นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_inct77 {"description":"INCT77.jpg","asset_updated_at":"2011/09/12 09:57:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30034,"deleted_at":null,"created_at":"2011/09/12 09:57:35 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"INCT77.jpg","updated_at":"2011/09/12 09:57:41 +0700","modified_at":"2011/09/12 09:57:41 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":222757,"last_commented_at":null}
  • Small_teamviewer-icon {"description":"teamviewer-icon.jpg","asset_updated_at":"2011/09/12 09:57:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30033,"deleted_at":null,"created_at":"2011/09/12 09:57:16 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"teamviewer-icon.jpg","updated_at":"2011/09/12 09:57:20 +0700","modified_at":"2011/09/12 09:57:20 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":10224,"last_commented_at":null}
  • Small_2147_01_00 {"description":"2147_01_00.gif","asset_updated_at":"2011/09/12 09:56:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":30032,"deleted_at":null,"created_at":"2011/09/12 09:56:38 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"2147_01_00.gif","updated_at":"2011/09/12 09:56:43 +0700","modified_at":"2011/09/12 09:56:43 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":49047,"last_commented_at":null}
  • Small_pp30340sad-puppy-posters {"description":"pp30340sad-puppy-posters.jpg","asset_updated_at":"2011/09/07 11:26:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":29857,"deleted_at":null,"created_at":"2011/09/07 11:26:31 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pp30340sad-puppy-posters.jpg","updated_at":"2011/09/07 11:26:32 +0700","modified_at":"2011/09/07 11:26:32 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":25427,"last_commented_at":null}
  • Small_5 {"description":"5.jpg","asset_updated_at":"2011/09/07 11:26:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":29856,"deleted_at":null,"created_at":"2011/09/07 11:26:06 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"5.jpg","updated_at":"2011/09/07 11:26:11 +0700","modified_at":"2011/09/07 11:26:11 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":23022,"last_commented_at":null}
  • Small_p4 {"description":"p4.jpg","asset_updated_at":"2011/09/07 11:23:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":29855,"deleted_at":null,"created_at":"2011/09/07 11:23:30 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"p4.jpg","updated_at":"2011/09/07 11:23:35 +0700","modified_at":"2011/09/07 11:23:35 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":222778,"last_commented_at":null}
  • Small_hplc {"description":"HPLC.jpg","asset_updated_at":"2011/09/07 11:23:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":29854,"deleted_at":null,"created_at":"2011/09/07 11:23:15 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"HPLC.jpg","updated_at":"2011/09/07 11:23:19 +0700","modified_at":"2011/09/07 11:23:19 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":17040,"last_commented_at":null}
  • Small_muslim3 {"description":"muslim3.jpg","asset_updated_at":"2011/09/02 15:22:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":29719,"deleted_at":null,"created_at":"2011/09/02 15:22:16 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"muslim3.jpg","updated_at":"2011/09/02 15:22:20 +0700","modified_at":"2011/09/02 15:22:20 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":29318,"last_commented_at":null}
  • Small_11070633 {"description":"11070633.jpg","asset_updated_at":"2011/09/02 15:22:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":29718,"deleted_at":null,"created_at":"2011/09/02 15:22:00 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"11070633.jpg","updated_at":"2011/09/02 15:22:04 +0700","modified_at":"2011/09/02 15:22:04 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":255166,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: