นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_pb25 {"asset_file_name":"PB25.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/12/10 19:01:17 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PB25.jpg","updated_at":"2013/12/10 19:01:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/12/10 19:01:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":443670,"id":43957,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/12/10 19:01:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pb24 {"asset_file_name":"PB24.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/12/10 19:00:57 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PB24.jpg","updated_at":"2013/12/10 19:00:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/12/10 19:00:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":439688,"id":43956,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/12/10 19:00:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pb23 {"asset_file_name":"PB23.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/12/10 19:00:32 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PB23.jpg","updated_at":"2013/12/10 19:00:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/12/10 19:00:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":424963,"id":43955,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/12/10 19:00:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pb22 {"asset_file_name":"PB22.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/12/10 19:00:12 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PB22.jpg","updated_at":"2013/12/10 19:00:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/12/10 19:00:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":324945,"id":43954,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/12/10 19:00:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pb21 {"asset_file_name":"PB21.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/12/10 18:59:58 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PB21.jpg","updated_at":"2013/12/10 18:59:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/12/10 18:59:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":384465,"id":43953,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/12/10 18:59:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_conpb03 {"asset_file_name":"conPB03.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/12/10 18:59:33 +0700","media_folder_id":1437,"description":"conPB03.jpg","updated_at":"2013/12/10 18:59:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/12/10 18:59:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":222457,"id":43952,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/12/10 18:59:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pb19 {"asset_file_name":"PB19.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/12/10 18:59:09 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PB19.jpg","updated_at":"2013/12/10 18:59:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/12/10 18:59:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":324235,"id":43951,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/12/10 18:59:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pb17 {"asset_file_name":"PB17.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/12/10 18:58:49 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PB17.jpg","updated_at":"2013/12/10 18:58:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/12/10 18:58:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":350937,"id":43950,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/12/10 18:58:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pb14 {"asset_file_name":"PB14.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/12/10 18:58:29 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PB14.jpg","updated_at":"2013/12/10 18:58:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/12/10 18:58:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":387557,"id":43949,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/12/10 18:58:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_282256 {"asset_file_name":"282256.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/11/28 18:09:02 +0700","media_folder_id":1437,"description":"282256.jpg","updated_at":"2013/11/28 18:09:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/11/28 18:08:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":106168,"id":43842,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/11/28 18:08:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pb13 {"asset_file_name":"PB13.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/11/21 19:34:27 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PB13.jpg","updated_at":"2013/11/21 19:34:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/11/21 19:34:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":468412,"id":43763,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/11/21 19:34:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pb12 {"asset_file_name":"PB12.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/11/21 19:34:09 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PB12.jpg","updated_at":"2013/11/21 19:34:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/11/21 19:34:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":467966,"id":43762,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/11/21 19:34:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_conpb {"asset_file_name":"ConPB.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/11/21 19:33:44 +0700","media_folder_id":1437,"description":"ConPB.jpg","updated_at":"2013/11/21 19:33:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/11/21 19:33:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":98126,"id":43761,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/11/21 19:33:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pb08 {"asset_file_name":"PB08.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/11/21 19:33:25 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PB08.jpg","updated_at":"2013/11/21 19:33:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/11/21 19:33:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":488092,"id":43760,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/11/21 19:33:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pb07 {"asset_file_name":"PB07.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/11/21 19:02:33 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PB07.jpg","updated_at":"2013/11/21 19:02:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/11/21 19:02:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":448188,"id":43759,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/11/21 19:02:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pb06 {"asset_file_name":"PB06.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/11/21 19:02:11 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PB06.jpg","updated_at":"2013/11/21 19:02:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/11/21 19:02:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":324868,"id":43758,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/11/21 19:02:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pb05 {"asset_file_name":"PB05.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/11/21 19:01:48 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PB05.jpg","updated_at":"2013/11/21 19:01:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/11/21 19:01:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":395760,"id":43757,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/11/21 19:01:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pb04 {"asset_file_name":"PB04.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/11/21 19:01:31 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PB04.jpg","updated_at":"2013/11/21 19:01:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/11/21 19:01:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":512941,"id":43756,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/11/21 19:01:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pb03 {"asset_file_name":"PB03.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/11/21 19:00:57 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PB03.jpg","updated_at":"2013/11/21 19:00:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/11/21 19:00:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":315698,"id":43755,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/11/21 19:00:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pb02 {"asset_file_name":"PB02.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/11/21 19:00:45 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PB02.jpg","updated_at":"2013/11/21 19:00:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/11/21 19:00:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":450664,"id":43754,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/11/21 19:00:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pb01 {"asset_file_name":"PB01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/11/21 19:00:20 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PB01.jpg","updated_at":"2013/11/21 19:00:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/11/21 19:00:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":230979,"id":43753,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/11/21 19:00:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_btp {"asset_file_name":"BTP.png","visibility":null,"modified_at":"2013/11/15 11:43:56 +0700","media_folder_id":1437,"description":"BTP.png","updated_at":"2013/11/15 11:43:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2013/11/15 11:43:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":96764,"id":43669,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/11/15 11:43:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_cloth11 {"asset_file_name":"cloth11.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/10/29 21:45:18 +0700","media_folder_id":1437,"description":"cloth11.jpg","updated_at":"2013/10/29 21:45:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/29 21:45:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":372369,"id":43458,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/29 21:45:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_glassware01 {"asset_file_name":"Glassware01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/10/29 20:50:18 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Glassware01.jpg","updated_at":"2013/10/29 20:50:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/29 20:50:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":241649,"id":43457,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/29 20:50:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_tree07 {"asset_file_name":"Tree07.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/10/23 21:11:43 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Tree07.jpg","updated_at":"2013/10/23 21:11:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/23 21:11:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":266853,"id":43353,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/23 21:11:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_tree06 {"asset_file_name":"Tree06.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/10/23 21:11:27 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Tree06.jpg","updated_at":"2013/10/23 21:11:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/23 21:11:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":279053,"id":43352,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/23 21:11:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_tree05 {"asset_file_name":"Tree05.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/10/23 21:11:12 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Tree05.jpg","updated_at":"2013/10/23 21:11:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/23 21:11:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":293864,"id":43351,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/23 21:11:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_tree04 {"asset_file_name":"Tree04.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/10/23 21:10:56 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Tree04.jpg","updated_at":"2013/10/23 21:10:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/23 21:10:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":254343,"id":43350,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/23 21:10:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_tree03 {"asset_file_name":"Tree03.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/10/23 21:10:35 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Tree03.jpg","updated_at":"2013/10/23 21:10:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/23 21:10:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":195059,"id":43349,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/23 21:10:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_tree02 {"asset_file_name":"Tree02.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/10/23 21:10:15 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Tree02.jpg","updated_at":"2013/10/23 21:10:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/23 21:10:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":211169,"id":43348,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/23 21:10:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_tree01 {"asset_file_name":"Tree01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/10/23 21:09:55 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Tree01.jpg","updated_at":"2013/10/23 21:09:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/23 21:09:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":230973,"id":43347,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/23 21:09:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_mr {"asset_file_name":"Mr.Madan2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/10/22 08:35:19 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Mr.Madan2.jpg","updated_at":"2013/10/22 08:35:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/22 08:35:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":517734,"id":43295,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/22 08:35:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_mr {"asset_file_name":"Mr.Madan.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/10/22 08:33:38 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Mr.Madan.jpg","updated_at":"2013/10/22 08:33:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/22 08:33:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":444355,"id":43294,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/22 08:33:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_myhome01 {"asset_file_name":"myhome01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/10/13 18:54:35 +0700","media_folder_id":1437,"description":"myhome01.jpg","updated_at":"2013/10/13 18:54:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/13 18:54:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":99756,"id":43221,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/13 18:54:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_4k {"asset_file_name":"4K.png","visibility":null,"modified_at":"2013/10/13 18:54:22 +0700","media_folder_id":1437,"description":"4K.png","updated_at":"2013/10/13 18:54:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2013/10/13 18:54:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":950085,"id":43220,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/13 18:54:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_3p_1 {"asset_file_name":"3P_1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/10/13 18:53:49 +0700","media_folder_id":1437,"description":"3P_1.jpg","updated_at":"2013/10/13 18:53:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/13 18:53:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":165745,"id":43219,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/13 18:53:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: