นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Network
Members · Following: 6 · Followed: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_pc05 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PC05.jpg","created_at":"2014/02/24 22:27:50 +0700","asset_updated_at":"2014/02/24 22:27:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 22:28:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PC05.jpg","asset_file_size":170058,"modified_at":"2014/02/24 22:28:01 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":45125,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pc04 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PC04.jpg","created_at":"2014/02/24 22:27:35 +0700","asset_updated_at":"2014/02/24 22:27:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 22:27:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PC04.jpg","asset_file_size":171125,"modified_at":"2014/02/24 22:27:44 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":45124,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pc03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PC03.jpg","created_at":"2014/02/24 22:27:15 +0700","asset_updated_at":"2014/02/24 22:27:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 22:27:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PC03.jpg","asset_file_size":216908,"modified_at":"2014/02/24 22:27:24 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":45123,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pc02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PC02.jpg","created_at":"2014/02/24 22:27:01 +0700","asset_updated_at":"2014/02/24 22:27:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 22:27:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PC02.jpg","asset_file_size":144838,"modified_at":"2014/02/24 22:27:10 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":45122,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pc011 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PC011.jpg","created_at":"2014/02/24 22:26:48 +0700","asset_updated_at":"2014/02/24 22:26:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 22:26:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PC011.jpg","asset_file_size":227373,"modified_at":"2014/02/24 22:26:56 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":45121,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_hood17 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hood17.jpg","created_at":"2014/02/18 13:18:56 +0700","asset_updated_at":"2014/02/18 13:18:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:19:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Hood17.jpg","asset_file_size":218665,"modified_at":"2014/02/18 13:19:05 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":45065,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_hood10 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hood10.jpg","created_at":"2014/02/18 13:11:25 +0700","asset_updated_at":"2014/02/18 13:11:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:11:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Hood10.jpg","asset_file_size":188300,"modified_at":"2014/02/18 13:11:37 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":45064,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_hood09 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hood09.jpg","created_at":"2014/02/18 13:11:17 +0700","asset_updated_at":"2014/02/18 13:11:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:11:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Hood09.jpg","asset_file_size":167987,"modified_at":"2014/02/18 13:11:32 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":45063,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_hood08 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hood08.jpg","created_at":"2014/02/18 13:11:07 +0700","asset_updated_at":"2014/02/18 13:11:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:11:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Hood08.jpg","asset_file_size":221180,"modified_at":"2014/02/18 13:11:15 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":45062,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_hood07 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hood07.jpg","created_at":"2014/02/18 13:11:00 +0700","asset_updated_at":"2014/02/18 13:11:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:11:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Hood07.jpg","asset_file_size":219926,"modified_at":"2014/02/18 13:11:10 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":45061,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_hood06 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hood06.jpg","created_at":"2014/02/18 13:10:53 +0700","asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:11:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Hood06.jpg","asset_file_size":224416,"modified_at":"2014/02/18 13:11:04 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":45060,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_hood05 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hood05.jpg","created_at":"2014/02/18 13:10:46 +0700","asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:10:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Hood05.jpg","asset_file_size":183951,"modified_at":"2014/02/18 13:10:57 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":45059,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_hood04 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hood04.jpg","created_at":"2014/02/18 13:10:39 +0700","asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:10:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Hood04.jpg","asset_file_size":221783,"modified_at":"2014/02/18 13:10:51 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":45058,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_hood03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hood03.jpg","created_at":"2014/02/18 13:10:31 +0700","asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:10:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Hood03.jpg","asset_file_size":345872,"modified_at":"2014/02/18 13:10:45 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":45057,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_hood02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hood02.jpg","created_at":"2014/02/18 13:10:24 +0700","asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:10:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Hood02.jpg","asset_file_size":147388,"modified_at":"2014/02/18 13:10:30 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":45056,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_hood01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hood01.jpg","created_at":"2014/02/18 13:10:16 +0700","asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:10:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Hood01.jpg","asset_file_size":163742,"modified_at":"2014/02/18 13:10:24 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":45055,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ff22 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FF22.jpg","created_at":"2014/02/14 20:31:39 +0700","asset_updated_at":"2014/02/14 20:31:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 20:31:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"FF22.jpg","asset_file_size":144234,"modified_at":"2014/02/14 20:31:49 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":44978,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ff21 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FF21.jpg","created_at":"2014/02/14 20:31:25 +0700","asset_updated_at":"2014/02/14 20:31:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 20:31:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"FF21.jpg","asset_file_size":324958,"modified_at":"2014/02/14 20:31:42 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":44977,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_face00 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"face00.jpg","created_at":"2014/02/14 20:27:54 +0700","asset_updated_at":"2014/02/14 20:27:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 20:28:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"face00.jpg","asset_file_size":60388,"modified_at":"2014/02/14 20:28:09 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":44976,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_large_true {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"large_true.jpg","created_at":"2014/01/28 19:59:56 +0700","asset_updated_at":"2014/01/28 19:59:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/28 20:03:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"large_true.jpg","asset_file_size":78273,"modified_at":"2014/01/28 20:03:08 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":44605,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_true {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"true.jpg","created_at":"2014/01/28 14:49:21 +0700","asset_updated_at":"2014/01/28 14:49:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/28 15:03:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"true.jpg","asset_file_size":351908,"modified_at":"2014/01/28 15:03:37 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":44603,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_true02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"true02.jpg","created_at":"2014/01/28 14:49:09 +0700","asset_updated_at":"2014/01/28 14:49:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/28 15:03:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"true02.jpg","asset_file_size":296173,"modified_at":"2014/01/28 15:03:29 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":44602,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_vapodest {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Vapodest.jpg","created_at":"2014/01/21 21:05:35 +0700","asset_updated_at":"2014/01/21 21:05:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/21 21:05:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Vapodest.jpg","asset_file_size":188666,"modified_at":"2014/01/21 21:05:40 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":44471,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_vegaspro10cs {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vegaspro10cs.jpg","created_at":"2014/01/14 08:45:14 +0700","asset_updated_at":"2014/01/14 08:45:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/14 08:45:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"vegaspro10cs.jpg","asset_file_size":67366,"modified_at":"2014/01/14 08:45:24 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":44268,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_aas04 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AAS04.jpg","created_at":"2014/01/05 21:21:13 +0700","asset_updated_at":"2014/01/05 21:21:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/05 21:21:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AAS04.jpg","asset_file_size":319059,"modified_at":"2014/01/05 21:21:21 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":44192,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_flame04 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Flame04.jpg","created_at":"2014/01/05 20:57:32 +0700","asset_updated_at":"2014/01/05 20:57:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/05 20:57:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Flame04.jpg","asset_file_size":106973,"modified_at":"2014/01/05 20:57:38 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":44191,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_flame00 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Flame00.jpg","created_at":"2014/01/05 20:57:19 +0700","asset_updated_at":"2014/01/05 20:57:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/05 20:57:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Flame00.jpg","asset_file_size":113470,"modified_at":"2014/01/05 20:57:28 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":44190,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_flame {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Flame.jpg","created_at":"2014/01/05 20:57:02 +0700","asset_updated_at":"2014/01/05 20:57:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/05 20:57:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Flame.jpg","asset_file_size":187855,"modified_at":"2014/01/05 20:57:13 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":44189,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_jusmin01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Jusmin01.jpg","created_at":"2013/12/29 22:48:03 +0700","asset_updated_at":"2013/12/29 22:48:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/29 22:48:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Jusmin01.jpg","asset_file_size":331297,"modified_at":"2013/12/29 22:48:13 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":44135,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_tree007 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Tree007.jpg","created_at":"2013/12/29 22:39:43 +0700","asset_updated_at":"2013/12/29 22:39:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/29 22:39:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Tree007.jpg","asset_file_size":310141,"modified_at":"2013/12/29 22:39:57 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":44134,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_newyear2014_2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"NewYear2014_2.jpg","created_at":"2013/12/20 22:05:34 +0700","asset_updated_at":"2013/12/20 22:05:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/20 22:05:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"NewYear2014_2.jpg","asset_file_size":635680,"modified_at":"2013/12/20 22:05:43 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":44088,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_newyear2014 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"NewYear2014.jpg","created_at":"2013/12/20 21:53:33 +0700","asset_updated_at":"2013/12/20 21:53:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/20 21:53:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"NewYear2014.jpg","asset_file_size":600878,"modified_at":"2013/12/20 21:53:43 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":44087,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pb30 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PB30.jpg","created_at":"2013/12/10 19:02:29 +0700","asset_updated_at":"2013/12/10 19:02:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/10 19:02:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PB30.jpg","asset_file_size":280208,"modified_at":"2013/12/10 19:02:35 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43961,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pb29 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PB29.jpg","created_at":"2013/12/10 19:02:12 +0700","asset_updated_at":"2013/12/10 19:02:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/10 19:02:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PB29.jpg","asset_file_size":324227,"modified_at":"2013/12/10 19:02:20 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43960,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pb28 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PB28.jpg","created_at":"2013/12/10 19:01:56 +0700","asset_updated_at":"2013/12/10 19:01:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/10 19:02:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PB28.jpg","asset_file_size":328224,"modified_at":"2013/12/10 19:02:00 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43959,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pb27 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PB27.jpg","created_at":"2013/12/10 19:01:35 +0700","asset_updated_at":"2013/12/10 19:01:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/10 19:01:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PB27.jpg","asset_file_size":290758,"modified_at":"2013/12/10 19:01:41 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":43958,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: