นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_vet02 {"member_only_commentable":false,"description":"Vet02.jpg","asset_updated_at":"2013/08/31 14:25:22 +0700","asset_file_name":"Vet02.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42478,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":97382,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/31 14:25:22 +0700","modified_at":"2013/08/31 14:25:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/31 14:25:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_vet01 {"member_only_commentable":false,"description":"Vet01.jpg","asset_updated_at":"2013/08/31 14:24:55 +0700","asset_file_name":"Vet01.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42477,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106658,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/31 14:24:55 +0700","modified_at":"2013/08/31 14:24:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/31 14:24:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_the04 {"member_only_commentable":false,"description":"The04.jpg","asset_updated_at":"2013/08/30 22:31:58 +0700","asset_file_name":"The04.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42465,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":260248,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/30 22:31:59 +0700","modified_at":"2013/08/30 22:32:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/30 22:32:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_the03 {"member_only_commentable":false,"description":"The03.jpg","asset_updated_at":"2013/08/30 22:31:40 +0700","asset_file_name":"The03.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42464,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":231901,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/30 22:31:40 +0700","modified_at":"2013/08/30 22:31:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/30 22:31:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_the02 {"member_only_commentable":false,"description":"The02.jpg","asset_updated_at":"2013/08/30 22:31:18 +0700","asset_file_name":"The02.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42462,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":280347,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/30 22:31:18 +0700","modified_at":"2013/08/30 22:31:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/30 22:31:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_the01 {"member_only_commentable":false,"description":"The01.jpg","asset_updated_at":"2013/08/30 22:30:56 +0700","asset_file_name":"The01.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42460,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":323178,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/30 22:30:56 +0700","modified_at":"2013/08/30 22:30:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/30 22:30:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_aas1_02 {"member_only_commentable":false,"description":"AAS1_02.jpg","asset_updated_at":"2013/08/28 22:43:55 +0700","asset_file_name":"AAS1_02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42414,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":329955,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/28 22:43:55 +0700","modified_at":"2013/08/28 22:44:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/28 22:44:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_aas1_01 {"member_only_commentable":false,"description":"AAS1_01.jpg","asset_updated_at":"2013/08/28 22:43:00 +0700","asset_file_name":"AAS1_01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42413,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":296099,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/28 22:43:00 +0700","modified_at":"2013/08/28 22:43:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/28 22:43:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_a21 {"member_only_commentable":false,"description":"A21.jpg","asset_updated_at":"2013/08/28 10:32:26 +0700","asset_file_name":"A21.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42404,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":117469,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/28 10:32:26 +0700","modified_at":"2013/08/28 10:32:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/28 10:32:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_a19 {"member_only_commentable":false,"description":"A19.jpg","asset_updated_at":"2013/08/28 10:32:17 +0700","asset_file_name":"A19.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42403,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136258,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/28 10:32:17 +0700","modified_at":"2013/08/28 10:32:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/28 10:32:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_a18 {"member_only_commentable":false,"description":"A18.jpg","asset_updated_at":"2013/08/28 10:32:09 +0700","asset_file_name":"A18.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42402,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133603,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/28 10:32:09 +0700","modified_at":"2013/08/28 10:32:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/28 10:32:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_a17 {"member_only_commentable":false,"description":"A17.jpg","asset_updated_at":"2013/08/28 10:32:01 +0700","asset_file_name":"A17.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42401,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":245368,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/28 10:32:01 +0700","modified_at":"2013/08/28 10:32:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/28 10:32:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_a16 {"member_only_commentable":false,"description":"A16.jpg","asset_updated_at":"2013/08/28 10:31:54 +0700","asset_file_name":"A16.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42400,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":102350,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/28 10:31:54 +0700","modified_at":"2013/08/28 10:31:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/28 10:31:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_a15 {"member_only_commentable":false,"description":"A15.jpg","asset_updated_at":"2013/08/28 10:31:46 +0700","asset_file_name":"A15.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42399,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":113038,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/28 10:31:46 +0700","modified_at":"2013/08/28 10:31:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/28 10:31:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_a14 {"member_only_commentable":false,"description":"A14.jpg","asset_updated_at":"2013/08/28 10:31:40 +0700","asset_file_name":"A14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42398,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":113776,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/28 10:31:40 +0700","modified_at":"2013/08/28 10:31:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/28 10:31:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_a13 {"member_only_commentable":false,"description":"A13.jpg","asset_updated_at":"2013/08/28 10:31:33 +0700","asset_file_name":"A13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42397,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90704,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/28 10:31:33 +0700","modified_at":"2013/08/28 10:31:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/28 10:31:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_a12 {"member_only_commentable":false,"description":"A12.jpg","asset_updated_at":"2013/08/28 10:31:26 +0700","asset_file_name":"A12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42396,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111319,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/28 10:31:26 +0700","modified_at":"2013/08/28 10:31:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/28 10:31:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_a11 {"member_only_commentable":false,"description":"A11.jpg","asset_updated_at":"2013/08/28 10:31:19 +0700","asset_file_name":"A11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42395,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":267188,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/28 10:31:19 +0700","modified_at":"2013/08/28 10:31:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/28 10:31:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_a10 {"member_only_commentable":false,"description":"A10.jpg","asset_updated_at":"2013/08/28 10:31:12 +0700","asset_file_name":"A10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42394,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":113726,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/28 10:31:12 +0700","modified_at":"2013/08/28 10:31:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/28 10:31:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_rubberex07 {"member_only_commentable":false,"description":"RubberEx07.jpg","asset_updated_at":"2013/08/24 20:06:10 +0700","asset_file_name":"RubberEx07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42347,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":117104,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/24 20:06:10 +0700","modified_at":"2013/08/24 20:06:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/24 20:06:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_rubberex06 {"member_only_commentable":false,"description":"RubberEx06.jpg","asset_updated_at":"2013/08/24 20:05:59 +0700","asset_file_name":"RubberEx06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42346,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127465,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/24 20:05:59 +0700","modified_at":"2013/08/24 20:06:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/24 20:06:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_rubberex04 {"member_only_commentable":false,"description":"RubberEx04.jpg","asset_updated_at":"2013/08/24 20:05:49 +0700","asset_file_name":"RubberEx04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42345,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110984,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/24 20:05:49 +0700","modified_at":"2013/08/24 20:05:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/24 20:05:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_rubberex03 {"member_only_commentable":false,"description":"RubberEx03.jpg","asset_updated_at":"2013/08/24 20:05:38 +0700","asset_file_name":"RubberEx03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42344,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":123589,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/24 20:05:38 +0700","modified_at":"2013/08/24 20:05:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/24 20:05:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_rubberex02 {"member_only_commentable":false,"description":"RubberEx02.jpg","asset_updated_at":"2013/08/24 20:05:26 +0700","asset_file_name":"RubberEx02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42343,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":116970,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/24 20:05:26 +0700","modified_at":"2013/08/24 20:05:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/24 20:05:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_rubberex01 {"member_only_commentable":false,"description":"RubberEx01.jpg","asset_updated_at":"2013/08/24 20:05:16 +0700","asset_file_name":"RubberEx01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42342,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":126517,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/24 20:05:16 +0700","modified_at":"2013/08/24 20:05:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/24 20:05:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_mo12 {"member_only_commentable":false,"description":"MO12.jpg","asset_updated_at":"2013/08/21 08:51:37 +0700","asset_file_name":"MO12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42281,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":199244,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/21 08:51:37 +0700","modified_at":"2013/08/21 08:51:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/21 08:51:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_mo11 {"member_only_commentable":false,"description":"MO11.jpg","asset_updated_at":"2013/08/21 08:51:28 +0700","asset_file_name":"MO11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42280,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":149431,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/21 08:51:28 +0700","modified_at":"2013/08/21 08:51:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/21 08:51:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_mo10 {"member_only_commentable":false,"description":"MO10.jpg","asset_updated_at":"2013/08/21 08:51:18 +0700","asset_file_name":"MO10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42279,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":138415,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/21 08:51:18 +0700","modified_at":"2013/08/21 08:51:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/21 08:51:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_mo09 {"member_only_commentable":false,"description":"MO09.jpg","asset_updated_at":"2013/08/21 08:51:09 +0700","asset_file_name":"MO09.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42278,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":138584,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/21 08:51:09 +0700","modified_at":"2013/08/21 08:51:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/21 08:51:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_mo08 {"member_only_commentable":false,"description":"MO08.jpg","asset_updated_at":"2013/08/21 08:50:59 +0700","asset_file_name":"MO08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42277,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118868,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/21 08:50:59 +0700","modified_at":"2013/08/21 08:51:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/21 08:51:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_mo07 {"member_only_commentable":false,"description":"MO07.jpg","asset_updated_at":"2013/08/21 08:50:50 +0700","asset_file_name":"MO07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42276,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":134689,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/21 08:50:50 +0700","modified_at":"2013/08/21 08:50:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/21 08:50:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_mo06 {"member_only_commentable":false,"description":"MO06.jpg","asset_updated_at":"2013/08/21 08:50:42 +0700","asset_file_name":"MO06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42275,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127815,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/21 08:50:42 +0700","modified_at":"2013/08/21 08:50:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/21 08:50:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_mo05 {"member_only_commentable":false,"description":"MO05.jpg","asset_updated_at":"2013/08/21 08:50:32 +0700","asset_file_name":"MO05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42274,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":132210,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/21 08:50:32 +0700","modified_at":"2013/08/21 08:50:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/21 08:50:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_mo04 {"member_only_commentable":false,"description":"MO04.jpg","asset_updated_at":"2013/08/21 08:50:23 +0700","asset_file_name":"MO04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42273,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":131615,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/21 08:50:23 +0700","modified_at":"2013/08/21 08:50:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/21 08:50:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_mo03 {"member_only_commentable":false,"description":"MO03.jpg","asset_updated_at":"2013/08/21 08:50:14 +0700","asset_file_name":"MO03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42272,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":125196,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/21 08:50:14 +0700","modified_at":"2013/08/21 08:50:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/21 08:50:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_mo02 {"member_only_commentable":false,"description":"MO02.jpg","asset_updated_at":"2013/08/21 08:50:05 +0700","asset_file_name":"MO02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42271,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":120337,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/21 08:50:05 +0700","modified_at":"2013/08/21 08:50:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/21 08:50:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: