นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Network
Members · Following: 6 · Followed: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_inct77 {"created_at":"2011/09/12 09:57:35 +0700","asset_file_size":222757,"commentable":true,"modified_at":"2011/09/12 09:57:41 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":30034,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"INCT77.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/09/12 09:57:35 +0700","asset_file_name":"INCT77.jpg","updated_at":"2011/09/12 09:57:41 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
  • Small_teamviewer-icon {"created_at":"2011/09/12 09:57:16 +0700","asset_file_size":10224,"commentable":true,"modified_at":"2011/09/12 09:57:20 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":30033,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"teamviewer-icon.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/09/12 09:57:16 +0700","asset_file_name":"teamviewer-icon.jpg","updated_at":"2011/09/12 09:57:20 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
  • Small_2147_01_00 {"created_at":"2011/09/12 09:56:38 +0700","asset_file_size":49047,"commentable":true,"modified_at":"2011/09/12 09:56:43 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":30032,"asset_content_type":"image/gif","description":"2147_01_00.gif","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/09/12 09:56:38 +0700","asset_file_name":"2147_01_00.gif","updated_at":"2011/09/12 09:56:43 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
  • Small_pp30340sad-puppy-posters {"created_at":"2011/09/07 11:26:31 +0700","asset_file_size":25427,"commentable":true,"modified_at":"2011/09/07 11:26:32 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":29857,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"pp30340sad-puppy-posters.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/09/07 11:26:31 +0700","asset_file_name":"pp30340sad-puppy-posters.jpg","updated_at":"2011/09/07 11:26:32 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
  • Small_5 {"created_at":"2011/09/07 11:26:06 +0700","asset_file_size":23022,"commentable":true,"modified_at":"2011/09/07 11:26:11 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":29856,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"5.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/09/07 11:26:06 +0700","asset_file_name":"5.jpg","updated_at":"2011/09/07 11:26:11 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
  • Small_p4 {"created_at":"2011/09/07 11:23:30 +0700","asset_file_size":222778,"commentable":true,"modified_at":"2011/09/07 11:23:35 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":29855,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"p4.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/09/07 11:23:30 +0700","asset_file_name":"p4.jpg","updated_at":"2011/09/07 11:23:35 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
  • Small_hplc {"created_at":"2011/09/07 11:23:15 +0700","asset_file_size":17040,"commentable":true,"modified_at":"2011/09/07 11:23:19 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":29854,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"HPLC.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/09/07 11:23:15 +0700","asset_file_name":"HPLC.jpg","updated_at":"2011/09/07 11:23:19 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
  • Small_muslim3 {"created_at":"2011/09/02 15:22:16 +0700","asset_file_size":29318,"commentable":true,"modified_at":"2011/09/02 15:22:20 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":29719,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"muslim3.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/09/02 15:22:16 +0700","asset_file_name":"muslim3.jpg","updated_at":"2011/09/02 15:22:20 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
  • Small_11070633 {"created_at":"2011/09/02 15:22:00 +0700","asset_file_size":255166,"commentable":true,"modified_at":"2011/09/02 15:22:04 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":29718,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"11070633.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/09/02 15:22:00 +0700","asset_file_name":"11070633.jpg","updated_at":"2011/09/02 15:22:04 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: