นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_aasicp61412 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP61412.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"AASICP61412.jpg","created_at":"2018/05/14 13:21:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:21:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/05/14 13:22:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/05/14 13:22:03 +0700","id":62287,"asset_file_size":994939}
 • Ico64_aasicp6145 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP6145.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"AASICP6145.jpg","created_at":"2018/05/14 13:17:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:17:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/05/14 13:17:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/05/14 13:17:15 +0700","id":62286,"asset_file_size":591898}
 • Ico64_aasicp6143 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP6143.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"AASICP6143.jpg","created_at":"2018/05/14 13:17:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:17:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/05/14 13:17:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/05/14 13:17:03 +0700","id":62285,"asset_file_size":592367}
 • Ico64_aasicp6141 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP6141.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"AASICP6141.jpg","created_at":"2018/05/14 13:16:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:16:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/05/14 13:16:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/05/14 13:16:51 +0700","id":62284,"asset_file_size":981583}
 • Ico64_aasicp6147 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP6147.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"AASICP6147.jpg","created_at":"2018/05/14 13:09:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:09:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/05/14 13:09:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/05/14 13:09:28 +0700","id":62283,"asset_file_size":684718}
 • Ico64_aasicp612 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AASICP612.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"AASICP612.jpg","created_at":"2018/05/14 12:03:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2018/05/14 12:03:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/05/14 12:03:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/05/14 12:03:43 +0700","id":62282,"asset_file_size":914186}
 • Ico64_train_conclusion {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"train_conclusion.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"train_conclusion.png","created_at":"2018/04/07 15:12:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2018/04/07 15:12:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/04/07 15:12:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/04/07 15:12:54 +0700","id":62243,"asset_file_size":33816}
 • Ico64_aas-range {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AAS-range.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"AAS-range.jpg","created_at":"2017/11/08 10:40:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/11/08 10:40:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/11/08 10:40:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/11/08 10:40:54 +0700","id":61817,"asset_file_size":201402}
 • Ico64_khanfca3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KHanfCA3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"KHanfCA3.jpg","created_at":"2017/09/15 14:51:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:51:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/09/15 14:51:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/09/15 14:51:15 +0700","id":61682,"asset_file_size":71034}
 • Ico64_khanfca2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KHanfCA2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"KHanfCA2.jpg","created_at":"2017/09/15 14:51:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:51:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/09/15 14:51:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/09/15 14:51:08 +0700","id":61681,"asset_file_size":71481}
 • Ico64_khanfca {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KHanfCA.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"KHanfCA.jpg","created_at":"2017/09/15 14:50:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:50:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/09/15 14:50:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/09/15 14:50:46 +0700","id":61680,"asset_file_size":82124}
 • Ico64_pressurear_icp01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PressureAr_ICP01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"PressureAr_ICP01.jpg","created_at":"2017/09/15 14:24:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:24:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/09/15 14:24:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/09/15 14:24:18 +0700","id":61679,"asset_file_size":55527}
 • Ico64_cleanburnner13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CleanBurnner13.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"CleanBurnner13.jpg","created_at":"2017/09/15 14:23:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:23:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/09/15 14:24:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/09/15 14:24:01 +0700","id":61678,"asset_file_size":51086}
 • Ico64_cleanburnner12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CleanBurnner12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"CleanBurnner12.jpg","created_at":"2017/09/15 14:23:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:23:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/09/15 14:23:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/09/15 14:23:49 +0700","id":61677,"asset_file_size":54100}
 • Ico64_cleanburnner11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CleanBurnner11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"CleanBurnner11.jpg","created_at":"2017/09/15 14:23:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:23:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/09/15 14:23:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/09/15 14:23:38 +0700","id":61676,"asset_file_size":42364}
 • Ico64_changedrainvalve11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ChangeDrainValve11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"ChangeDrainValve11.jpg","created_at":"2017/09/15 14:22:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:22:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/09/15 14:22:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/09/15 14:22:51 +0700","id":61675,"asset_file_size":65369}
 • Ico64_changedrainvalve02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ChangeDrainValve02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"ChangeDrainValve02.jpg","created_at":"2017/09/15 14:22:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:22:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/09/15 14:22:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/09/15 14:22:10 +0700","id":61674,"asset_file_size":49298}
 • Ico64_changedrainvalve01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ChangeDrainValve01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"ChangeDrainValve01.jpg","created_at":"2017/09/15 14:21:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:21:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/09/15 14:21:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/09/15 14:21:53 +0700","id":61673,"asset_file_size":65140}
 • Ico64_gf221 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF221.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF221.JPG","created_at":"2017/08/10 10:28:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/08/10 10:28:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/08/10 10:28:30 +0700","id":61553,"asset_file_size":38392}
 • Ico64_gf220 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF220.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF220.JPG","created_at":"2017/08/10 10:28:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/08/10 10:28:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/08/10 10:28:19 +0700","id":61552,"asset_file_size":45917}
 • Ico64_gf219 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF219.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF219.JPG","created_at":"2017/08/10 10:28:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/08/10 10:28:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/08/10 10:28:12 +0700","id":61551,"asset_file_size":43178}
 • Ico64_gf218 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF218.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF218.JPG","created_at":"2017/08/10 10:28:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/08/10 10:28:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/08/10 10:28:06 +0700","id":61550,"asset_file_size":42558}
 • Ico64_gf217 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF217.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF217.JPG","created_at":"2017/08/10 10:27:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/08/10 10:27:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/08/10 10:27:59 +0700","id":61549,"asset_file_size":41440}
 • Ico64_gf216 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF216.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF216.JPG","created_at":"2017/08/10 10:27:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/08/10 10:27:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/08/10 10:27:52 +0700","id":61548,"asset_file_size":49376}
 • Ico64_gf215 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF215.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF215.JPG","created_at":"2017/08/10 10:27:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/08/10 10:27:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/08/10 10:27:40 +0700","id":61547,"asset_file_size":40649}
 • Ico64_gf214 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF214.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF214.JPG","created_at":"2017/08/10 10:27:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/08/10 10:27:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/08/10 10:27:29 +0700","id":61546,"asset_file_size":41676}
 • Ico64_gf213 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF213.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF213.JPG","created_at":"2017/08/10 10:27:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/08/10 10:27:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/08/10 10:27:17 +0700","id":61545,"asset_file_size":47264}
 • Ico64_gf211 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF211.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF211.JPG","created_at":"2017/08/10 10:27:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/08/10 10:27:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/08/10 10:27:06 +0700","id":61544,"asset_file_size":49552}
 • Ico64_gf210 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF210.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF210.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/08/10 10:26:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/08/10 10:26:55 +0700","id":61543,"asset_file_size":62683}
 • Ico64_gf209 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF209.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF209.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/08/10 10:26:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/08/10 10:26:48 +0700","id":61542,"asset_file_size":40861}
 • Ico64_gf208 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF208.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF208.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/08/10 10:26:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/08/10 10:26:42 +0700","id":61541,"asset_file_size":38574}
 • Ico64_gf207 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF207.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF207.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/08/10 10:26:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/08/10 10:26:35 +0700","id":61540,"asset_file_size":44032}
 • Ico64_gf206 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF206.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF206.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/08/10 10:26:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/08/10 10:26:29 +0700","id":61539,"asset_file_size":41608}
 • Ico64_gf205 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF205.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF205.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/08/10 10:26:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/08/10 10:26:22 +0700","id":61538,"asset_file_size":45959}
 • Ico64_gf204 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF204.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF204.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/08/10 10:26:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/08/10 10:26:16 +0700","id":61537,"asset_file_size":43394}
 • Ico64_gf203 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF203.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF203.JPG","created_at":"2017/08/10 10:26:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/08/10 10:26:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/08/10 10:26:09 +0700","id":61536,"asset_file_size":44968}
ขนาดย่อ: