นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_muslim3 {"modified_at":"2011/09/02 15:22:20 +0700","id":29719,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"muslim3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/02 15:22:20 +0700","media_folder_id":1437,"description":"muslim3.jpg","created_at":"2011/09/02 15:22:16 +0700","asset_updated_at":"2011/09/02 15:22:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":29318}
  • Small_11070633 {"modified_at":"2011/09/02 15:22:04 +0700","id":29718,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"11070633.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/02 15:22:04 +0700","media_folder_id":1437,"description":"11070633.jpg","created_at":"2011/09/02 15:22:00 +0700","asset_updated_at":"2011/09/02 15:22:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":255166}
  • Small_156494 {"modified_at":"2011/09/02 15:21:43 +0700","id":29717,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"156494.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/02 15:21:43 +0700","media_folder_id":1437,"description":"156494.jpg","created_at":"2011/09/02 15:21:40 +0700","asset_updated_at":"2011/09/02 15:21:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":71457}
ขนาดย่อ: