นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

Main > pisit.m

No folder found
 • Ico64_3p {"member_only_commentable":false,"description":"3P.png","asset_updated_at":"2013/10/13 18:53:31 +0700","asset_file_name":"3P.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":43218,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":955496,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/10/13 18:53:31 +0700","modified_at":"2013/10/13 18:53:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/13 18:53:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_2k_1 {"member_only_commentable":false,"description":"2K_1.jpg","asset_updated_at":"2013/10/13 18:53:00 +0700","asset_file_name":"2K_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43217,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":119706,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/10/13 18:53:00 +0700","modified_at":"2013/10/13 18:53:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/13 18:53:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_2j {"member_only_commentable":false,"description":"2J.png","asset_updated_at":"2013/10/13 18:52:46 +0700","asset_file_name":"2J.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":43216,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":935092,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/10/13 18:52:46 +0700","modified_at":"2013/10/13 18:52:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/13 18:52:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_1b {"member_only_commentable":false,"description":"1B.png","asset_updated_at":"2013/10/13 18:52:10 +0700","asset_file_name":"1B.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":43215,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":911502,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/10/13 18:52:10 +0700","modified_at":"2013/10/13 18:52:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/13 18:52:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_3p1 {"member_only_commentable":false,"description":"3P1.jpg","asset_updated_at":"2013/10/13 18:46:13 +0700","asset_file_name":"3P1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43214,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60029,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/10/13 18:46:13 +0700","modified_at":"2013/10/13 18:46:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/13 18:46:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_2k {"member_only_commentable":false,"description":"2K.jpg","asset_updated_at":"2013/10/13 18:45:04 +0700","asset_file_name":"2K.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43213,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37120,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/10/13 18:45:04 +0700","modified_at":"2013/10/13 18:45:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/13 18:45:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_1tea {"member_only_commentable":false,"description":"1Tea.jpg","asset_updated_at":"2013/10/13 18:43:07 +0700","asset_file_name":"1Tea.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43212,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60056,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/10/13 18:43:07 +0700","modified_at":"2013/10/13 18:43:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/13 18:43:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_1roti {"member_only_commentable":false,"description":"1Roti.jpg","asset_updated_at":"2013/10/13 18:42:53 +0700","asset_file_name":"1Roti.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43211,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":544344,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/10/13 18:42:53 +0700","modified_at":"2013/10/13 18:42:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/13 18:42:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_nasi {"member_only_commentable":false,"description":"Nasi.jpg","asset_updated_at":"2013/10/13 18:42:17 +0700","asset_file_name":"Nasi.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43210,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65787,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/10/13 18:42:17 +0700","modified_at":"2013/10/13 18:42:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/13 18:42:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_leak04 {"member_only_commentable":false,"description":"Leak04.jpg","asset_updated_at":"2013/10/04 21:24:21 +0700","asset_file_name":"Leak04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43108,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":140114,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/10/04 21:24:21 +0700","modified_at":"2013/10/04 21:24:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/04 21:24:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_leak03 {"member_only_commentable":false,"description":"Leak03.jpg","asset_updated_at":"2013/10/04 21:24:09 +0700","asset_file_name":"Leak03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43107,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":123828,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/10/04 21:24:09 +0700","modified_at":"2013/10/04 21:24:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/04 21:24:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_leak02 {"member_only_commentable":false,"description":"Leak02.jpg","asset_updated_at":"2013/10/04 21:23:56 +0700","asset_file_name":"Leak02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43106,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":128338,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/10/04 21:23:56 +0700","modified_at":"2013/10/04 21:24:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/04 21:24:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_leak01 {"member_only_commentable":false,"description":"Leak01.jpg","asset_updated_at":"2013/10/04 21:23:25 +0700","asset_file_name":"Leak01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43105,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136531,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/10/04 21:23:25 +0700","modified_at":"2013/10/04 21:23:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/04 21:23:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_cowinhelmet {"member_only_commentable":false,"description":"cowinhelmet.jpg","asset_updated_at":"2013/10/02 21:24:30 +0700","asset_file_name":"cowinhelmet.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43059,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":785019,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/10/02 21:24:31 +0700","modified_at":"2013/10/02 21:24:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/02 21:24:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_happy03 {"member_only_commentable":false,"description":"Happy03.jpg","asset_updated_at":"2013/10/02 20:28:22 +0700","asset_file_name":"Happy03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43058,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":126784,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/10/02 20:28:22 +0700","modified_at":"2013/10/02 20:28:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/02 20:28:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_happy02 {"member_only_commentable":false,"description":"Happy02.jpg","asset_updated_at":"2013/10/02 20:28:06 +0700","asset_file_name":"Happy02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43057,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":152593,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/10/02 20:28:06 +0700","modified_at":"2013/10/02 20:28:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/02 20:28:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_happy01 {"member_only_commentable":false,"description":"Happy01.jpg","asset_updated_at":"2013/10/02 20:27:47 +0700","asset_file_name":"Happy01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43056,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":173088,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/10/02 20:27:47 +0700","modified_at":"2013/10/02 20:27:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/02 20:27:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_cat_wet {"member_only_commentable":false,"description":"cat_wet.jpg","asset_updated_at":"2013/09/30 08:43:48 +0700","asset_file_name":"cat_wet.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43030,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36867,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/30 08:43:48 +0700","modified_at":"2013/09/30 08:43:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/30 08:43:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_newhome02 {"member_only_commentable":false,"description":"NewHome02.jpg","asset_updated_at":"2013/09/29 15:23:25 +0700","asset_file_name":"NewHome02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43016,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":328010,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/29 15:23:25 +0700","modified_at":"2013/09/29 15:23:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/29 15:23:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_mama56 {"member_only_commentable":false,"description":"MaMa56.jpg","asset_updated_at":"2013/09/29 15:16:32 +0700","asset_file_name":"MaMa56.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43015,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":337629,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/29 15:16:32 +0700","modified_at":"2013/09/29 15:16:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/29 15:16:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_dead20cow1 {"member_only_commentable":false,"description":"dead20cow1.jpg","asset_updated_at":"2013/09/29 09:15:47 +0700","asset_file_name":"dead20cow1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43014,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63616,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/29 09:15:47 +0700","modified_at":"2013/09/29 09:15:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/29 09:15:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_951236191 {"member_only_commentable":false,"description":"951236191.gif","asset_updated_at":"2013/09/29 09:06:42 +0700","asset_file_name":"951236191.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":43013,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4348,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/29 09:06:42 +0700","modified_at":"2013/09/29 09:06:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/29 09:06:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_cow_hate_cow01 {"member_only_commentable":false,"description":"cow_hate_cow01.jpg","asset_updated_at":"2013/09/28 14:04:32 +0700","asset_file_name":"cow_hate_cow01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42999,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84627,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/28 14:04:32 +0700","modified_at":"2013/09/28 14:04:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/28 14:04:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_srf04 {"member_only_commentable":false,"description":"SRF04.jpg","asset_updated_at":"2013/09/26 09:58:09 +0700","asset_file_name":"SRF04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42970,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106915,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/26 09:58:09 +0700","modified_at":"2013/09/26 09:58:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/26 09:58:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_srf03 {"member_only_commentable":false,"description":"SRF03.jpg","asset_updated_at":"2013/09/26 09:57:48 +0700","asset_file_name":"SRF03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42969,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115933,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/26 09:57:48 +0700","modified_at":"2013/09/26 09:57:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/26 09:57:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_srf02 {"member_only_commentable":false,"description":"SRF02.jpg","asset_updated_at":"2013/09/26 09:57:31 +0700","asset_file_name":"SRF02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42968,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87767,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/26 09:57:31 +0700","modified_at":"2013/09/26 09:57:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/26 09:57:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_srf01 {"member_only_commentable":false,"description":"SRF01.jpg","asset_updated_at":"2013/09/26 09:57:15 +0700","asset_file_name":"SRF01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42967,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106849,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/26 09:57:15 +0700","modified_at":"2013/09/26 09:57:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/26 09:57:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_24sep04 {"member_only_commentable":false,"description":"24Sep04.jpg","asset_updated_at":"2013/09/25 21:16:59 +0700","asset_file_name":"24Sep04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42959,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":145351,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/25 21:16:59 +0700","modified_at":"2013/09/25 21:17:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/25 21:17:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_24sep03 {"member_only_commentable":false,"description":"24Sep03.jpg","asset_updated_at":"2013/09/25 21:16:43 +0700","asset_file_name":"24Sep03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42958,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118207,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/25 21:16:43 +0700","modified_at":"2013/09/25 21:16:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/25 21:16:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_24sep02 {"member_only_commentable":false,"description":"24Sep02.jpg","asset_updated_at":"2013/09/25 21:16:22 +0700","asset_file_name":"24Sep02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42957,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":151993,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/25 21:16:22 +0700","modified_at":"2013/09/25 21:16:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/25 21:16:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_24sep01 {"member_only_commentable":false,"description":"24Sep01.jpg","asset_updated_at":"2013/09/25 21:16:02 +0700","asset_file_name":"24Sep01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42956,"last_commented_at":"2013/09/27 14:01:18 +0700","commentable":true,"asset_file_size":121345,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/25 21:16:02 +0700","modified_at":"2013/09/25 21:16:08 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/27 14:01:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_25cow {"member_only_commentable":false,"description":"25Cow.jpg","asset_updated_at":"2013/09/23 20:33:10 +0700","asset_file_name":"25Cow.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42906,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":241454,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/23 20:33:10 +0700","modified_at":"2013/09/23 20:33:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/23 20:33:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_8cow {"member_only_commentable":false,"description":"8Cow.jpg","asset_updated_at":"2013/09/23 17:30:27 +0700","asset_file_name":"8Cow.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42905,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93270,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/23 17:30:27 +0700","modified_at":"2013/09/23 17:30:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/23 17:30:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_duck14 {"member_only_commentable":false,"description":"Duck14.jpg","asset_updated_at":"2013/09/22 20:40:45 +0700","asset_file_name":"Duck14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42896,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":141814,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/22 20:40:45 +0700","modified_at":"2013/09/22 20:40:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/22 20:40:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_duck13 {"member_only_commentable":false,"description":"Duck13.jpg","asset_updated_at":"2013/09/22 20:40:30 +0700","asset_file_name":"Duck13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42895,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":166345,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/22 20:40:30 +0700","modified_at":"2013/09/22 20:40:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/22 20:40:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_duck12 {"member_only_commentable":false,"description":"Duck12.jpg","asset_updated_at":"2013/09/22 20:40:12 +0700","asset_file_name":"Duck12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42894,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":138872,"media_folder_id":1437,"created_at":"2013/09/22 20:40:12 +0700","modified_at":"2013/09/22 20:40:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/22 20:40:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
Thumbnail Size: