นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Network
Members · Following: 6 · Followed: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_aasicp61412 {"created_at":"2018/05/14 13:21:58 +0700","asset_file_size":994939,"commentable":true,"modified_at":"2018/05/14 13:22:03 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":62287,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"AASICP61412.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:21:57 +0700","asset_file_name":"AASICP61412.jpg","updated_at":"2018/05/14 13:22:03 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_aasicp6145 {"created_at":"2018/05/14 13:17:11 +0700","asset_file_size":591898,"commentable":true,"modified_at":"2018/05/14 13:17:15 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":62286,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"AASICP6145.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:17:11 +0700","asset_file_name":"AASICP6145.jpg","updated_at":"2018/05/14 13:17:15 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_aasicp6143 {"created_at":"2018/05/14 13:17:00 +0700","asset_file_size":592367,"commentable":true,"modified_at":"2018/05/14 13:17:03 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":62285,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"AASICP6143.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:17:00 +0700","asset_file_name":"AASICP6143.jpg","updated_at":"2018/05/14 13:17:03 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_aasicp6141 {"created_at":"2018/05/14 13:16:46 +0700","asset_file_size":981583,"commentable":true,"modified_at":"2018/05/14 13:16:51 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":62284,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"AASICP6141.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:16:46 +0700","asset_file_name":"AASICP6141.jpg","updated_at":"2018/05/14 13:16:51 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_aasicp6147 {"created_at":"2018/05/14 13:09:22 +0700","asset_file_size":684718,"commentable":true,"modified_at":"2018/05/14 13:09:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":62283,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"AASICP6147.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:09:22 +0700","asset_file_name":"AASICP6147.jpg","updated_at":"2018/05/14 13:09:28 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_aasicp612 {"created_at":"2018/05/14 12:03:35 +0700","asset_file_size":914186,"commentable":true,"modified_at":"2018/05/14 12:03:43 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":62282,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"AASICP612.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/05/14 12:03:35 +0700","asset_file_name":"AASICP612.jpg","updated_at":"2018/05/14 12:03:43 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_train_conclusion {"created_at":"2018/04/07 15:12:46 +0700","asset_file_size":33816,"commentable":true,"modified_at":"2018/04/07 15:12:54 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":62243,"asset_content_type":"image/png","description":"train_conclusion.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2018/04/07 15:12:46 +0700","asset_file_name":"train_conclusion.png","updated_at":"2018/04/07 15:12:54 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_aas-range {"created_at":"2017/11/08 10:40:48 +0700","asset_file_size":201402,"commentable":true,"modified_at":"2017/11/08 10:40:54 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61817,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"AAS-range.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/11/08 10:40:48 +0700","asset_file_name":"AAS-range.jpg","updated_at":"2017/11/08 10:40:54 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_khanfca3 {"created_at":"2017/09/15 14:51:12 +0700","asset_file_size":71034,"commentable":true,"modified_at":"2017/09/15 14:51:15 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61682,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"KHanfCA3.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:51:12 +0700","asset_file_name":"KHanfCA3.jpg","updated_at":"2017/09/15 14:51:15 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_khanfca2 {"created_at":"2017/09/15 14:51:02 +0700","asset_file_size":71481,"commentable":true,"modified_at":"2017/09/15 14:51:08 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61681,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"KHanfCA2.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:51:02 +0700","asset_file_name":"KHanfCA2.jpg","updated_at":"2017/09/15 14:51:08 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_khanfca {"created_at":"2017/09/15 14:50:41 +0700","asset_file_size":82124,"commentable":true,"modified_at":"2017/09/15 14:50:46 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61680,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"KHanfCA.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:50:41 +0700","asset_file_name":"KHanfCA.jpg","updated_at":"2017/09/15 14:50:46 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_pressurear_icp01 {"created_at":"2017/09/15 14:24:13 +0700","asset_file_size":55527,"commentable":true,"modified_at":"2017/09/15 14:24:18 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61679,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"PressureAr_ICP01.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:24:13 +0700","asset_file_name":"PressureAr_ICP01.jpg","updated_at":"2017/09/15 14:24:18 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_cleanburnner13 {"created_at":"2017/09/15 14:23:55 +0700","asset_file_size":51086,"commentable":true,"modified_at":"2017/09/15 14:24:01 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61678,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"CleanBurnner13.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:23:55 +0700","asset_file_name":"CleanBurnner13.jpg","updated_at":"2017/09/15 14:24:01 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_cleanburnner12 {"created_at":"2017/09/15 14:23:46 +0700","asset_file_size":54100,"commentable":true,"modified_at":"2017/09/15 14:23:49 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61677,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"CleanBurnner12.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:23:46 +0700","asset_file_name":"CleanBurnner12.jpg","updated_at":"2017/09/15 14:23:49 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_cleanburnner11 {"created_at":"2017/09/15 14:23:35 +0700","asset_file_size":42364,"commentable":true,"modified_at":"2017/09/15 14:23:38 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61676,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"CleanBurnner11.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:23:35 +0700","asset_file_name":"CleanBurnner11.jpg","updated_at":"2017/09/15 14:23:38 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_changedrainvalve11 {"created_at":"2017/09/15 14:22:47 +0700","asset_file_size":65369,"commentable":true,"modified_at":"2017/09/15 14:22:51 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61675,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"ChangeDrainValve11.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:22:47 +0700","asset_file_name":"ChangeDrainValve11.jpg","updated_at":"2017/09/15 14:22:51 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_changedrainvalve02 {"created_at":"2017/09/15 14:22:05 +0700","asset_file_size":49298,"commentable":true,"modified_at":"2017/09/15 14:22:10 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61674,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"ChangeDrainValve02.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:22:05 +0700","asset_file_name":"ChangeDrainValve02.jpg","updated_at":"2017/09/15 14:22:10 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_changedrainvalve01 {"created_at":"2017/09/15 14:21:48 +0700","asset_file_size":65140,"commentable":true,"modified_at":"2017/09/15 14:21:53 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61673,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"ChangeDrainValve01.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/09/15 14:21:48 +0700","asset_file_name":"ChangeDrainValve01.jpg","updated_at":"2017/09/15 14:21:53 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_gf221 {"created_at":"2017/08/10 10:28:24 +0700","asset_file_size":38392,"commentable":true,"modified_at":"2017/08/10 10:28:30 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61553,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"GF221.JPG","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:24 +0700","asset_file_name":"GF221.JPG","updated_at":"2017/08/10 10:28:30 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_gf220 {"created_at":"2017/08/10 10:28:17 +0700","asset_file_size":45917,"commentable":true,"modified_at":"2017/08/10 10:28:19 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61552,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"GF220.JPG","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:17 +0700","asset_file_name":"GF220.JPG","updated_at":"2017/08/10 10:28:19 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_gf219 {"created_at":"2017/08/10 10:28:09 +0700","asset_file_size":43178,"commentable":true,"modified_at":"2017/08/10 10:28:12 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61551,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"GF219.JPG","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:09 +0700","asset_file_name":"GF219.JPG","updated_at":"2017/08/10 10:28:12 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_gf218 {"created_at":"2017/08/10 10:28:01 +0700","asset_file_size":42558,"commentable":true,"modified_at":"2017/08/10 10:28:06 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61550,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"GF218.JPG","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:01 +0700","asset_file_name":"GF218.JPG","updated_at":"2017/08/10 10:28:06 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_gf217 {"created_at":"2017/08/10 10:27:53 +0700","asset_file_size":41440,"commentable":true,"modified_at":"2017/08/10 10:27:59 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61549,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"GF217.JPG","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:53 +0700","asset_file_name":"GF217.JPG","updated_at":"2017/08/10 10:27:59 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_gf216 {"created_at":"2017/08/10 10:27:46 +0700","asset_file_size":49376,"commentable":true,"modified_at":"2017/08/10 10:27:52 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61548,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"GF216.JPG","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:46 +0700","asset_file_name":"GF216.JPG","updated_at":"2017/08/10 10:27:52 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_gf215 {"created_at":"2017/08/10 10:27:37 +0700","asset_file_size":40649,"commentable":true,"modified_at":"2017/08/10 10:27:40 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61547,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"GF215.JPG","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:37 +0700","asset_file_name":"GF215.JPG","updated_at":"2017/08/10 10:27:40 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_gf214 {"created_at":"2017/08/10 10:27:25 +0700","asset_file_size":41676,"commentable":true,"modified_at":"2017/08/10 10:27:29 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61546,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"GF214.JPG","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:25 +0700","asset_file_name":"GF214.JPG","updated_at":"2017/08/10 10:27:29 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_gf213 {"created_at":"2017/08/10 10:27:16 +0700","asset_file_size":47264,"commentable":true,"modified_at":"2017/08/10 10:27:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61545,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"GF213.JPG","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:16 +0700","asset_file_name":"GF213.JPG","updated_at":"2017/08/10 10:27:17 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_gf211 {"created_at":"2017/08/10 10:27:01 +0700","asset_file_size":49552,"commentable":true,"modified_at":"2017/08/10 10:27:06 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61544,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"GF211.JPG","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:01 +0700","asset_file_name":"GF211.JPG","updated_at":"2017/08/10 10:27:06 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_gf210 {"created_at":"2017/08/10 10:26:53 +0700","asset_file_size":62683,"commentable":true,"modified_at":"2017/08/10 10:26:55 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61543,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"GF210.JPG","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:53 +0700","asset_file_name":"GF210.JPG","updated_at":"2017/08/10 10:26:55 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_gf209 {"created_at":"2017/08/10 10:26:46 +0700","asset_file_size":40861,"commentable":true,"modified_at":"2017/08/10 10:26:48 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61542,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"GF209.JPG","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:46 +0700","asset_file_name":"GF209.JPG","updated_at":"2017/08/10 10:26:48 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_gf208 {"created_at":"2017/08/10 10:26:40 +0700","asset_file_size":38574,"commentable":true,"modified_at":"2017/08/10 10:26:42 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61541,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"GF208.JPG","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:40 +0700","asset_file_name":"GF208.JPG","updated_at":"2017/08/10 10:26:42 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_gf207 {"created_at":"2017/08/10 10:26:32 +0700","asset_file_size":44032,"commentable":true,"modified_at":"2017/08/10 10:26:35 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61540,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"GF207.JPG","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:32 +0700","asset_file_name":"GF207.JPG","updated_at":"2017/08/10 10:26:35 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_gf206 {"created_at":"2017/08/10 10:26:24 +0700","asset_file_size":41608,"commentable":true,"modified_at":"2017/08/10 10:26:29 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61539,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"GF206.JPG","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:24 +0700","asset_file_name":"GF206.JPG","updated_at":"2017/08/10 10:26:29 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_gf205 {"created_at":"2017/08/10 10:26:17 +0700","asset_file_size":45959,"commentable":true,"modified_at":"2017/08/10 10:26:22 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61538,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"GF205.JPG","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:17 +0700","asset_file_name":"GF205.JPG","updated_at":"2017/08/10 10:26:22 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_gf204 {"created_at":"2017/08/10 10:26:10 +0700","asset_file_size":43394,"commentable":true,"modified_at":"2017/08/10 10:26:16 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61537,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"GF204.JPG","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:10 +0700","asset_file_name":"GF204.JPG","updated_at":"2017/08/10 10:26:16 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
 • Ico64_gf203 {"created_at":"2017/08/10 10:26:03 +0700","asset_file_size":44968,"commentable":true,"modified_at":"2017/08/10 10:26:09 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":61536,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"GF203.JPG","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:03 +0700","asset_file_name":"GF203.JPG","updated_at":"2017/08/10 10:26:09 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: