นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Network
Members · Following: 6 · Followed: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_pb25 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PB25.jpg","created_at":"2013/12/10 19:01:08 +0700","asset_updated_at":"2013/12/10 19:01:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/10 19:01:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PB25.jpg","asset_file_size":443670,"modified_at":"2013/12/10 19:01:17 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43957,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pb24 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PB24.jpg","created_at":"2013/12/10 19:00:47 +0700","asset_updated_at":"2013/12/10 19:00:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/10 19:00:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PB24.jpg","asset_file_size":439688,"modified_at":"2013/12/10 19:00:57 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43956,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pb23 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PB23.jpg","created_at":"2013/12/10 19:00:27 +0700","asset_updated_at":"2013/12/10 19:00:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/10 19:00:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PB23.jpg","asset_file_size":424963,"modified_at":"2013/12/10 19:00:32 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43955,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pb22 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PB22.jpg","created_at":"2013/12/10 19:00:08 +0700","asset_updated_at":"2013/12/10 19:00:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/10 19:00:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PB22.jpg","asset_file_size":324945,"modified_at":"2013/12/10 19:00:12 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43954,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pb21 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PB21.jpg","created_at":"2013/12/10 18:59:50 +0700","asset_updated_at":"2013/12/10 18:59:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/10 18:59:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PB21.jpg","asset_file_size":384465,"modified_at":"2013/12/10 18:59:58 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43953,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_conpb03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"conPB03.jpg","created_at":"2013/12/10 18:59:25 +0700","asset_updated_at":"2013/12/10 18:59:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/10 18:59:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"conPB03.jpg","asset_file_size":222457,"modified_at":"2013/12/10 18:59:33 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43952,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pb19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PB19.jpg","created_at":"2013/12/10 18:59:02 +0700","asset_updated_at":"2013/12/10 18:59:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/10 18:59:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PB19.jpg","asset_file_size":324235,"modified_at":"2013/12/10 18:59:09 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43951,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pb17 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PB17.jpg","created_at":"2013/12/10 18:58:41 +0700","asset_updated_at":"2013/12/10 18:58:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/10 18:58:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PB17.jpg","asset_file_size":350937,"modified_at":"2013/12/10 18:58:49 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43950,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pb14 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PB14.jpg","created_at":"2013/12/10 18:58:21 +0700","asset_updated_at":"2013/12/10 18:58:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/10 18:58:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PB14.jpg","asset_file_size":387557,"modified_at":"2013/12/10 18:58:29 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43949,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_282256 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"282256.jpg","created_at":"2013/11/28 18:08:56 +0700","asset_updated_at":"2013/11/28 18:08:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/28 18:09:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"282256.jpg","asset_file_size":106168,"modified_at":"2013/11/28 18:09:02 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43842,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pb13 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PB13.jpg","created_at":"2013/11/21 19:34:22 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 19:34:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 19:34:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PB13.jpg","asset_file_size":468412,"modified_at":"2013/11/21 19:34:27 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43763,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pb12 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PB12.jpg","created_at":"2013/11/21 19:34:02 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 19:34:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 19:34:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PB12.jpg","asset_file_size":467966,"modified_at":"2013/11/21 19:34:09 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43762,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_conpb {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ConPB.jpg","created_at":"2013/11/21 19:33:40 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 19:33:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 19:33:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ConPB.jpg","asset_file_size":98126,"modified_at":"2013/11/21 19:33:44 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43761,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pb08 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PB08.jpg","created_at":"2013/11/21 19:33:13 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 19:33:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 19:33:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PB08.jpg","asset_file_size":488092,"modified_at":"2013/11/21 19:33:25 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43760,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pb07 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PB07.jpg","created_at":"2013/11/21 19:02:23 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 19:02:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 19:02:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PB07.jpg","asset_file_size":448188,"modified_at":"2013/11/21 19:02:33 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43759,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pb06 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PB06.jpg","created_at":"2013/11/21 19:02:01 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 19:02:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 19:02:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PB06.jpg","asset_file_size":324868,"modified_at":"2013/11/21 19:02:11 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43758,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pb05 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PB05.jpg","created_at":"2013/11/21 19:01:41 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 19:01:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 19:01:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PB05.jpg","asset_file_size":395760,"modified_at":"2013/11/21 19:01:48 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43757,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pb04 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PB04.jpg","created_at":"2013/11/21 19:01:20 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 19:01:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 19:01:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PB04.jpg","asset_file_size":512941,"modified_at":"2013/11/21 19:01:31 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43756,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pb03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PB03.jpg","created_at":"2013/11/21 19:00:47 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 19:00:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 19:00:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PB03.jpg","asset_file_size":315698,"modified_at":"2013/11/21 19:00:57 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43755,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pb02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PB02.jpg","created_at":"2013/11/21 19:00:32 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 19:00:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 19:00:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PB02.jpg","asset_file_size":450664,"modified_at":"2013/11/21 19:00:45 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43754,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pb01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PB01.jpg","created_at":"2013/11/21 19:00:09 +0700","asset_updated_at":"2013/11/21 19:00:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/21 19:00:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PB01.jpg","asset_file_size":230979,"modified_at":"2013/11/21 19:00:20 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43753,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_btp {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"BTP.png","created_at":"2013/11/15 11:43:45 +0700","asset_updated_at":"2013/11/15 11:43:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/15 11:43:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"BTP.png","asset_file_size":96764,"modified_at":"2013/11/15 11:43:56 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43669,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_cloth11 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cloth11.jpg","created_at":"2013/10/29 21:45:13 +0700","asset_updated_at":"2013/10/29 21:45:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/29 21:45:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"cloth11.jpg","asset_file_size":372369,"modified_at":"2013/10/29 21:45:18 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43458,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_glassware01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Glassware01.jpg","created_at":"2013/10/29 20:50:12 +0700","asset_updated_at":"2013/10/29 20:50:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/29 20:50:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Glassware01.jpg","asset_file_size":241649,"modified_at":"2013/10/29 20:50:18 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43457,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_tree07 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Tree07.jpg","created_at":"2013/10/23 21:11:38 +0700","asset_updated_at":"2013/10/23 21:11:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/23 21:11:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Tree07.jpg","asset_file_size":266853,"modified_at":"2013/10/23 21:11:43 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43353,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_tree06 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Tree06.jpg","created_at":"2013/10/23 21:11:23 +0700","asset_updated_at":"2013/10/23 21:11:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/23 21:11:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Tree06.jpg","asset_file_size":279053,"modified_at":"2013/10/23 21:11:27 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43352,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_tree05 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Tree05.jpg","created_at":"2013/10/23 21:11:07 +0700","asset_updated_at":"2013/10/23 21:11:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/23 21:11:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Tree05.jpg","asset_file_size":293864,"modified_at":"2013/10/23 21:11:12 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43351,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_tree04 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Tree04.jpg","created_at":"2013/10/23 21:10:48 +0700","asset_updated_at":"2013/10/23 21:10:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/23 21:10:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Tree04.jpg","asset_file_size":254343,"modified_at":"2013/10/23 21:10:56 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43350,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_tree03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Tree03.jpg","created_at":"2013/10/23 21:10:31 +0700","asset_updated_at":"2013/10/23 21:10:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/23 21:10:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Tree03.jpg","asset_file_size":195059,"modified_at":"2013/10/23 21:10:35 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43349,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_tree02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Tree02.jpg","created_at":"2013/10/23 21:10:12 +0700","asset_updated_at":"2013/10/23 21:10:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/23 21:10:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Tree02.jpg","asset_file_size":211169,"modified_at":"2013/10/23 21:10:15 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43348,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_tree01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Tree01.jpg","created_at":"2013/10/23 21:09:49 +0700","asset_updated_at":"2013/10/23 21:09:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/23 21:09:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Tree01.jpg","asset_file_size":230973,"modified_at":"2013/10/23 21:09:55 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43347,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_mr {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Mr.Madan2.jpg","created_at":"2013/10/22 08:35:08 +0700","asset_updated_at":"2013/10/22 08:35:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 08:35:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Mr.Madan2.jpg","asset_file_size":517734,"modified_at":"2013/10/22 08:35:19 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43295,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_mr {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Mr.Madan.jpg","created_at":"2013/10/22 08:33:26 +0700","asset_updated_at":"2013/10/22 08:33:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/22 08:33:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Mr.Madan.jpg","asset_file_size":444355,"modified_at":"2013/10/22 08:33:38 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43294,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_myhome01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"myhome01.jpg","created_at":"2013/10/13 18:54:30 +0700","asset_updated_at":"2013/10/13 18:54:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/13 18:54:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"myhome01.jpg","asset_file_size":99756,"modified_at":"2013/10/13 18:54:35 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43221,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_4k {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"4K.png","created_at":"2013/10/13 18:54:17 +0700","asset_updated_at":"2013/10/13 18:54:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/13 18:54:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"4K.png","asset_file_size":950085,"modified_at":"2013/10/13 18:54:22 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43220,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_3p_1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3P_1.jpg","created_at":"2013/10/13 18:53:46 +0700","asset_updated_at":"2013/10/13 18:53:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/13 18:53:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"3P_1.jpg","asset_file_size":165745,"modified_at":"2013/10/13 18:53:49 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43219,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: