นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_aasicp61412 {"member_only_commentable":false,"description":"AASICP61412.jpg","asset_updated_at":"2018/05/14 13:21:57 +0700","asset_file_name":"AASICP61412.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62287,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":994939,"media_folder_id":1437,"created_at":"2018/05/14 13:21:58 +0700","modified_at":"2018/05/14 13:22:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:22:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_aasicp6145 {"member_only_commentable":false,"description":"AASICP6145.jpg","asset_updated_at":"2018/05/14 13:17:11 +0700","asset_file_name":"AASICP6145.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62286,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":591898,"media_folder_id":1437,"created_at":"2018/05/14 13:17:11 +0700","modified_at":"2018/05/14 13:17:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:17:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_aasicp6143 {"member_only_commentable":false,"description":"AASICP6143.jpg","asset_updated_at":"2018/05/14 13:17:00 +0700","asset_file_name":"AASICP6143.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62285,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":592367,"media_folder_id":1437,"created_at":"2018/05/14 13:17:00 +0700","modified_at":"2018/05/14 13:17:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:17:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_aasicp6141 {"member_only_commentable":false,"description":"AASICP6141.jpg","asset_updated_at":"2018/05/14 13:16:46 +0700","asset_file_name":"AASICP6141.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62284,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":981583,"media_folder_id":1437,"created_at":"2018/05/14 13:16:46 +0700","modified_at":"2018/05/14 13:16:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:16:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_aasicp6147 {"member_only_commentable":false,"description":"AASICP6147.jpg","asset_updated_at":"2018/05/14 13:09:22 +0700","asset_file_name":"AASICP6147.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62283,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":684718,"media_folder_id":1437,"created_at":"2018/05/14 13:09:22 +0700","modified_at":"2018/05/14 13:09:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:09:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_aasicp612 {"member_only_commentable":false,"description":"AASICP612.jpg","asset_updated_at":"2018/05/14 12:03:35 +0700","asset_file_name":"AASICP612.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62282,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":914186,"media_folder_id":1437,"created_at":"2018/05/14 12:03:35 +0700","modified_at":"2018/05/14 12:03:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 12:03:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_train_conclusion {"member_only_commentable":false,"description":"train_conclusion.png","asset_updated_at":"2018/04/07 15:12:46 +0700","asset_file_name":"train_conclusion.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62243,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33816,"media_folder_id":1437,"created_at":"2018/04/07 15:12:46 +0700","modified_at":"2018/04/07 15:12:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/04/07 15:12:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_aas-range {"member_only_commentable":false,"description":"AAS-range.jpg","asset_updated_at":"2017/11/08 10:40:48 +0700","asset_file_name":"AAS-range.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61817,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":201402,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/11/08 10:40:48 +0700","modified_at":"2017/11/08 10:40:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/08 10:40:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_khanfca3 {"member_only_commentable":false,"description":"KHanfCA3.jpg","asset_updated_at":"2017/09/15 14:51:12 +0700","asset_file_name":"KHanfCA3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61682,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71034,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/09/15 14:51:12 +0700","modified_at":"2017/09/15 14:51:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/15 14:51:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_khanfca2 {"member_only_commentable":false,"description":"KHanfCA2.jpg","asset_updated_at":"2017/09/15 14:51:02 +0700","asset_file_name":"KHanfCA2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61681,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71481,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/09/15 14:51:02 +0700","modified_at":"2017/09/15 14:51:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/15 14:51:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_khanfca {"member_only_commentable":false,"description":"KHanfCA.jpg","asset_updated_at":"2017/09/15 14:50:41 +0700","asset_file_name":"KHanfCA.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61680,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82124,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/09/15 14:50:41 +0700","modified_at":"2017/09/15 14:50:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/15 14:50:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pressurear_icp01 {"member_only_commentable":false,"description":"PressureAr_ICP01.jpg","asset_updated_at":"2017/09/15 14:24:13 +0700","asset_file_name":"PressureAr_ICP01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61679,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55527,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/09/15 14:24:13 +0700","modified_at":"2017/09/15 14:24:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/15 14:24:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_cleanburnner13 {"member_only_commentable":false,"description":"CleanBurnner13.jpg","asset_updated_at":"2017/09/15 14:23:55 +0700","asset_file_name":"CleanBurnner13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61678,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51086,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/09/15 14:23:55 +0700","modified_at":"2017/09/15 14:24:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/15 14:24:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_cleanburnner12 {"member_only_commentable":false,"description":"CleanBurnner12.jpg","asset_updated_at":"2017/09/15 14:23:46 +0700","asset_file_name":"CleanBurnner12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61677,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54100,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/09/15 14:23:46 +0700","modified_at":"2017/09/15 14:23:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/15 14:23:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_cleanburnner11 {"member_only_commentable":false,"description":"CleanBurnner11.jpg","asset_updated_at":"2017/09/15 14:23:35 +0700","asset_file_name":"CleanBurnner11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61676,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42364,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/09/15 14:23:35 +0700","modified_at":"2017/09/15 14:23:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/15 14:23:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_changedrainvalve11 {"member_only_commentable":false,"description":"ChangeDrainValve11.jpg","asset_updated_at":"2017/09/15 14:22:47 +0700","asset_file_name":"ChangeDrainValve11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61675,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65369,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/09/15 14:22:47 +0700","modified_at":"2017/09/15 14:22:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/15 14:22:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_changedrainvalve02 {"member_only_commentable":false,"description":"ChangeDrainValve02.jpg","asset_updated_at":"2017/09/15 14:22:05 +0700","asset_file_name":"ChangeDrainValve02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61674,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49298,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/09/15 14:22:05 +0700","modified_at":"2017/09/15 14:22:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/15 14:22:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_changedrainvalve01 {"member_only_commentable":false,"description":"ChangeDrainValve01.jpg","asset_updated_at":"2017/09/15 14:21:48 +0700","asset_file_name":"ChangeDrainValve01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61673,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65140,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/09/15 14:21:48 +0700","modified_at":"2017/09/15 14:21:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/15 14:21:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gf221 {"member_only_commentable":false,"description":"GF221.JPG","asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:24 +0700","asset_file_name":"GF221.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61553,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38392,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/08/10 10:28:24 +0700","modified_at":"2017/08/10 10:28:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:28:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gf220 {"member_only_commentable":false,"description":"GF220.JPG","asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:17 +0700","asset_file_name":"GF220.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61552,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45917,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/08/10 10:28:17 +0700","modified_at":"2017/08/10 10:28:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:28:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gf219 {"member_only_commentable":false,"description":"GF219.JPG","asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:09 +0700","asset_file_name":"GF219.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61551,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43178,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/08/10 10:28:09 +0700","modified_at":"2017/08/10 10:28:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:28:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gf218 {"member_only_commentable":false,"description":"GF218.JPG","asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:01 +0700","asset_file_name":"GF218.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61550,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42558,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/08/10 10:28:01 +0700","modified_at":"2017/08/10 10:28:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:28:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gf217 {"member_only_commentable":false,"description":"GF217.JPG","asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:53 +0700","asset_file_name":"GF217.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61549,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41440,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/08/10 10:27:53 +0700","modified_at":"2017/08/10 10:27:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:27:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gf216 {"member_only_commentable":false,"description":"GF216.JPG","asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:46 +0700","asset_file_name":"GF216.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61548,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49376,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/08/10 10:27:46 +0700","modified_at":"2017/08/10 10:27:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:27:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gf215 {"member_only_commentable":false,"description":"GF215.JPG","asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:37 +0700","asset_file_name":"GF215.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61547,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40649,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/08/10 10:27:37 +0700","modified_at":"2017/08/10 10:27:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:27:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gf214 {"member_only_commentable":false,"description":"GF214.JPG","asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:25 +0700","asset_file_name":"GF214.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61546,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41676,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/08/10 10:27:25 +0700","modified_at":"2017/08/10 10:27:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:27:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gf213 {"member_only_commentable":false,"description":"GF213.JPG","asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:16 +0700","asset_file_name":"GF213.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61545,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47264,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/08/10 10:27:16 +0700","modified_at":"2017/08/10 10:27:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:27:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gf211 {"member_only_commentable":false,"description":"GF211.JPG","asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:01 +0700","asset_file_name":"GF211.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61544,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49552,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/08/10 10:27:01 +0700","modified_at":"2017/08/10 10:27:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:27:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gf210 {"member_only_commentable":false,"description":"GF210.JPG","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:53 +0700","asset_file_name":"GF210.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61543,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62683,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/08/10 10:26:53 +0700","modified_at":"2017/08/10 10:26:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gf209 {"member_only_commentable":false,"description":"GF209.JPG","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:46 +0700","asset_file_name":"GF209.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61542,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40861,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/08/10 10:26:46 +0700","modified_at":"2017/08/10 10:26:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gf208 {"member_only_commentable":false,"description":"GF208.JPG","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:40 +0700","asset_file_name":"GF208.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61541,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38574,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/08/10 10:26:40 +0700","modified_at":"2017/08/10 10:26:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gf207 {"member_only_commentable":false,"description":"GF207.JPG","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:32 +0700","asset_file_name":"GF207.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61540,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44032,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/08/10 10:26:32 +0700","modified_at":"2017/08/10 10:26:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gf206 {"member_only_commentable":false,"description":"GF206.JPG","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:24 +0700","asset_file_name":"GF206.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61539,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41608,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/08/10 10:26:24 +0700","modified_at":"2017/08/10 10:26:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gf205 {"member_only_commentable":false,"description":"GF205.JPG","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:17 +0700","asset_file_name":"GF205.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61538,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45959,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/08/10 10:26:17 +0700","modified_at":"2017/08/10 10:26:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gf204 {"member_only_commentable":false,"description":"GF204.JPG","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:10 +0700","asset_file_name":"GF204.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61537,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43394,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/08/10 10:26:10 +0700","modified_at":"2017/08/10 10:26:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gf203 {"member_only_commentable":false,"description":"GF203.JPG","asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:03 +0700","asset_file_name":"GF203.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61536,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44968,"media_folder_id":1437,"created_at":"2017/08/10 10:26:03 +0700","modified_at":"2017/08/10 10:26:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/10 10:26:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: