นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_pc05 {"modified_at":"2014/02/24 22:28:01 +0700","id":45125,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PC05.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 22:28:01 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PC05.jpg","created_at":"2014/02/24 22:27:50 +0700","asset_updated_at":"2014/02/24 22:27:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":170058}
 • Ico64_pc04 {"modified_at":"2014/02/24 22:27:44 +0700","id":45124,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PC04.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 22:27:44 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PC04.jpg","created_at":"2014/02/24 22:27:35 +0700","asset_updated_at":"2014/02/24 22:27:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":171125}
 • Ico64_pc03 {"modified_at":"2014/02/24 22:27:24 +0700","id":45123,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PC03.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 22:27:24 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PC03.jpg","created_at":"2014/02/24 22:27:15 +0700","asset_updated_at":"2014/02/24 22:27:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":216908}
 • Ico64_pc02 {"modified_at":"2014/02/24 22:27:10 +0700","id":45122,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PC02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 22:27:10 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PC02.jpg","created_at":"2014/02/24 22:27:01 +0700","asset_updated_at":"2014/02/24 22:27:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":144838}
 • Ico64_pc011 {"modified_at":"2014/02/24 22:26:56 +0700","id":45121,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PC011.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 22:26:56 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PC011.jpg","created_at":"2014/02/24 22:26:48 +0700","asset_updated_at":"2014/02/24 22:26:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":227373}
 • Ico64_hood17 {"modified_at":"2014/02/18 13:19:05 +0700","id":45065,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Hood17.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:19:05 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Hood17.jpg","created_at":"2014/02/18 13:18:56 +0700","asset_updated_at":"2014/02/18 13:18:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":218665}
 • Ico64_hood10 {"modified_at":"2014/02/18 13:11:37 +0700","id":45064,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Hood10.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:11:37 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Hood10.jpg","created_at":"2014/02/18 13:11:25 +0700","asset_updated_at":"2014/02/18 13:11:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":188300}
 • Ico64_hood09 {"modified_at":"2014/02/18 13:11:32 +0700","id":45063,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Hood09.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:11:32 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Hood09.jpg","created_at":"2014/02/18 13:11:17 +0700","asset_updated_at":"2014/02/18 13:11:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":167987}
 • Ico64_hood08 {"modified_at":"2014/02/18 13:11:15 +0700","id":45062,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Hood08.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:11:15 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Hood08.jpg","created_at":"2014/02/18 13:11:07 +0700","asset_updated_at":"2014/02/18 13:11:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":221180}
 • Ico64_hood07 {"modified_at":"2014/02/18 13:11:10 +0700","id":45061,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Hood07.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:11:10 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Hood07.jpg","created_at":"2014/02/18 13:11:00 +0700","asset_updated_at":"2014/02/18 13:11:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":219926}
 • Ico64_hood06 {"modified_at":"2014/02/18 13:11:04 +0700","id":45060,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Hood06.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:11:04 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Hood06.jpg","created_at":"2014/02/18 13:10:53 +0700","asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":224416}
 • Ico64_hood05 {"modified_at":"2014/02/18 13:10:57 +0700","id":45059,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Hood05.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:10:57 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Hood05.jpg","created_at":"2014/02/18 13:10:46 +0700","asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":183951}
 • Ico64_hood04 {"modified_at":"2014/02/18 13:10:51 +0700","id":45058,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Hood04.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:10:51 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Hood04.jpg","created_at":"2014/02/18 13:10:39 +0700","asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":221783}
 • Ico64_hood03 {"modified_at":"2014/02/18 13:10:45 +0700","id":45057,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Hood03.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:10:45 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Hood03.jpg","created_at":"2014/02/18 13:10:31 +0700","asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":345872}
 • Ico64_hood02 {"modified_at":"2014/02/18 13:10:30 +0700","id":45056,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Hood02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:10:30 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Hood02.jpg","created_at":"2014/02/18 13:10:24 +0700","asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":147388}
 • Ico64_hood01 {"modified_at":"2014/02/18 13:10:24 +0700","id":45055,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Hood01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/18 13:10:24 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Hood01.jpg","created_at":"2014/02/18 13:10:16 +0700","asset_updated_at":"2014/02/18 13:10:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":163742}
 • Ico64_ff22 {"modified_at":"2014/02/14 20:31:49 +0700","id":44978,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"FF22.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 20:31:49 +0700","media_folder_id":1437,"description":"FF22.jpg","created_at":"2014/02/14 20:31:39 +0700","asset_updated_at":"2014/02/14 20:31:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":144234}
 • Ico64_ff21 {"modified_at":"2014/02/14 20:31:42 +0700","id":44977,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"FF21.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 20:31:42 +0700","media_folder_id":1437,"description":"FF21.jpg","created_at":"2014/02/14 20:31:25 +0700","asset_updated_at":"2014/02/14 20:31:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":324958}
 • Ico64_face00 {"modified_at":"2014/02/14 20:28:09 +0700","id":44976,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"face00.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/14 20:28:09 +0700","media_folder_id":1437,"description":"face00.jpg","created_at":"2014/02/14 20:27:54 +0700","asset_updated_at":"2014/02/14 20:27:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":60388}
 • Ico64_large_true {"modified_at":"2014/01/28 20:03:08 +0700","id":44605,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"large_true.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/28 20:03:08 +0700","media_folder_id":1437,"description":"large_true.jpg","created_at":"2014/01/28 19:59:56 +0700","asset_updated_at":"2014/01/28 19:59:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":78273}
 • Ico64_true {"modified_at":"2014/01/28 15:03:37 +0700","id":44603,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"true.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/28 15:03:37 +0700","media_folder_id":1437,"description":"true.jpg","created_at":"2014/01/28 14:49:21 +0700","asset_updated_at":"2014/01/28 14:49:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":351908}
 • Ico64_true02 {"modified_at":"2014/01/28 15:03:29 +0700","id":44602,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"true02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/28 15:03:29 +0700","media_folder_id":1437,"description":"true02.jpg","created_at":"2014/01/28 14:49:09 +0700","asset_updated_at":"2014/01/28 14:49:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":296173}
 • Ico64_vapodest {"modified_at":"2014/01/21 21:05:40 +0700","id":44471,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Vapodest.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/21 21:05:40 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Vapodest.jpg","created_at":"2014/01/21 21:05:35 +0700","asset_updated_at":"2014/01/21 21:05:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":188666}
 • Ico64_vegaspro10cs {"modified_at":"2014/01/14 08:45:24 +0700","id":44268,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vegaspro10cs.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/14 08:45:24 +0700","media_folder_id":1437,"description":"vegaspro10cs.jpg","created_at":"2014/01/14 08:45:14 +0700","asset_updated_at":"2014/01/14 08:45:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":67366}
 • Ico64_aas04 {"modified_at":"2014/01/05 21:21:21 +0700","id":44192,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AAS04.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/05 21:21:21 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AAS04.jpg","created_at":"2014/01/05 21:21:13 +0700","asset_updated_at":"2014/01/05 21:21:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":319059}
 • Ico64_flame04 {"modified_at":"2014/01/05 20:57:38 +0700","id":44191,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Flame04.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/05 20:57:38 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Flame04.jpg","created_at":"2014/01/05 20:57:32 +0700","asset_updated_at":"2014/01/05 20:57:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":106973}
 • Ico64_flame00 {"modified_at":"2014/01/05 20:57:28 +0700","id":44190,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Flame00.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/05 20:57:28 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Flame00.jpg","created_at":"2014/01/05 20:57:19 +0700","asset_updated_at":"2014/01/05 20:57:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":113470}
 • Ico64_flame {"modified_at":"2014/01/05 20:57:13 +0700","id":44189,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Flame.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/05 20:57:13 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Flame.jpg","created_at":"2014/01/05 20:57:02 +0700","asset_updated_at":"2014/01/05 20:57:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":187855}
 • Ico64_jusmin01 {"modified_at":"2013/12/29 22:48:13 +0700","id":44135,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Jusmin01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/29 22:48:13 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Jusmin01.jpg","created_at":"2013/12/29 22:48:03 +0700","asset_updated_at":"2013/12/29 22:48:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":331297}
 • Ico64_tree007 {"modified_at":"2013/12/29 22:39:57 +0700","id":44134,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Tree007.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/29 22:39:57 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Tree007.jpg","created_at":"2013/12/29 22:39:43 +0700","asset_updated_at":"2013/12/29 22:39:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":310141}
 • Ico64_newyear2014_2 {"modified_at":"2013/12/20 22:05:43 +0700","id":44088,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"NewYear2014_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/20 22:05:43 +0700","media_folder_id":1437,"description":"NewYear2014_2.jpg","created_at":"2013/12/20 22:05:34 +0700","asset_updated_at":"2013/12/20 22:05:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":635680}
 • Ico64_newyear2014 {"modified_at":"2013/12/20 21:53:43 +0700","id":44087,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"NewYear2014.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/20 21:53:43 +0700","media_folder_id":1437,"description":"NewYear2014.jpg","created_at":"2013/12/20 21:53:33 +0700","asset_updated_at":"2013/12/20 21:53:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":600878}
 • Ico64_pb30 {"modified_at":"2013/12/10 19:02:35 +0700","id":43961,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PB30.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/10 19:02:35 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PB30.jpg","created_at":"2013/12/10 19:02:29 +0700","asset_updated_at":"2013/12/10 19:02:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":280208}
 • Ico64_pb29 {"modified_at":"2013/12/10 19:02:20 +0700","id":43960,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PB29.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/10 19:02:20 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PB29.jpg","created_at":"2013/12/10 19:02:12 +0700","asset_updated_at":"2013/12/10 19:02:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":324227}
 • Ico64_pb28 {"modified_at":"2013/12/10 19:02:00 +0700","id":43959,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PB28.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/10 19:02:00 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PB28.jpg","created_at":"2013/12/10 19:01:56 +0700","asset_updated_at":"2013/12/10 19:01:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":328224}
 • Ico64_pb27 {"modified_at":"2013/12/10 19:01:41 +0700","id":43958,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PB27.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/10 19:01:41 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PB27.jpg","created_at":"2013/12/10 19:01:35 +0700","asset_updated_at":"2013/12/10 19:01:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":290758}
ขนาดย่อ: