นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Network
Members · Following: 6 · Followed: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_6mount029 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount029.jpg","created_at":"2015/09/10 11:28:47 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:28:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:28:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"6Mount029.jpg","asset_file_size":119615,"modified_at":"2015/09/10 11:28:50 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54737,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_6mount028 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount028.jpg","created_at":"2015/09/10 11:28:29 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:28:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:28:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"6Mount028.jpg","asset_file_size":112155,"modified_at":"2015/09/10 11:28:33 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54736,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_6mount27-1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount27-1.jpg","created_at":"2015/09/10 11:28:16 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:28:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:28:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"6Mount27-1.jpg","asset_file_size":81161,"modified_at":"2015/09/10 11:28:21 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54735,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_6mount27 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"6Mount27.png","created_at":"2015/09/10 11:28:06 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:28:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:28:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"6Mount27.png","asset_file_size":695805,"modified_at":"2015/09/10 11:28:09 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54734,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_6mount026 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount026.jpg","created_at":"2015/09/10 11:27:25 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:27:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:27:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"6Mount026.jpg","asset_file_size":87246,"modified_at":"2015/09/10 11:27:31 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54733,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_6mount23-1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount23-1.jpg","created_at":"2015/09/10 11:27:14 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:27:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:27:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"6Mount23-1.jpg","asset_file_size":127490,"modified_at":"2015/09/10 11:27:19 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54732,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_6mount023 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6Mount023.jpg","created_at":"2015/09/10 11:27:00 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:27:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:27:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"6Mount023.jpg","asset_file_size":143078,"modified_at":"2015/09/10 11:27:07 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54731,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_6mount022 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"6Mount022.png","created_at":"2015/09/10 11:26:49 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:26:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:26:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"6Mount022.png","asset_file_size":779328,"modified_at":"2015/09/10 11:26:54 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54730,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_6mount021 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"6Mount021.png","created_at":"2015/09/10 11:26:38 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:26:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:26:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"6Mount021.png","asset_file_size":793243,"modified_at":"2015/09/10 11:26:42 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54729,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: