นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_duck11 {"member_only_commentable":false,"description":"Duck11.jpg","asset_updated_at":"2013/09/22 20:39:53 +0700","asset_file_name":"Duck11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42893,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":102367,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/22 20:39:53 +0700","modified_at":"2013/09/22 20:39:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/22 20:39:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_homeru03 {"member_only_commentable":false,"description":"HomeRu03.jpg","asset_updated_at":"2013/09/19 21:33:24 +0700","asset_file_name":"HomeRu03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42840,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":196950,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/19 21:33:24 +0700","modified_at":"2013/09/19 21:33:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/19 21:33:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_homeru02 {"member_only_commentable":false,"description":"HomeRu02.jpg","asset_updated_at":"2013/09/19 21:05:18 +0700","asset_file_name":"HomeRu02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42839,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":193150,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/19 21:05:18 +0700","modified_at":"2013/09/19 21:05:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/19 21:05:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_homeru01 {"member_only_commentable":false,"description":"HomeRu01.jpg","asset_updated_at":"2013/09/19 21:04:59 +0700","asset_file_name":"HomeRu01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42838,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":189340,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/19 21:04:59 +0700","modified_at":"2013/09/19 21:05:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/19 21:05:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_duck01 {"member_only_commentable":false,"description":"Duck01.jpg","asset_updated_at":"2013/09/19 20:04:06 +0700","asset_file_name":"Duck01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42837,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41447,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/19 20:04:06 +0700","modified_at":"2013/09/19 20:04:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/19 20:04:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_note16 {"member_only_commentable":false,"description":"Note16.jpg","asset_updated_at":"2013/09/10 21:01:55 +0700","asset_file_name":"Note16.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42703,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":126603,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/10 21:01:55 +0700","modified_at":"2013/09/10 21:02:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/10 21:02:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_note15 {"member_only_commentable":false,"description":"Note15.jpg","asset_updated_at":"2013/09/10 21:01:39 +0700","asset_file_name":"Note15.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42702,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118448,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/10 21:01:39 +0700","modified_at":"2013/09/10 21:01:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/10 21:01:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_note14 {"member_only_commentable":false,"description":"Note14.jpg","asset_updated_at":"2013/09/10 21:01:26 +0700","asset_file_name":"Note14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42701,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":140494,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/10 21:01:26 +0700","modified_at":"2013/09/10 21:01:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/10 21:01:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_note13 {"member_only_commentable":false,"description":"Note13.jpg","asset_updated_at":"2013/09/10 20:11:53 +0700","asset_file_name":"Note13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42698,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91068,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/10 20:11:53 +0700","modified_at":"2013/09/10 20:11:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/10 20:11:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_note12 {"member_only_commentable":false,"description":"Note12.jpg","asset_updated_at":"2013/09/10 20:07:04 +0700","asset_file_name":"Note12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42697,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89396,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/10 20:07:04 +0700","modified_at":"2013/09/10 20:07:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/10 20:07:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_note11 {"member_only_commentable":false,"description":"Note11.jpg","asset_updated_at":"2013/09/10 20:05:47 +0700","asset_file_name":"Note11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42696,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93904,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/10 20:05:47 +0700","modified_at":"2013/09/10 20:05:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/10 20:05:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_note10 {"member_only_commentable":false,"description":"Note10.jpg","asset_updated_at":"2013/09/10 20:05:16 +0700","asset_file_name":"Note10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42695,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94447,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/10 20:05:16 +0700","modified_at":"2013/09/10 20:05:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/10 20:05:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_note09 {"member_only_commentable":false,"description":"Note09.jpg","asset_updated_at":"2013/09/10 20:05:00 +0700","asset_file_name":"Note09.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42694,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95550,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/10 20:05:00 +0700","modified_at":"2013/09/10 20:05:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/10 20:05:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_note08 {"member_only_commentable":false,"description":"Note08.jpg","asset_updated_at":"2013/09/10 20:04:46 +0700","asset_file_name":"Note08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42693,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91922,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/10 20:04:46 +0700","modified_at":"2013/09/10 20:04:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/10 20:04:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_note07 {"member_only_commentable":false,"description":"Note07.jpg","asset_updated_at":"2013/09/10 20:04:33 +0700","asset_file_name":"Note07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42692,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79417,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/10 20:04:33 +0700","modified_at":"2013/09/10 20:04:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/10 20:04:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_note06 {"member_only_commentable":false,"description":"Note06.jpg","asset_updated_at":"2013/09/10 20:04:20 +0700","asset_file_name":"Note06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42691,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":97738,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/10 20:04:20 +0700","modified_at":"2013/09/10 20:04:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/10 20:04:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_note05 {"member_only_commentable":false,"description":"Note05.jpg","asset_updated_at":"2013/09/10 20:00:25 +0700","asset_file_name":"Note05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42690,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86708,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/10 20:00:25 +0700","modified_at":"2013/09/10 20:00:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/10 20:00:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_note04 {"member_only_commentable":false,"description":"Note04.jpg","asset_updated_at":"2013/09/10 19:59:57 +0700","asset_file_name":"Note04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42689,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86170,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/10 19:59:57 +0700","modified_at":"2013/09/10 20:00:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/10 20:00:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_note03 {"member_only_commentable":false,"description":"Note03.jpg","asset_updated_at":"2013/09/10 19:59:43 +0700","asset_file_name":"Note03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42688,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109870,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/10 19:59:43 +0700","modified_at":"2013/09/10 19:59:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/10 19:59:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_note02 {"member_only_commentable":false,"description":"Note02.jpg","asset_updated_at":"2013/09/10 19:59:28 +0700","asset_file_name":"Note02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42687,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":97563,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/10 19:59:28 +0700","modified_at":"2013/09/10 19:59:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/10 19:59:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_note01 {"member_only_commentable":false,"description":"Note01.jpg","asset_updated_at":"2013/09/10 19:59:16 +0700","asset_file_name":"Note01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42686,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91238,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/10 19:59:16 +0700","modified_at":"2013/09/10 19:59:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/10 19:59:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_coco16 {"member_only_commentable":false,"description":"CoCo16.jpg","asset_updated_at":"2013/09/08 18:12:53 +0700","asset_file_name":"CoCo16.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42662,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133331,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/08 18:12:53 +0700","modified_at":"2013/09/08 18:12:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/08 18:12:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_coco15 {"member_only_commentable":false,"description":"CoCo15.jpg","asset_updated_at":"2013/09/08 18:12:33 +0700","asset_file_name":"CoCo15.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42661,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":159398,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/08 18:12:33 +0700","modified_at":"2013/09/08 18:12:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/08 18:12:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_coco14 {"member_only_commentable":false,"description":"CoCo14.jpg","asset_updated_at":"2013/09/08 18:12:14 +0700","asset_file_name":"CoCo14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42660,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":154780,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/08 18:12:14 +0700","modified_at":"2013/09/08 18:12:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/08 18:12:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_coco13 {"member_only_commentable":false,"description":"CoCo13.jpg","asset_updated_at":"2013/09/08 18:11:53 +0700","asset_file_name":"CoCo13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42659,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":92933,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/08 18:11:53 +0700","modified_at":"2013/09/08 18:11:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/08 18:11:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_coco12 {"member_only_commentable":false,"description":"CoCo12.jpg","asset_updated_at":"2013/09/08 18:11:38 +0700","asset_file_name":"CoCo12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42658,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121778,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/08 18:11:38 +0700","modified_at":"2013/09/08 18:11:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/08 18:11:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_coco11 {"member_only_commentable":false,"description":"CoCo11.jpg","asset_updated_at":"2013/09/08 18:11:03 +0700","asset_file_name":"CoCo11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42657,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":151377,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/08 18:11:03 +0700","modified_at":"2013/09/08 18:11:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/08 18:11:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_mango01 {"member_only_commentable":false,"description":"mango01.jpg","asset_updated_at":"2013/09/07 09:49:37 +0700","asset_file_name":"mango01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42645,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":302702,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/07 09:49:37 +0700","modified_at":"2013/09/07 09:49:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/07 09:49:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_bond01 {"member_only_commentable":false,"description":"bond01.jpg","asset_updated_at":"2013/09/07 09:43:51 +0700","asset_file_name":"bond01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42644,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1040566,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/07 09:43:51 +0700","modified_at":"2013/09/07 09:43:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/07 09:43:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_mok01 {"member_only_commentable":false,"description":"mok01.jpg","asset_updated_at":"2013/09/07 09:39:47 +0700","asset_file_name":"mok01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42643,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":280035,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/07 09:39:47 +0700","modified_at":"2013/09/07 09:39:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/07 09:39:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_cover5601 {"member_only_commentable":false,"description":"Cover5601.jpg","asset_updated_at":"2013/09/05 22:13:04 +0700","asset_file_name":"Cover5601.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42615,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":200728,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/05 22:13:04 +0700","modified_at":"2013/09/05 22:13:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/05 22:13:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_vet07 {"member_only_commentable":false,"description":"Vet07.jpg","asset_updated_at":"2013/08/31 14:27:24 +0700","asset_file_name":"Vet07.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42483,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89055,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/31 14:27:24 +0700","modified_at":"2013/08/31 14:27:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/31 14:27:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_vet06 {"member_only_commentable":false,"description":"Vet06.jpg","asset_updated_at":"2013/08/31 14:26:20 +0700","asset_file_name":"Vet06.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42482,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":146461,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/31 14:26:20 +0700","modified_at":"2013/08/31 14:26:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/31 14:26:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_vet05 {"member_only_commentable":false,"description":"Vet05.jpg","asset_updated_at":"2013/08/31 14:26:05 +0700","asset_file_name":"Vet05.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42481,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90178,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/31 14:26:06 +0700","modified_at":"2013/08/31 14:26:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/31 14:26:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_vet04 {"member_only_commentable":false,"description":"Vet04.jpg","asset_updated_at":"2013/08/31 14:25:52 +0700","asset_file_name":"Vet04.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42480,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127466,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/31 14:25:52 +0700","modified_at":"2013/08/31 14:25:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/31 14:25:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_vet03 {"member_only_commentable":false,"description":"Vet03.jpg","asset_updated_at":"2013/08/31 14:25:37 +0700","asset_file_name":"Vet03.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42479,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":97287,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/08/31 14:25:37 +0700","modified_at":"2013/08/31 14:25:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/31 14:25:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: