นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_aasicp6127-2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/05/18 12:12:52 +0700","id":62303,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"AASICP6127-2.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2018/05/18 12:12:57 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2018/05/18 12:12:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2018/05/18 12:12:57 +0700","description":"AASICP6127-2.jpg","asset_file_size":47557}
 • Tiny_aasicp6127 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/05/18 12:10:11 +0700","id":62302,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"AASICP6127.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2018/05/18 12:10:15 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2018/05/18 12:10:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2018/05/18 12:10:15 +0700","description":"AASICP6127.jpg","asset_file_size":47557}
 • Tiny_aasicp6116-2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/05/18 11:57:51 +0700","id":62301,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"AASICP6116-2.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2018/05/18 11:57:53 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2018/05/18 11:57:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2018/05/18 11:57:53 +0700","description":"AASICP6116-2.jpg","asset_file_size":56237}
 • Tiny_aasicp6116 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/05/18 11:53:26 +0700","id":62300,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"AASICP6116.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2018/05/18 11:53:31 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2018/05/18 11:53:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2018/05/18 11:53:31 +0700","description":"AASICP6116.jpg","asset_file_size":41033}
 • Tiny_aasicp6115 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/05/18 11:53:18 +0700","id":62299,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"AASICP6115.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2018/05/18 11:53:20 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2018/05/18 11:53:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2018/05/18 11:53:20 +0700","description":"AASICP6115.jpg","asset_file_size":57321}
 • Tiny_aasicp6114 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/05/18 11:52:31 +0700","id":62298,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"AASICP6114.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2018/05/18 11:52:33 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2018/05/18 11:52:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2018/05/18 11:52:33 +0700","description":"AASICP6114.jpg","asset_file_size":57112}
 • Tiny_aasicp6149 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/05/17 16:15:55 +0700","id":62297,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"AASICP6149.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2018/05/17 16:16:01 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2018/05/17 16:15:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2018/05/17 16:16:01 +0700","description":"AASICP6149.jpg","asset_file_size":47256}
 • Tiny_aasicp6123 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/05/17 16:15:44 +0700","id":62296,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"AASICP6123.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2018/05/17 16:15:49 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2018/05/17 16:15:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2018/05/17 16:15:49 +0700","description":"AASICP6123.jpg","asset_file_size":47439}
 • Tiny_aasicp6131 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:32:30 +0700","id":62290,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"AASICP6131.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2018/05/14 13:32:35 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2018/05/14 13:32:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2018/05/14 13:32:35 +0700","description":"AASICP6131.jpg","asset_file_size":876530}
 • Tiny_aasicp6129 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:31:59 +0700","id":62289,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"AASICP6129.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2018/05/14 13:32:03 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2018/05/14 13:31:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2018/05/14 13:32:03 +0700","description":"AASICP6129.jpg","asset_file_size":853874}
 • Tiny_aasicp6126 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:31:49 +0700","id":62288,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"AASICP6126.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2018/05/14 13:31:51 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2018/05/14 13:31:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2018/05/14 13:31:51 +0700","description":"AASICP6126.jpg","asset_file_size":686385}
 • Tiny_aasicp61412 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:21:57 +0700","id":62287,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"AASICP61412.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2018/05/14 13:22:03 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2018/05/14 13:21:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2018/05/14 13:22:03 +0700","description":"AASICP61412.jpg","asset_file_size":994939}
 • Tiny_aasicp6145 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:17:11 +0700","id":62286,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"AASICP6145.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2018/05/14 13:17:15 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2018/05/14 13:17:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2018/05/14 13:17:15 +0700","description":"AASICP6145.jpg","asset_file_size":591898}
 • Tiny_aasicp6143 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:17:00 +0700","id":62285,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"AASICP6143.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2018/05/14 13:17:03 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2018/05/14 13:17:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2018/05/14 13:17:03 +0700","description":"AASICP6143.jpg","asset_file_size":592367}
 • Tiny_aasicp6141 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:16:46 +0700","id":62284,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"AASICP6141.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2018/05/14 13:16:51 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2018/05/14 13:16:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2018/05/14 13:16:51 +0700","description":"AASICP6141.jpg","asset_file_size":981583}
 • Tiny_aasicp6147 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:09:22 +0700","id":62283,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"AASICP6147.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2018/05/14 13:09:28 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2018/05/14 13:09:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2018/05/14 13:09:28 +0700","description":"AASICP6147.jpg","asset_file_size":684718}
 • Tiny_aasicp612 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/05/14 12:03:35 +0700","id":62282,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"AASICP612.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2018/05/14 12:03:43 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2018/05/14 12:03:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2018/05/14 12:03:43 +0700","description":"AASICP612.jpg","asset_file_size":914186}
 • Tiny_train_conclusion {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/04/07 15:12:46 +0700","id":62243,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"train_conclusion.png","member_only_commentable":false,"updated_at":"2018/04/07 15:12:54 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2018/04/07 15:12:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2018/04/07 15:12:54 +0700","description":"train_conclusion.png","asset_file_size":33816}
 • Tiny_aas-range {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/11/08 10:40:48 +0700","id":61817,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"AAS-range.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2017/11/08 10:40:54 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2017/11/08 10:40:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2017/11/08 10:40:54 +0700","description":"AAS-range.jpg","asset_file_size":201402}
 • Tiny_khanfca3 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:51:12 +0700","id":61682,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"KHanfCA3.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2017/09/15 14:51:15 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2017/09/15 14:51:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2017/09/15 14:51:15 +0700","description":"KHanfCA3.jpg","asset_file_size":71034}
 • Tiny_khanfca2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:51:02 +0700","id":61681,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"KHanfCA2.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2017/09/15 14:51:08 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2017/09/15 14:51:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2017/09/15 14:51:08 +0700","description":"KHanfCA2.jpg","asset_file_size":71481}
 • Tiny_khanfca {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:50:41 +0700","id":61680,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"KHanfCA.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2017/09/15 14:50:46 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2017/09/15 14:50:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2017/09/15 14:50:46 +0700","description":"KHanfCA.jpg","asset_file_size":82124}
 • Tiny_pressurear_icp01 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:24:13 +0700","id":61679,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"PressureAr_ICP01.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2017/09/15 14:24:18 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2017/09/15 14:24:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2017/09/15 14:24:18 +0700","description":"PressureAr_ICP01.jpg","asset_file_size":55527}
 • Tiny_cleanburnner13 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:23:55 +0700","id":61678,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"CleanBurnner13.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2017/09/15 14:24:01 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2017/09/15 14:23:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2017/09/15 14:24:01 +0700","description":"CleanBurnner13.jpg","asset_file_size":51086}
 • Tiny_cleanburnner12 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:23:46 +0700","id":61677,"media_folder_id":1437,"commentable":true,"asset_file_name":"CleanBurnner12.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2017/09/15 14:23:49 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2017/09/15 14:23:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2017/09/15 14:23:49 +0700","description":"CleanBurnner12.jpg","asset_file_size":54100}
ขนาดย่อ: