นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

Main > pisit.m

No folder found
 • Ico64_spar06 {"member_only_commentable":false,"description":"Spar06.jpg","asset_updated_at":"2014/04/02 20:32:26 +0700","asset_file_name":"Spar06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45846,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105459,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/04/02 20:32:26 +0700","modified_at":"2014/04/02 20:32:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/02 20:32:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_spar05 {"member_only_commentable":false,"description":"Spar05.jpg","asset_updated_at":"2014/04/02 20:32:16 +0700","asset_file_name":"Spar05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45845,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111757,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/04/02 20:32:16 +0700","modified_at":"2014/04/02 20:32:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/02 20:32:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_spar04 {"member_only_commentable":false,"description":"Spar04.jpg","asset_updated_at":"2014/04/02 20:32:06 +0700","asset_file_name":"Spar04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45844,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105215,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/04/02 20:32:06 +0700","modified_at":"2014/04/02 20:32:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/02 20:32:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_spar03 {"member_only_commentable":false,"description":"Spar03.jpg","asset_updated_at":"2014/04/02 20:31:56 +0700","asset_file_name":"Spar03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45843,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":280660,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/04/02 20:31:56 +0700","modified_at":"2014/04/02 20:32:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/02 20:32:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_spar02 {"member_only_commentable":false,"description":"Spar02.jpg","asset_updated_at":"2014/04/02 20:31:30 +0700","asset_file_name":"Spar02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45842,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":258501,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/04/02 20:31:30 +0700","modified_at":"2014/04/02 20:31:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/02 20:31:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_spar01 {"member_only_commentable":false,"description":"Spar01.jpg","asset_updated_at":"2014/04/02 20:31:17 +0700","asset_file_name":"Spar01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45841,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":245942,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/04/02 20:31:17 +0700","modified_at":"2014/04/02 20:31:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/02 20:31:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_happywork01 {"member_only_commentable":false,"description":"HappyWork01.jpg","asset_updated_at":"2014/03/19 21:28:38 +0700","asset_file_name":"HappyWork01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45546,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":342620,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/03/19 21:28:38 +0700","modified_at":"2014/03/19 21:28:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/19 21:28:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_morning01 {"member_only_commentable":false,"description":"Morning01.jpg","asset_updated_at":"2014/03/18 21:41:46 +0700","asset_file_name":"Morning01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45520,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":241950,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/03/18 21:41:46 +0700","modified_at":"2014/03/18 21:42:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/18 21:42:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_1782351_568158519957808_816214408_o {"member_only_commentable":false,"description":"1782351_568158519957808_816214408_o.jpg","asset_updated_at":"2014/03/12 11:08:34 +0700","asset_file_name":"1782351_568158519957808_816214408_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45416,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63739,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/03/12 11:08:34 +0700","modified_at":"2014/03/12 11:08:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/12 11:08:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_1240572_567982699975390_2061382147_n {"member_only_commentable":false,"description":"1240572_567982699975390_2061382147_n.jpg","asset_updated_at":"2014/03/12 11:07:18 +0700","asset_file_name":"1240572_567982699975390_2061382147_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45415,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37583,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/03/12 11:07:18 +0700","modified_at":"2014/03/12 11:07:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/12 11:07:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_phone04 {"member_only_commentable":false,"description":"Phone04.jpg","asset_updated_at":"2014/03/05 22:03:54 +0700","asset_file_name":"Phone04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45278,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121720,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/03/05 22:03:54 +0700","modified_at":"2014/03/05 22:05:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/05 22:05:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_phone03 {"member_only_commentable":false,"description":"Phone03.jpg","asset_updated_at":"2014/03/05 22:03:43 +0700","asset_file_name":"Phone03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45277,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":130549,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/03/05 22:03:43 +0700","modified_at":"2014/03/05 22:05:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/05 22:05:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_phone02 {"member_only_commentable":false,"description":"Phone02.jpg","asset_updated_at":"2014/03/05 22:03:30 +0700","asset_file_name":"Phone02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45276,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":122688,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/03/05 22:03:30 +0700","modified_at":"2014/03/05 22:05:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/05 22:05:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_phone01 {"member_only_commentable":false,"description":"Phone01.jpg","asset_updated_at":"2014/03/05 22:03:09 +0700","asset_file_name":"Phone01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45275,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":132858,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/03/05 22:03:09 +0700","modified_at":"2014/03/05 22:05:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/05 22:05:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_humid02 {"member_only_commentable":false,"description":"Humid02.png","asset_updated_at":"2014/03/04 08:39:31 +0700","asset_file_name":"Humid02.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45239,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":227715,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/03/04 08:39:31 +0700","modified_at":"2014/03/04 08:39:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/04 08:39:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_humid01 {"member_only_commentable":false,"description":"Humid01.png","asset_updated_at":"2014/03/01 21:45:58 +0700","asset_file_name":"Humid01.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45210,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":266775,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/03/01 21:45:58 +0700","modified_at":"2014/03/01 22:04:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/01 22:04:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kaizen21 {"member_only_commentable":false,"description":"Kaizen21.png","asset_updated_at":"2014/02/27 22:44:06 +0700","asset_file_name":"Kaizen21.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45181,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":810546,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/27 22:44:06 +0700","modified_at":"2014/02/27 22:44:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/27 22:44:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_teac02 {"member_only_commentable":false,"description":"Teac02.JPG","asset_updated_at":"2014/02/27 12:49:35 +0700","asset_file_name":"Teac02.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45176,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129301,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/27 12:49:35 +0700","modified_at":"2014/02/27 12:49:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/27 12:49:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_teac01 {"member_only_commentable":false,"description":"Teac01.JPG","asset_updated_at":"2014/02/27 12:47:46 +0700","asset_file_name":"Teac01.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45175,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":97435,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/27 12:47:46 +0700","modified_at":"2014/02/27 12:48:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/27 12:48:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_teacher02 {"member_only_commentable":false,"description":"Teacher02.jpg","asset_updated_at":"2014/02/27 11:17:15 +0700","asset_file_name":"Teacher02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45174,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129301,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/27 11:17:16 +0700","modified_at":"2014/02/27 11:17:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/27 11:17:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Format02.bmp","asset_updated_at":"2014/02/26 21:01:42 +0700","asset_file_name":"Format02.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":45164,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91622,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 21:01:42 +0700","modified_at":"2014/02/26 21:01:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 21:01:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Format01.bmp","asset_updated_at":"2014/02/26 21:01:30 +0700","asset_file_name":"Format01.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":45163,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4534,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 21:01:30 +0700","modified_at":"2014/02/26 21:01:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 21:01:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ff12 {"member_only_commentable":false,"description":"FF12.jpg","asset_updated_at":"2014/02/26 12:53:01 +0700","asset_file_name":"FF12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45146,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":149295,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:53:01 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:53:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:53:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f11 {"member_only_commentable":false,"description":"F11.jpg","asset_updated_at":"2014/02/26 12:52:03 +0700","asset_file_name":"F11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45145,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":113531,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:52:03 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:52:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:52:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f10 {"member_only_commentable":false,"description":"F10.jpg","asset_updated_at":"2014/02/26 12:51:56 +0700","asset_file_name":"F10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45144,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":132453,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:51:56 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:52:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:52:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f09 {"member_only_commentable":false,"description":"F09.jpg","asset_updated_at":"2014/02/26 12:51:49 +0700","asset_file_name":"F09.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45143,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":165572,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:51:49 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:52:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:52:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f13 {"member_only_commentable":false,"description":"F13.jpg","asset_updated_at":"2014/02/26 12:51:41 +0700","asset_file_name":"F13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45142,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":134610,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:51:41 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:51:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:51:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f08 {"member_only_commentable":false,"description":"F08.jpg","asset_updated_at":"2014/02/26 12:51:20 +0700","asset_file_name":"F08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45141,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":164354,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:51:20 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:51:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:51:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ft02 {"member_only_commentable":false,"description":"FT02.jpg","asset_updated_at":"2014/02/26 12:48:10 +0700","asset_file_name":"FT02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45140,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":345869,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:48:10 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:48:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:48:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ft01 {"member_only_commentable":false,"description":"FT01.jpg","asset_updated_at":"2014/02/26 12:47:38 +0700","asset_file_name":"FT01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45139,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":342590,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:47:38 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:47:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:47:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ft03 {"member_only_commentable":false,"description":"FT03.jpg","asset_updated_at":"2014/02/26 12:47:29 +0700","asset_file_name":"FT03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45138,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":373433,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:47:29 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:47:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:47:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ff01 {"member_only_commentable":false,"description":"FF01.jpg","asset_updated_at":"2014/02/26 12:45:31 +0700","asset_file_name":"FF01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45137,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":128388,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:45:31 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:45:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:45:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f07 {"member_only_commentable":false,"description":"F07.jpg","asset_updated_at":"2014/02/26 12:44:58 +0700","asset_file_name":"F07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45136,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136128,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:44:58 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:45:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:45:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_draftftir {"member_only_commentable":false,"description":"DraftFTIR.jpg","asset_updated_at":"2014/02/26 12:43:58 +0700","asset_file_name":"DraftFTIR.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45135,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":130094,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:43:58 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:44:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:44:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ftir11 {"member_only_commentable":false,"description":"FTIR11.JPG","asset_updated_at":"2014/02/26 12:37:07 +0700","asset_file_name":"FTIR11.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45134,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":78011,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:37:07 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:37:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:37:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_tensor27 {"member_only_commentable":false,"description":"tensor27.jpg","asset_updated_at":"2014/02/26 12:32:28 +0700","asset_file_name":"tensor27.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45133,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16909,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:32:28 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:32:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:32:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
Thumbnail Size: