07/04 15:41:32 +0700","asset_file_name":"Share0032.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":41169,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":682674,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/04 15:41:32 +0700","modified_at":"2013/07/04 15:41:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/04 15:41:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Share003.bmp","asset_updated_at":"2013/07/04 15:31:37 +0700","asset_file_name":"Share003.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":41168,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":389366,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/04 15:31:37 +0700","modified_at":"2013/07/04 15:31:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/04 15:31:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_aas02 {"member_only_commentable":false,"description":"AAS02.JPG","asset_updated_at":"2013/07/02 09:00:11 +0700","asset_file_name":"AAS02.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41102,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":782601,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/02 09:00:11 +0700","modified_at":"2013/07/02 09:00:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/02 09:00:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_emission02-1 {"member_only_commentable":false,"description":"Emission02-1.jpg","asset_updated_at":"2013/07/02 08:57:27 +0700","asset_file_name":"Emission02-1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41101,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":774956,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/02 08:57:27 +0700","modified_at":"2013/07/02 08:57:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/02 08:57:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_emission01-1 {"member_only_commentable":false,"description":"Emission01-1.png","asset_updated_at":"2013/07/02 08:57:18 +0700","asset_file_name":"Emission01-1.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":41100,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32579,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/02 08:57:18 +0700","modified_at":"2013/07/02 08:57:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/02 08:57:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_emission02 {"member_only_commentable":false,"description":"Emission02.jpg","asset_updated_at":"2013/07/02 08:44:06 +0700","asset_file_name":"Emission02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41099,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":701378,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/02 08:44:06 +0700","modified_at":"2013/07/02 08:44:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/02 08:44:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_emission01 {"member_only_commentable":false,"description":"Emission01.png","asset_updated_at":"2013/07/02 08:43:56 +0700","asset_file_name":"Emission01.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":41098,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":5160,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/07/02 08:43:56 +0700","modified_at":"2013/07/02 08:44:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/02 08:44:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_sea {"member_only_commentable":false,"description":"sea.jpg","asset_updated_at":"2013/06/30 11:05:27 +0700","asset_file_name":"sea.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41025,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":183971,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/06/30 11:05:27 +0700","modified_at":"2013/06/30 11:05:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/30 11:05:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_road {"member_only_commentable":false,"description":"road.png","asset_updated_at":"2013/06/30 10:46:50 +0700","asset_file_name":"road.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":41024,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":264661,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/06/30 10:46:50 +0700","modified_at":"2013/06/30 10:46:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/30 10:46:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: