นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_aasicp6127-2 {"description":"AASICP6127-2.jpg","asset_updated_at":"2018/05/18 12:12:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62303,"deleted_at":null,"created_at":"2018/05/18 12:12:52 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"AASICP6127-2.jpg","updated_at":"2018/05/18 12:12:57 +0700","modified_at":"2018/05/18 12:12:57 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":47557,"last_commented_at":null}
 • Tiny_aasicp6127 {"description":"AASICP6127.jpg","asset_updated_at":"2018/05/18 12:10:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62302,"deleted_at":null,"created_at":"2018/05/18 12:10:11 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"AASICP6127.jpg","updated_at":"2018/05/18 12:10:15 +0700","modified_at":"2018/05/18 12:10:15 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":47557,"last_commented_at":null}
 • Tiny_aasicp6116-2 {"description":"AASICP6116-2.jpg","asset_updated_at":"2018/05/18 11:57:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62301,"deleted_at":null,"created_at":"2018/05/18 11:57:51 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"AASICP6116-2.jpg","updated_at":"2018/05/18 11:57:53 +0700","modified_at":"2018/05/18 11:57:53 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":56237,"last_commented_at":null}
 • Tiny_aasicp6116 {"description":"AASICP6116.jpg","asset_updated_at":"2018/05/18 11:53:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62300,"deleted_at":null,"created_at":"2018/05/18 11:53:26 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"AASICP6116.jpg","updated_at":"2018/05/18 11:53:31 +0700","modified_at":"2018/05/18 11:53:31 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":41033,"last_commented_at":null}
 • Tiny_aasicp6115 {"description":"AASICP6115.jpg","asset_updated_at":"2018/05/18 11:53:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62299,"deleted_at":null,"created_at":"2018/05/18 11:53:18 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"AASICP6115.jpg","updated_at":"2018/05/18 11:53:20 +0700","modified_at":"2018/05/18 11:53:20 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":57321,"last_commented_at":null}
 • Tiny_aasicp6114 {"description":"AASICP6114.jpg","asset_updated_at":"2018/05/18 11:52:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62298,"deleted_at":null,"created_at":"2018/05/18 11:52:31 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"AASICP6114.jpg","updated_at":"2018/05/18 11:52:33 +0700","modified_at":"2018/05/18 11:52:33 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":57112,"last_commented_at":null}
 • Tiny_aasicp6149 {"description":"AASICP6149.jpg","asset_updated_at":"2018/05/17 16:15:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62297,"deleted_at":null,"created_at":"2018/05/17 16:15:55 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"AASICP6149.jpg","updated_at":"2018/05/17 16:16:01 +0700","modified_at":"2018/05/17 16:16:01 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":47256,"last_commented_at":null}
 • Tiny_aasicp6123 {"description":"AASICP6123.jpg","asset_updated_at":"2018/05/17 16:15:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62296,"deleted_at":null,"created_at":"2018/05/17 16:15:44 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"AASICP6123.jpg","updated_at":"2018/05/17 16:15:49 +0700","modified_at":"2018/05/17 16:15:49 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":47439,"last_commented_at":null}
 • Tiny_aasicp6131 {"description":"AASICP6131.jpg","asset_updated_at":"2018/05/14 13:32:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62290,"deleted_at":null,"created_at":"2018/05/14 13:32:30 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"AASICP6131.jpg","updated_at":"2018/05/14 13:32:35 +0700","modified_at":"2018/05/14 13:32:35 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":876530,"last_commented_at":null}
 • Tiny_aasicp6129 {"description":"AASICP6129.jpg","asset_updated_at":"2018/05/14 13:31:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62289,"deleted_at":null,"created_at":"2018/05/14 13:31:59 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"AASICP6129.jpg","updated_at":"2018/05/14 13:32:03 +0700","modified_at":"2018/05/14 13:32:03 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":853874,"last_commented_at":null}
 • Tiny_aasicp6126 {"description":"AASICP6126.jpg","asset_updated_at":"2018/05/14 13:31:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62288,"deleted_at":null,"created_at":"2018/05/14 13:31:49 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"AASICP6126.jpg","updated_at":"2018/05/14 13:31:51 +0700","modified_at":"2018/05/14 13:31:51 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":686385,"last_commented_at":null}
 • Tiny_aasicp61412 {"description":"AASICP61412.jpg","asset_updated_at":"2018/05/14 13:21:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62287,"deleted_at":null,"created_at":"2018/05/14 13:21:58 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"AASICP61412.jpg","updated_at":"2018/05/14 13:22:03 +0700","modified_at":"2018/05/14 13:22:03 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":994939,"last_commented_at":null}
 • Tiny_aasicp6145 {"description":"AASICP6145.jpg","asset_updated_at":"2018/05/14 13:17:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62286,"deleted_at":null,"created_at":"2018/05/14 13:17:11 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"AASICP6145.jpg","updated_at":"2018/05/14 13:17:15 +0700","modified_at":"2018/05/14 13:17:15 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":591898,"last_commented_at":null}
 • Tiny_aasicp6143 {"description":"AASICP6143.jpg","asset_updated_at":"2018/05/14 13:17:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62285,"deleted_at":null,"created_at":"2018/05/14 13:17:00 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"AASICP6143.jpg","updated_at":"2018/05/14 13:17:03 +0700","modified_at":"2018/05/14 13:17:03 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":592367,"last_commented_at":null}
 • Tiny_aasicp6141 {"description":"AASICP6141.jpg","asset_updated_at":"2018/05/14 13:16:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62284,"deleted_at":null,"created_at":"2018/05/14 13:16:46 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"AASICP6141.jpg","updated_at":"2018/05/14 13:16:51 +0700","modified_at":"2018/05/14 13:16:51 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":981583,"last_commented_at":null}
 • Tiny_aasicp6147 {"description":"AASICP6147.jpg","asset_updated_at":"2018/05/14 13:09:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62283,"deleted_at":null,"created_at":"2018/05/14 13:09:22 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"AASICP6147.jpg","updated_at":"2018/05/14 13:09:28 +0700","modified_at":"2018/05/14 13:09:28 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":684718,"last_commented_at":null}
 • Tiny_aasicp612 {"description":"AASICP612.jpg","asset_updated_at":"2018/05/14 12:03:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62282,"deleted_at":null,"created_at":"2018/05/14 12:03:35 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"AASICP612.jpg","updated_at":"2018/05/14 12:03:43 +0700","modified_at":"2018/05/14 12:03:43 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":914186,"last_commented_at":null}
 • Tiny_train_conclusion {"description":"train_conclusion.png","asset_updated_at":"2018/04/07 15:12:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62243,"deleted_at":null,"created_at":"2018/04/07 15:12:46 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"train_conclusion.png","updated_at":"2018/04/07 15:12:54 +0700","modified_at":"2018/04/07 15:12:54 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":33816,"last_commented_at":null}
 • Tiny_aas-range {"description":"AAS-range.jpg","asset_updated_at":"2017/11/08 10:40:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61817,"deleted_at":null,"created_at":"2017/11/08 10:40:48 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"AAS-range.jpg","updated_at":"2017/11/08 10:40:54 +0700","modified_at":"2017/11/08 10:40:54 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":201402,"last_commented_at":null}
 • Tiny_khanfca3 {"description":"KHanfCA3.jpg","asset_updated_at":"2017/09/15 14:51:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61682,"deleted_at":null,"created_at":"2017/09/15 14:51:12 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"KHanfCA3.jpg","updated_at":"2017/09/15 14:51:15 +0700","modified_at":"2017/09/15 14:51:15 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":71034,"last_commented_at":null}
 • Tiny_khanfca2 {"description":"KHanfCA2.jpg","asset_updated_at":"2017/09/15 14:51:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61681,"deleted_at":null,"created_at":"2017/09/15 14:51:02 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"KHanfCA2.jpg","updated_at":"2017/09/15 14:51:08 +0700","modified_at":"2017/09/15 14:51:08 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":71481,"last_commented_at":null}
 • Tiny_khanfca {"description":"KHanfCA.jpg","asset_updated_at":"2017/09/15 14:50:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61680,"deleted_at":null,"created_at":"2017/09/15 14:50:41 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"KHanfCA.jpg","updated_at":"2017/09/15 14:50:46 +0700","modified_at":"2017/09/15 14:50:46 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":82124,"last_commented_at":null}
 • Tiny_pressurear_icp01 {"description":"PressureAr_ICP01.jpg","asset_updated_at":"2017/09/15 14:24:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61679,"deleted_at":null,"created_at":"2017/09/15 14:24:13 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"PressureAr_ICP01.jpg","updated_at":"2017/09/15 14:24:18 +0700","modified_at":"2017/09/15 14:24:18 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":55527,"last_commented_at":null}
 • Tiny_cleanburnner13 {"description":"CleanBurnner13.jpg","asset_updated_at":"2017/09/15 14:23:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61678,"deleted_at":null,"created_at":"2017/09/15 14:23:55 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"CleanBurnner13.jpg","updated_at":"2017/09/15 14:24:01 +0700","modified_at":"2017/09/15 14:24:01 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":51086,"last_commented_at":null}
 • Tiny_cleanburnner12 {"description":"CleanBurnner12.jpg","asset_updated_at":"2017/09/15 14:23:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61677,"deleted_at":null,"created_at":"2017/09/15 14:23:46 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"CleanBurnner12.jpg","updated_at":"2017/09/15 14:23:49 +0700","modified_at":"2017/09/15 14:23:49 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":54100,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: