นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_spar06 {"asset_file_name":"Spar06.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/02 20:32:35 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Spar06.jpg","updated_at":"2014/04/02 20:32:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/02 20:32:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":105459,"id":45846,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/02 20:32:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_spar05 {"asset_file_name":"Spar05.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/02 20:32:22 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Spar05.jpg","updated_at":"2014/04/02 20:32:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/02 20:32:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":111757,"id":45845,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/02 20:32:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_spar04 {"asset_file_name":"Spar04.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/02 20:32:11 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Spar04.jpg","updated_at":"2014/04/02 20:32:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/02 20:32:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":105215,"id":45844,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/02 20:32:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_spar03 {"asset_file_name":"Spar03.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/02 20:32:06 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Spar03.jpg","updated_at":"2014/04/02 20:32:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/02 20:31:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":280660,"id":45843,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/02 20:31:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_spar02 {"asset_file_name":"Spar02.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/02 20:31:37 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Spar02.jpg","updated_at":"2014/04/02 20:31:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/02 20:31:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":258501,"id":45842,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/02 20:31:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_spar01 {"asset_file_name":"Spar01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/02 20:31:26 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Spar01.jpg","updated_at":"2014/04/02 20:31:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/02 20:31:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":245942,"id":45841,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/02 20:31:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_happywork01 {"asset_file_name":"HappyWork01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/03/19 21:28:49 +0700","media_folder_id":1437,"description":"HappyWork01.jpg","updated_at":"2014/03/19 21:28:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/19 21:28:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":342620,"id":45546,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/19 21:28:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_morning01 {"asset_file_name":"Morning01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/03/18 21:42:07 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Morning01.jpg","updated_at":"2014/03/18 21:42:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/18 21:41:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":241950,"id":45520,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/18 21:41:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_1782351_568158519957808_816214408_o {"asset_file_name":"1782351_568158519957808_816214408_o.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/03/12 11:08:48 +0700","media_folder_id":1437,"description":"1782351_568158519957808_816214408_o.jpg","updated_at":"2014/03/12 11:08:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/12 11:08:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":63739,"id":45416,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/12 11:08:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_1240572_567982699975390_2061382147_n {"asset_file_name":"1240572_567982699975390_2061382147_n.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/03/12 11:07:25 +0700","media_folder_id":1437,"description":"1240572_567982699975390_2061382147_n.jpg","updated_at":"2014/03/12 11:07:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/12 11:07:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":37583,"id":45415,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/12 11:07:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_phone04 {"asset_file_name":"Phone04.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/03/05 22:05:49 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Phone04.jpg","updated_at":"2014/03/05 22:05:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/05 22:03:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":121720,"id":45278,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/05 22:03:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_phone03 {"asset_file_name":"Phone03.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/03/05 22:05:39 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Phone03.jpg","updated_at":"2014/03/05 22:05:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/05 22:03:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":130549,"id":45277,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/05 22:03:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_phone02 {"asset_file_name":"Phone02.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/03/05 22:05:33 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Phone02.jpg","updated_at":"2014/03/05 22:05:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/05 22:03:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":122688,"id":45276,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/05 22:03:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_phone01 {"asset_file_name":"Phone01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/03/05 22:05:26 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Phone01.jpg","updated_at":"2014/03/05 22:05:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/05 22:03:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":132858,"id":45275,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/05 22:03:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_humid02 {"asset_file_name":"Humid02.png","visibility":null,"modified_at":"2014/03/04 08:39:38 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Humid02.png","updated_at":"2014/03/04 08:39:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2014/03/04 08:39:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":227715,"id":45239,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/04 08:39:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_humid01 {"asset_file_name":"Humid01.png","visibility":null,"modified_at":"2014/03/01 22:04:27 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Humid01.png","updated_at":"2014/03/01 22:04:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2014/03/01 21:45:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":266775,"id":45210,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/01 21:45:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_kaizen21 {"asset_file_name":"Kaizen21.png","visibility":null,"modified_at":"2014/02/27 22:44:12 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Kaizen21.png","updated_at":"2014/02/27 22:44:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2014/02/27 22:44:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":810546,"id":45181,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/27 22:44:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_teac02 {"asset_file_name":"Teac02.JPG","visibility":null,"modified_at":"2014/02/27 12:49:49 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Teac02.JPG","updated_at":"2014/02/27 12:49:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/27 12:49:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":129301,"id":45176,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/27 12:49:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_teac01 {"asset_file_name":"Teac01.JPG","visibility":null,"modified_at":"2014/02/27 12:48:14 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Teac01.JPG","updated_at":"2014/02/27 12:48:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/27 12:47:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":97435,"id":45175,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/27 12:47:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_teacher02 {"asset_file_name":"Teacher02.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/27 11:17:25 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Teacher02.jpg","updated_at":"2014/02/27 11:17:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/27 11:17:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":129301,"id":45174,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/27 11:17:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"Format02.bmp","visibility":null,"modified_at":"2014/02/26 21:01:51 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Format02.bmp","updated_at":"2014/02/26 21:01:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","created_at":"2014/02/26 21:01:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":91622,"id":45164,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/26 21:01:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"Format01.bmp","visibility":null,"modified_at":"2014/02/26 21:01:43 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Format01.bmp","updated_at":"2014/02/26 21:01:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","created_at":"2014/02/26 21:01:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4534,"id":45163,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/26 21:01:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ff12 {"asset_file_name":"FF12.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/26 12:53:12 +0700","media_folder_id":1437,"description":"FF12.jpg","updated_at":"2014/02/26 12:53:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/26 12:53:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":149295,"id":45146,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:53:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_f11 {"asset_file_name":"F11.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/26 12:52:16 +0700","media_folder_id":1437,"description":"F11.jpg","updated_at":"2014/02/26 12:52:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/26 12:52:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":113531,"id":45145,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:52:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_f10 {"asset_file_name":"F10.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/26 12:52:08 +0700","media_folder_id":1437,"description":"F10.jpg","updated_at":"2014/02/26 12:52:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/26 12:51:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":132453,"id":45144,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:51:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_f09 {"asset_file_name":"F09.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/26 12:52:01 +0700","media_folder_id":1437,"description":"F09.jpg","updated_at":"2014/02/26 12:52:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/26 12:51:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":165572,"id":45143,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:51:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_f13 {"asset_file_name":"F13.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/26 12:51:54 +0700","media_folder_id":1437,"description":"F13.jpg","updated_at":"2014/02/26 12:51:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/26 12:51:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":134610,"id":45142,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:51:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_f08 {"asset_file_name":"F08.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/26 12:51:36 +0700","media_folder_id":1437,"description":"F08.jpg","updated_at":"2014/02/26 12:51:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/26 12:51:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":164354,"id":45141,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:51:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ft02 {"asset_file_name":"FT02.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/26 12:48:27 +0700","media_folder_id":1437,"description":"FT02.jpg","updated_at":"2014/02/26 12:48:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/26 12:48:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":345869,"id":45140,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:48:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ft01 {"asset_file_name":"FT01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/26 12:47:48 +0700","media_folder_id":1437,"description":"FT01.jpg","updated_at":"2014/02/26 12:47:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/26 12:47:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":342590,"id":45139,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:47:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ft03 {"asset_file_name":"FT03.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/26 12:47:41 +0700","media_folder_id":1437,"description":"FT03.jpg","updated_at":"2014/02/26 12:47:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/26 12:47:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":373433,"id":45138,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:47:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ff01 {"asset_file_name":"FF01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/26 12:45:39 +0700","media_folder_id":1437,"description":"FF01.jpg","updated_at":"2014/02/26 12:45:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/26 12:45:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":128388,"id":45137,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:45:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_f07 {"asset_file_name":"F07.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/26 12:45:07 +0700","media_folder_id":1437,"description":"F07.jpg","updated_at":"2014/02/26 12:45:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/26 12:44:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":136128,"id":45136,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:44:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_draftftir {"asset_file_name":"DraftFTIR.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/26 12:44:13 +0700","media_folder_id":1437,"description":"DraftFTIR.jpg","updated_at":"2014/02/26 12:44:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/26 12:43:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":130094,"id":45135,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:43:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ftir11 {"asset_file_name":"FTIR11.JPG","visibility":null,"modified_at":"2014/02/26 12:37:26 +0700","media_folder_id":1437,"description":"FTIR11.JPG","updated_at":"2014/02/26 12:37:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/26 12:37:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":78011,"id":45134,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:37:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_tensor27 {"asset_file_name":"tensor27.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/26 12:32:37 +0700","media_folder_id":1437,"description":"tensor27.jpg","updated_at":"2014/02/26 12:32:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/26 12:32:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":16909,"id":45133,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:32:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: