นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_6mount029 {"modified_at":"2015/09/10 11:28:50 +0700","id":54737,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount029.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:28:50 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount029.jpg","created_at":"2015/09/10 11:28:47 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:28:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":119615}
  • Small_6mount028 {"modified_at":"2015/09/10 11:28:33 +0700","id":54736,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount028.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:28:33 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount028.jpg","created_at":"2015/09/10 11:28:29 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:28:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":112155}
  • Small_6mount27-1 {"modified_at":"2015/09/10 11:28:21 +0700","id":54735,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount27-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:28:21 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount27-1.jpg","created_at":"2015/09/10 11:28:16 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:28:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":81161}
  • Small_6mount27 {"modified_at":"2015/09/10 11:28:09 +0700","id":54734,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount27.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:28:09 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount27.png","created_at":"2015/09/10 11:28:06 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:28:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":695805}
  • Small_6mount026 {"modified_at":"2015/09/10 11:27:31 +0700","id":54733,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount026.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:27:31 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount026.jpg","created_at":"2015/09/10 11:27:25 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:27:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":87246}
  • Small_6mount23-1 {"modified_at":"2015/09/10 11:27:19 +0700","id":54732,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount23-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:27:19 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount23-1.jpg","created_at":"2015/09/10 11:27:14 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":127490}
  • Small_6mount023 {"modified_at":"2015/09/10 11:27:07 +0700","id":54731,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount023.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:27:07 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount023.jpg","created_at":"2015/09/10 11:27:00 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:27:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":143078}
  • Small_6mount022 {"modified_at":"2015/09/10 11:26:54 +0700","id":54730,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount022.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:26:54 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount022.png","created_at":"2015/09/10 11:26:49 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:26:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":779328}
  • Small_6mount021 {"modified_at":"2015/09/10 11:26:42 +0700","id":54729,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6Mount021.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:26:42 +0700","media_folder_id":1437,"description":"6Mount021.png","created_at":"2015/09/10 11:26:38 +0700","asset_updated_at":"2015/09/10 11:26:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":793243}
ขนาดย่อ: