นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_band3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Band3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Band3.jpg","created_at":"2019/01/30 15:56:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/01/30 15:56:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/01/30 15:56:46 +0700","id":62726,"asset_file_size":243072}
  • Small_band2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Band2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Band2.jpg","created_at":"2019/01/30 15:56:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/01/30 15:56:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/01/30 15:56:35 +0700","id":62725,"asset_file_size":218436}
  • Small_tps4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"TPS4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"TPS4.jpg","created_at":"2019/01/30 15:56:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/01/30 15:56:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/01/30 15:56:28 +0700","id":62724,"asset_file_size":219892}
  • Small_tps3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"TPS3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"TPS3.jpg","created_at":"2019/01/30 15:56:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/01/30 15:56:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/01/30 15:56:21 +0700","id":62723,"asset_file_size":103164}
  • Small_tps2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"TPS2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"TPS2.jpg","created_at":"2019/01/30 15:56:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/01/30 15:56:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/01/30 15:56:14 +0700","id":62722,"asset_file_size":72096}
  • Small_tps1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"TPS1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"TPS1.jpg","created_at":"2019/01/30 15:55:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/01/30 15:55:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/01/30 15:55:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/01/30 15:55:28 +0700","id":62721,"asset_file_size":75496}
  • Small_band1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Band1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Band1.jpg","created_at":"2019/01/30 15:55:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/01/30 15:55:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/01/30 15:55:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/01/30 15:55:06 +0700","id":62720,"asset_file_size":160157}
  • Small_kh06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"kh06.jpg","created_at":"2018/08/28 15:24:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2018/08/28 15:24:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/08/28 15:25:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/08/28 15:25:01 +0700","id":62509,"asset_file_size":111876}
  • Small_kh05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kh05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"kh05.jpg","created_at":"2018/08/28 15:24:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2018/08/28 15:24:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/08/28 15:24:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/08/28 15:24:53 +0700","id":62508,"asset_file_size":118285}
ขนาดย่อ: