นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_3p {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"3P.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"3P.png","created_at":"2013/10/13 18:53:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/13 18:53:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/13 18:53:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/13 18:53:36 +0700","id":43218,"asset_file_size":955496}
 • Ico64_2k_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2K_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"2K_1.jpg","created_at":"2013/10/13 18:53:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/13 18:53:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/13 18:53:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/13 18:53:04 +0700","id":43217,"asset_file_size":119706}
 • Ico64_2j {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"2J.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"2J.png","created_at":"2013/10/13 18:52:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/13 18:52:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/13 18:52:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/13 18:52:51 +0700","id":43216,"asset_file_size":935092}
 • Ico64_1b {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"1B.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"1B.png","created_at":"2013/10/13 18:52:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/13 18:52:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/13 18:52:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/13 18:52:18 +0700","id":43215,"asset_file_size":911502}
 • Ico64_3p1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3P1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"3P1.jpg","created_at":"2013/10/13 18:46:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/13 18:46:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/13 18:46:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/13 18:46:18 +0700","id":43214,"asset_file_size":60029}
 • Ico64_2k {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2K.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"2K.jpg","created_at":"2013/10/13 18:45:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/13 18:45:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/13 18:45:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/13 18:45:09 +0700","id":43213,"asset_file_size":37120}
 • Ico64_1tea {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1Tea.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"1Tea.jpg","created_at":"2013/10/13 18:43:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/13 18:43:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/13 18:43:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/13 18:43:11 +0700","id":43212,"asset_file_size":60056}
 • Ico64_1roti {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1Roti.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"1Roti.jpg","created_at":"2013/10/13 18:42:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/13 18:42:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/13 18:42:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/13 18:42:58 +0700","id":43211,"asset_file_size":544344}
 • Ico64_nasi {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Nasi.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Nasi.jpg","created_at":"2013/10/13 18:42:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/13 18:42:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/13 18:42:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/13 18:42:25 +0700","id":43210,"asset_file_size":65787}
 • Ico64_leak04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Leak04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Leak04.jpg","created_at":"2013/10/04 21:24:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/04 21:24:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/04 21:24:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/04 21:24:24 +0700","id":43108,"asset_file_size":140114}
 • Ico64_leak03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Leak03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Leak03.jpg","created_at":"2013/10/04 21:24:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/04 21:24:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/04 21:24:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/04 21:24:16 +0700","id":43107,"asset_file_size":123828}
 • Ico64_leak02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Leak02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Leak02.jpg","created_at":"2013/10/04 21:23:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/04 21:23:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/04 21:24:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/04 21:24:03 +0700","id":43106,"asset_file_size":128338}
 • Ico64_leak01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Leak01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Leak01.jpg","created_at":"2013/10/04 21:23:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/04 21:23:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/04 21:23:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/04 21:23:31 +0700","id":43105,"asset_file_size":136531}
 • Ico64_cowinhelmet {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cowinhelmet.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"cowinhelmet.jpg","created_at":"2013/10/02 21:24:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/02 21:24:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/02 21:24:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/02 21:24:39 +0700","id":43059,"asset_file_size":785019}
 • Ico64_happy03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Happy03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Happy03.jpg","created_at":"2013/10/02 20:28:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/02 20:28:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/02 20:28:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/02 20:28:29 +0700","id":43058,"asset_file_size":126784}
 • Ico64_happy02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Happy02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Happy02.jpg","created_at":"2013/10/02 20:28:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/02 20:28:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/02 20:28:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/02 20:28:12 +0700","id":43057,"asset_file_size":152593}
 • Ico64_happy01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Happy01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Happy01.jpg","created_at":"2013/10/02 20:27:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/02 20:27:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/02 20:27:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/02 20:27:54 +0700","id":43056,"asset_file_size":173088}
 • Ico64_cat_wet {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cat_wet.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"cat_wet.jpg","created_at":"2013/09/30 08:43:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/09/30 08:43:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/30 08:43:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/30 08:43:55 +0700","id":43030,"asset_file_size":36867}
 • Ico64_newhome02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"NewHome02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"NewHome02.jpg","created_at":"2013/09/29 15:23:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/09/29 15:23:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/29 15:23:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/29 15:23:33 +0700","id":43016,"asset_file_size":328010}
 • Ico64_mama56 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MaMa56.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"MaMa56.jpg","created_at":"2013/09/29 15:16:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/09/29 15:16:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/29 15:16:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/29 15:16:38 +0700","id":43015,"asset_file_size":337629}
 • Ico64_dead20cow1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dead20cow1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"dead20cow1.jpg","created_at":"2013/09/29 09:15:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/09/29 09:15:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/29 09:15:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/29 09:15:50 +0700","id":43014,"asset_file_size":63616}
 • Ico64_951236191 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"951236191.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"951236191.gif","created_at":"2013/09/29 09:06:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/09/29 09:06:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/29 09:06:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/29 09:06:45 +0700","id":43013,"asset_file_size":4348}
 • Ico64_cow_hate_cow01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cow_hate_cow01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"cow_hate_cow01.jpg","created_at":"2013/09/28 14:04:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/09/28 14:04:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/28 14:04:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/28 14:04:37 +0700","id":42999,"asset_file_size":84627}
 • Ico64_srf04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SRF04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"SRF04.jpg","created_at":"2013/09/26 09:58:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/09/26 09:58:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/26 09:58:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/26 09:58:13 +0700","id":42970,"asset_file_size":106915}
 • Ico64_srf03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SRF03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"SRF03.jpg","created_at":"2013/09/26 09:57:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/09/26 09:57:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/26 09:57:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/26 09:57:51 +0700","id":42969,"asset_file_size":115933}
 • Ico64_srf02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SRF02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"SRF02.jpg","created_at":"2013/09/26 09:57:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/09/26 09:57:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/26 09:57:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/26 09:57:38 +0700","id":42968,"asset_file_size":87767}
 • Ico64_srf01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SRF01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"SRF01.jpg","created_at":"2013/09/26 09:57:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/09/26 09:57:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/26 09:57:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/26 09:57:19 +0700","id":42967,"asset_file_size":106849}
 • Ico64_24sep04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"24Sep04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"24Sep04.jpg","created_at":"2013/09/25 21:16:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/09/25 21:16:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/25 21:17:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/25 21:17:04 +0700","id":42959,"asset_file_size":145351}
 • Ico64_24sep03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"24Sep03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"24Sep03.jpg","created_at":"2013/09/25 21:16:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/09/25 21:16:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/25 21:16:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/25 21:16:48 +0700","id":42958,"asset_file_size":118207}
 • Ico64_24sep02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"24Sep02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"24Sep02.jpg","created_at":"2013/09/25 21:16:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/09/25 21:16:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/25 21:16:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/25 21:16:24 +0700","id":42957,"asset_file_size":151993}
 • Ico64_24sep01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"24Sep01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"24Sep01.jpg","created_at":"2013/09/25 21:16:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/09/25 21:16:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2013/09/27 14:01:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2013/09/27 14:01:18 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/25 21:16:08 +0700","id":42956,"asset_file_size":121345}
 • Ico64_25cow {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"25Cow.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"25Cow.jpg","created_at":"2013/09/23 20:33:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/09/23 20:33:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/23 20:33:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/23 20:33:14 +0700","id":42906,"asset_file_size":241454}
 • Ico64_8cow {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"8Cow.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"8Cow.jpg","created_at":"2013/09/23 17:30:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/09/23 17:30:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/23 17:30:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/23 17:30:31 +0700","id":42905,"asset_file_size":93270}
 • Ico64_duck14 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Duck14.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Duck14.jpg","created_at":"2013/09/22 20:40:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/09/22 20:40:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/22 20:40:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/22 20:40:49 +0700","id":42896,"asset_file_size":141814}
 • Ico64_duck13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Duck13.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Duck13.jpg","created_at":"2013/09/22 20:40:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/09/22 20:40:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/22 20:40:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/22 20:40:36 +0700","id":42895,"asset_file_size":166345}
 • Ico64_duck12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Duck12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Duck12.jpg","created_at":"2013/09/22 20:40:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/09/22 20:40:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/22 20:40:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/22 20:40:19 +0700","id":42894,"asset_file_size":138872}
ขนาดย่อ: