นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_daimond04 {"member_only_commentable":false,"description":"Daimond04.jpg","asset_updated_at":"2015/09/17 21:28:06 +0700","asset_file_name":"Daimond04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54861,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69072,"media_folder_id":1437,"created_at":"2015/09/17 21:28:06 +0700","modified_at":"2015/09/17 21:28:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:28:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_daimond03 {"member_only_commentable":false,"description":"Daimond03.jpg","asset_updated_at":"2015/09/17 21:27:54 +0700","asset_file_name":"Daimond03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54860,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":78047,"media_folder_id":1437,"created_at":"2015/09/17 21:27:54 +0700","modified_at":"2015/09/17 21:27:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:27:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_daimond02 {"member_only_commentable":false,"description":"Daimond02.jpg","asset_updated_at":"2015/09/17 21:27:40 +0700","asset_file_name":"Daimond02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54859,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77643,"media_folder_id":1437,"created_at":"2015/09/17 21:27:40 +0700","modified_at":"2015/09/17 21:27:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:27:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_daimon01 {"member_only_commentable":false,"description":"Daimon01.jpg","asset_updated_at":"2015/09/17 21:27:29 +0700","asset_file_name":"Daimon01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54858,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68792,"media_folder_id":1437,"created_at":"2015/09/17 21:27:29 +0700","modified_at":"2015/09/17 21:27:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:27:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_6mount38 {"member_only_commentable":false,"description":"6Mount38.jpg","asset_updated_at":"2015/09/10 11:30:01 +0700","asset_file_name":"6Mount38.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54742,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74435,"media_folder_id":1437,"created_at":"2015/09/10 11:30:01 +0700","modified_at":"2015/09/10 11:30:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:30:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_6mount30eat {"member_only_commentable":false,"description":"6Mount30Eat.jpg","asset_updated_at":"2015/09/10 11:29:50 +0700","asset_file_name":"6Mount30Eat.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54741,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105919,"media_folder_id":1437,"created_at":"2015/09/10 11:29:50 +0700","modified_at":"2015/09/10 11:29:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:29:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_6mount37 {"member_only_commentable":false,"description":"6Mount37.jpg","asset_updated_at":"2015/09/10 11:29:38 +0700","asset_file_name":"6Mount37.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54740,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81885,"media_folder_id":1437,"created_at":"2015/09/10 11:29:38 +0700","modified_at":"2015/09/10 11:29:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:29:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_6mount31 {"member_only_commentable":false,"description":"6Mount31.jpg","asset_updated_at":"2015/09/10 11:29:26 +0700","asset_file_name":"6Mount31.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54739,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":143118,"media_folder_id":1437,"created_at":"2015/09/10 11:29:26 +0700","modified_at":"2015/09/10 11:29:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:29:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_6mount030 {"member_only_commentable":false,"description":"6Mount030.jpg","asset_updated_at":"2015/09/10 11:28:58 +0700","asset_file_name":"6Mount030.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54738,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118632,"media_folder_id":1437,"created_at":"2015/09/10 11:28:58 +0700","modified_at":"2015/09/10 11:29:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/10 11:29:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: