นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Network
Members · Following: 6 · Followed: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_6mount2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount2.jpg","created_at":"2015/09/10 11:24:30 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:24:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:24:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"6Mount2.jpg","asset_file_size":149539,"modified_at":"2015/09/10 11:24:37 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54719,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_6mount1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount1.jpg","created_at":"2015/09/10 11:24:15 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:24:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:24:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"6Mount1.jpg","asset_file_size":156440,"modified_at":"2015/09/10 11:24:19 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54718,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_6mount0 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount0.jpg","created_at":"2015/09/10 11:24:05 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:24:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/11 17:05:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2015/09/11 17:05:37 +0700","description":"6Mount0.jpg","asset_file_size":108096,"modified_at":"2015/09/10 11:24:12 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54717,"comment_counter":1,"commentable":true}
  • Small_6m {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6M.jpg","created_at":"2015/09/07 13:30:40 +0700","asset_updated_at":"2015/09/07 13:30:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/07 13:30:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"6M.jpg","asset_file_size":65973,"modified_at":"2015/09/07 13:30:59 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54642,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_18aug01-1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"18Aug01-1.jpg","created_at":"2015/08/19 17:33:32 +0700","asset_updated_at":"2015/08/19 17:33:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/19 17:33:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"18Aug01-1.jpg","asset_file_size":28139,"modified_at":"2015/08/19 17:33:39 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54442,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_18aug03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"18Aug03.jpg","created_at":"2015/08/19 13:08:53 +0700","asset_updated_at":"2015/08/19 13:08:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/19 13:08:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"18Aug03.jpg","asset_file_size":69446,"modified_at":"2015/08/19 13:08:56 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54434,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_18aug02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"18Aug02.jpg","created_at":"2015/08/19 13:08:46 +0700","asset_updated_at":"2015/08/19 13:08:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/19 13:08:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"18Aug02.jpg","asset_file_size":64243,"modified_at":"2015/08/19 13:08:49 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54433,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_18aug01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"18Aug01.jpg","created_at":"2015/08/19 13:08:38 +0700","asset_updated_at":"2015/08/19 13:08:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/19 13:08:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"18Aug01.jpg","asset_file_size":64226,"modified_at":"2015/08/19 13:08:41 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54432,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_mycoff01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MyCoff01.jpg","created_at":"2015/08/03 11:31:46 +0700","asset_updated_at":"2015/08/03 11:31:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/03 11:31:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"MyCoff01.jpg","asset_file_size":69267,"modified_at":"2015/08/03 11:31:49 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54092,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: