นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Network
Members · Following: 6 · Followed: 10

Main > pisit.m

No folder found
 • Tiny_aasicp6127-2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP6127-2.jpg","created_at":"2018/05/18 12:12:52 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 12:12:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 12:12:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AASICP6127-2.jpg","asset_file_size":47557,"modified_at":"2018/05/18 12:12:57 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":62303,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_aasicp6127 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP6127.jpg","created_at":"2018/05/18 12:10:11 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 12:10:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 12:10:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AASICP6127.jpg","asset_file_size":47557,"modified_at":"2018/05/18 12:10:15 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":62302,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_aasicp6116-2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP6116-2.jpg","created_at":"2018/05/18 11:57:51 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 11:57:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 11:57:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AASICP6116-2.jpg","asset_file_size":56237,"modified_at":"2018/05/18 11:57:53 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":62301,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_aasicp6116 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP6116.jpg","created_at":"2018/05/18 11:53:26 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 11:53:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 11:53:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AASICP6116.jpg","asset_file_size":41033,"modified_at":"2018/05/18 11:53:31 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":62300,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_aasicp6115 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP6115.jpg","created_at":"2018/05/18 11:53:18 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 11:53:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 11:53:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AASICP6115.jpg","asset_file_size":57321,"modified_at":"2018/05/18 11:53:20 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":62299,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_aasicp6114 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP6114.jpg","created_at":"2018/05/18 11:52:31 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 11:52:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 11:52:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AASICP6114.jpg","asset_file_size":57112,"modified_at":"2018/05/18 11:52:33 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":62298,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_aasicp6149 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP6149.jpg","created_at":"2018/05/17 16:15:55 +0700","asset_updated_at":"2018/05/17 16:15:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/17 16:16:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AASICP6149.jpg","asset_file_size":47256,"modified_at":"2018/05/17 16:16:01 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":62297,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_aasicp6123 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP6123.jpg","created_at":"2018/05/17 16:15:44 +0700","asset_updated_at":"2018/05/17 16:15:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/17 16:15:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AASICP6123.jpg","asset_file_size":47439,"modified_at":"2018/05/17 16:15:49 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":62296,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_aasicp6131 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP6131.jpg","created_at":"2018/05/14 13:32:30 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:32:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:32:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AASICP6131.jpg","asset_file_size":876530,"modified_at":"2018/05/14 13:32:35 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":62290,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_aasicp6129 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP6129.jpg","created_at":"2018/05/14 13:31:59 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:31:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:32:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AASICP6129.jpg","asset_file_size":853874,"modified_at":"2018/05/14 13:32:03 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":62289,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_aasicp6126 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP6126.jpg","created_at":"2018/05/14 13:31:49 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:31:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:31:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AASICP6126.jpg","asset_file_size":686385,"modified_at":"2018/05/14 13:31:51 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":62288,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_aasicp61412 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP61412.jpg","created_at":"2018/05/14 13:21:58 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:21:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:22:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AASICP61412.jpg","asset_file_size":994939,"modified_at":"2018/05/14 13:22:03 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":62287,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_aasicp6145 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP6145.jpg","created_at":"2018/05/14 13:17:11 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:17:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:17:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AASICP6145.jpg","asset_file_size":591898,"modified_at":"2018/05/14 13:17:15 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":62286,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_aasicp6143 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP6143.jpg","created_at":"2018/05/14 13:17:00 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:17:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:17:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AASICP6143.jpg","asset_file_size":592367,"modified_at":"2018/05/14 13:17:03 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":62285,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_aasicp6141 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP6141.jpg","created_at":"2018/05/14 13:16:46 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:16:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:16:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AASICP6141.jpg","asset_file_size":981583,"modified_at":"2018/05/14 13:16:51 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":62284,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_aasicp6147 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP6147.jpg","created_at":"2018/05/14 13:09:22 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:09:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:09:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AASICP6147.jpg","asset_file_size":684718,"modified_at":"2018/05/14 13:09:28 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":62283,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_aasicp612 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP612.jpg","created_at":"2018/05/14 12:03:35 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 12:03:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 12:03:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AASICP612.jpg","asset_file_size":914186,"modified_at":"2018/05/14 12:03:43 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":62282,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_train_conclusion {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"train_conclusion.png","created_at":"2018/04/07 15:12:46 +0700","asset_updated_at":"2018/04/07 15:12:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/04/07 15:12:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"train_conclusion.png","asset_file_size":33816,"modified_at":"2018/04/07 15:12:54 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":62243,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_aas-range {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AAS-range.jpg","created_at":"2017/11/08 10:40:48 +0700","asset_updated_at":"2017/11/08 10:40:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/08 10:40:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AAS-range.jpg","asset_file_size":201402,"modified_at":"2017/11/08 10:40:54 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61817,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_khanfca3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KHanfCA3.jpg","created_at":"2017/09/15 14:51:12 +0700","asset_updated_at":"2017/09/15 14:51:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/15 14:51:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"KHanfCA3.jpg","asset_file_size":71034,"modified_at":"2017/09/15 14:51:15 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61682,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_khanfca2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KHanfCA2.jpg","created_at":"2017/09/15 14:51:02 +0700","asset_updated_at":"2017/09/15 14:51:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/15 14:51:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"KHanfCA2.jpg","asset_file_size":71481,"modified_at":"2017/09/15 14:51:08 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61681,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_khanfca {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KHanfCA.jpg","created_at":"2017/09/15 14:50:41 +0700","asset_updated_at":"2017/09/15 14:50:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/15 14:50:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"KHanfCA.jpg","asset_file_size":82124,"modified_at":"2017/09/15 14:50:46 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61680,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pressurear_icp01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PressureAr_ICP01.jpg","created_at":"2017/09/15 14:24:13 +0700","asset_updated_at":"2017/09/15 14:24:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/15 14:24:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PressureAr_ICP01.jpg","asset_file_size":55527,"modified_at":"2017/09/15 14:24:18 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61679,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_cleanburnner13 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CleanBurnner13.jpg","created_at":"2017/09/15 14:23:55 +0700","asset_updated_at":"2017/09/15 14:23:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/15 14:24:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"CleanBurnner13.jpg","asset_file_size":51086,"modified_at":"2017/09/15 14:24:01 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61678,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_cleanburnner12 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CleanBurnner12.jpg","created_at":"2017/09/15 14:23:46 +0700","asset_updated_at":"2017/09/15 14:23:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/15 14:23:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"CleanBurnner12.jpg","asset_file_size":54100,"modified_at":"2017/09/15 14:23:49 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61677,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: