นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_156494 {"member_only_commentable":false,"description":"156494.jpg","asset_updated_at":"2011/09/02 15:21:40 +0700","asset_file_name":"156494.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":29717,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71457,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/02 15:21:40 +0700","modified_at":"2011/09/02 15:21:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/02 15:21:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: