นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

Main > pisit.m

No folder found
  • Small_156494 {"modified_at":"2011/09/02 15:21:43 +0700","id":29717,"asset_file_size":71457,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/09/02 15:21:40 +0700","comment_counter":0,"description":"156494.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2011/09/02 15:21:43 +0700","asset_updated_at":"2011/09/02 15:21:40 +0700","asset_file_name":"156494.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: