นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_6mount019 {"modified_at":"2015/09/10 11:26:29 +0700","id":54728,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount019.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:26:29 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount019.png","created_at":"2015/09/10 11:26:24 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:26:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":877770}
  • Small_6mount18 {"modified_at":"2015/09/10 11:26:21 +0700","id":54727,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount18.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:26:21 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount18.png","created_at":"2015/09/10 11:26:14 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:26:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":574254}
  • Small_6mount015 {"modified_at":"2015/09/10 11:25:59 +0700","id":54726,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount015.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:25:59 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount015.jpg","created_at":"2015/09/10 11:25:52 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:25:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":103313}
  • Small_6mount014 {"modified_at":"2015/09/10 11:25:46 +0700","id":54725,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount014.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:25:46 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount014.jpg","created_at":"2015/09/10 11:25:41 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:25:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":143789}
  • Small_6mount12 {"modified_at":"2015/09/10 11:25:39 +0700","id":54724,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount12.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:25:39 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount12.png","created_at":"2015/09/10 11:25:33 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:25:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":766161}
  • Small_6mount012 {"modified_at":"2015/09/10 11:25:26 +0700","id":54723,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount012.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:25:26 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount012.jpg","created_at":"2015/09/10 11:25:22 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:25:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":111289}
  • Small_6mount011 {"modified_at":"2015/09/10 11:25:04 +0700","id":54722,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount011.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:25:04 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount011.jpg","created_at":"2015/09/10 11:25:00 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:25:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":121466}
  • Small_6mount09 {"modified_at":"2015/09/10 11:24:56 +0700","id":54721,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount09.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:24:56 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount09.jpg","created_at":"2015/09/10 11:24:50 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:24:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":127703}
  • Small_6mount3 {"modified_at":"2015/09/10 11:24:44 +0700","id":54720,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:24:44 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount3.jpg","created_at":"2015/09/10 11:24:40 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:24:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":135189}
ขนาดย่อ: