นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_kai08 {"asset_file_name":"Kai08.JPG","visibility":null,"modified_at":"2014/04/29 11:09:15 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Kai08.JPG","updated_at":"2014/04/29 11:09:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/29 11:09:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":102322,"id":46374,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/29 11:09:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_kai07 {"asset_file_name":"Kai07.JPG","visibility":null,"modified_at":"2014/04/29 11:08:57 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Kai07.JPG","updated_at":"2014/04/29 11:08:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/29 11:08:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":99580,"id":46373,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/29 11:08:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_kai06 {"asset_file_name":"Kai06.JPG","visibility":null,"modified_at":"2014/04/29 11:08:40 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Kai06.JPG","updated_at":"2014/04/29 11:08:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/29 11:08:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":101580,"id":46372,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/29 11:08:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_kai05 {"asset_file_name":"Kai05.JPG","visibility":null,"modified_at":"2014/04/29 11:08:33 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Kai05.JPG","updated_at":"2014/04/29 11:08:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/29 11:08:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":111571,"id":46371,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/29 11:08:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_kai04 {"asset_file_name":"Kai04.JPG","visibility":null,"modified_at":"2014/04/29 11:08:07 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Kai04.JPG","updated_at":"2014/04/29 11:08:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/29 11:07:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":99295,"id":46370,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/29 11:07:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_kai03 {"asset_file_name":"Kai03.JPG","visibility":null,"modified_at":"2014/04/29 11:07:52 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Kai03.JPG","updated_at":"2014/04/29 11:07:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/29 11:07:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":118067,"id":46369,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/29 11:07:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_kai02 {"asset_file_name":"Kai02.JPG","visibility":null,"modified_at":"2014/04/29 11:07:32 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Kai02.JPG","updated_at":"2014/04/29 11:07:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/29 11:07:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":95917,"id":46368,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/29 11:07:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_kai01 {"asset_file_name":"Kai01.JPG","visibility":null,"modified_at":"2014/04/29 11:07:11 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Kai01.JPG","updated_at":"2014/04/29 11:07:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/29 11:07:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":96967,"id":46367,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/29 11:07:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_mom11 {"asset_file_name":"Mom11.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/26 19:04:23 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Mom11.jpg","updated_at":"2014/04/26 19:04:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/26 18:52:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":85724,"id":46327,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/26 18:52:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_kaizensat01 {"asset_file_name":"KaizenSAT01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/18 22:05:46 +0700","media_folder_id":1437,"description":"KaizenSAT01.jpg","updated_at":"2014/04/18 22:05:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/18 22:05:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":578950,"id":46186,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/18 22:05:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_save04 {"asset_file_name":"Save04.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/13 11:16:12 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Save04.jpg","updated_at":"2014/04/13 11:16:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/13 11:16:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":73759,"id":46067,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/13 11:16:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_save03 {"asset_file_name":"Save03.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/13 11:15:58 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Save03.jpg","updated_at":"2014/04/13 11:15:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/13 11:15:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":72210,"id":46066,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/13 11:15:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_save02 {"asset_file_name":"Save02.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/13 11:15:44 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Save02.jpg","updated_at":"2014/04/13 11:15:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/13 11:15:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":81230,"id":46065,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/13 11:15:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_save01 {"asset_file_name":"Save01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/13 11:15:30 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Save01.jpg","updated_at":"2014/04/13 11:15:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/13 11:15:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":69800,"id":46064,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/13 11:15:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_scoopy_i {"asset_file_name":"Scoopy_i.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/10 08:03:42 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Scoopy_i.jpg","updated_at":"2014/04/10 08:03:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/10 08:03:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":121756,"id":45994,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/10 08:03:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_qc06 {"asset_file_name":"QC06.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/09 13:05:05 +0700","media_folder_id":1437,"description":"QC06.jpg","updated_at":"2014/04/09 13:05:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/09 13:04:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":123802,"id":45987,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/09 13:04:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_qc05 {"asset_file_name":"QC05.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/09 13:04:53 +0700","media_folder_id":1437,"description":"QC05.jpg","updated_at":"2014/04/09 13:04:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/09 13:04:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":126613,"id":45986,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/09 13:04:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_qc04 {"asset_file_name":"QC04.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/09 13:04:06 +0700","media_folder_id":1437,"description":"QC04.jpg","updated_at":"2014/04/09 13:04:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/09 13:03:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":112405,"id":45985,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/09 13:03:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_qc03 {"asset_file_name":"QC03.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/09 13:04:00 +0700","media_folder_id":1437,"description":"QC03.jpg","updated_at":"2014/04/09 13:04:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/09 13:03:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":131365,"id":45984,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/09 13:03:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_qc02 {"asset_file_name":"QC02.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/09 13:03:54 +0700","media_folder_id":1437,"description":"QC02.jpg","updated_at":"2014/04/09 13:03:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/09 13:03:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":124815,"id":45983,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/09 13:03:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_qc01 {"asset_file_name":"QC01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/09 13:03:42 +0700","media_folder_id":1437,"description":"QC01.jpg","updated_at":"2014/04/09 13:03:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/09 13:03:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":113621,"id":45982,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/09 13:03:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_qc_award_sat402 {"asset_file_name":"QC_Award_SAT402.png","visibility":null,"modified_at":"2014/04/09 13:03:28 +0700","media_folder_id":1437,"description":"QC_Award_SAT402.png","updated_at":"2014/04/09 13:03:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2014/04/09 13:00:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":790678,"id":45981,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/09 13:00:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_qc_award_sat4 {"asset_file_name":"QC_Award_SAT4.png","visibility":null,"modified_at":"2014/04/09 12:51:16 +0700","media_folder_id":1437,"description":"QC_Award_SAT4.png","updated_at":"2014/04/09 12:51:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2014/04/09 12:51:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":406820,"id":45980,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/09 12:51:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_light_sweet01 {"asset_file_name":"Light_sweet01.png","visibility":null,"modified_at":"2014/04/08 14:03:37 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Light_sweet01.png","updated_at":"2014/04/08 14:03:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2014/04/08 13:45:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":477366,"id":45958,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/08 13:45:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_whatmant002 {"asset_file_name":"whatmant002.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/08 13:03:49 +0700","media_folder_id":1437,"description":"whatmant002.jpg","updated_at":"2014/04/08 13:03:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/08 12:38:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":262144,"id":45956,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/08 12:38:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_whatmant001 {"asset_file_name":"whatmant001.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/08 12:04:04 +0700","media_folder_id":1437,"description":"whatmant001.jpg","updated_at":"2014/04/08 12:04:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/08 11:46:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":162184,"id":45955,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/08 11:46:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pm11 {"asset_file_name":"PM11.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/07 20:19:21 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PM11.jpg","updated_at":"2014/04/07 20:19:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/07 20:19:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":207148,"id":45941,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/07 20:19:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_home22 {"asset_file_name":"Home22.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/06 11:06:19 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Home22.jpg","updated_at":"2014/04/06 11:06:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/06 10:47:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":99752,"id":45923,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/06 10:47:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_home21 {"asset_file_name":"Home21.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/06 11:06:14 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Home21.jpg","updated_at":"2014/04/06 11:06:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/06 10:47:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":119204,"id":45922,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/06 10:47:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_lemon02 {"asset_file_name":"Lemon02.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/04 15:33:51 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Lemon02.jpg","updated_at":"2014/04/04 15:33:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/04 15:33:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":99087,"id":45894,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/04 15:33:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_lemon01 {"asset_file_name":"Lemon01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/04 15:30:48 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Lemon01.jpg","updated_at":"2014/04/04 15:30:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/04 15:30:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":53392,"id":45888,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/04 15:30:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_brazil_2014 {"asset_file_name":"Brazil_2014.png","visibility":null,"modified_at":"2014/04/04 13:48:32 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Brazil_2014.png","updated_at":"2014/04/04 13:48:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2014/04/04 13:48:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":24064,"id":45886,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/04 13:48:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_adidas-brazuca-football-match-ball {"asset_file_name":"adidas-brazuca-football-match-ball.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/04 13:36:34 +0700","media_folder_id":1437,"description":"adidas-brazuca-football-match-ball.jpg","updated_at":"2014/04/04 13:36:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/04 13:36:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":47247,"id":45885,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/04 13:36:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_spar09 {"asset_file_name":"Spar09.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/02 20:33:01 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Spar09.jpg","updated_at":"2014/04/02 20:33:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/02 20:32:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":105586,"id":45849,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/02 20:32:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_spar08 {"asset_file_name":"Spar08.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/02 20:32:56 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Spar08.jpg","updated_at":"2014/04/02 20:32:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/02 20:32:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":108810,"id":45848,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/02 20:32:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_spar07 {"asset_file_name":"Spar07.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/04/02 20:32:45 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Spar07.jpg","updated_at":"2014/04/02 20:32:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/02 20:32:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":107298,"id":45847,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/02 20:32:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: