นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_images {"member_only_commentable":false,"description":"images.jpg","asset_updated_at":"2011/09/27 15:35:23 +0700","asset_file_name":"images.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30432,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10949,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/27 15:35:23 +0700","modified_at":"2011/09/27 15:35:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/27 15:35:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_222 {"member_only_commentable":false,"description":"222.jpg","asset_updated_at":"2011/09/26 09:19:34 +0700","asset_file_name":"222.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30402,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108144,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/26 09:19:34 +0700","modified_at":"2011/09/26 09:19:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/26 09:19:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_111 {"member_only_commentable":false,"description":"111.jpg","asset_updated_at":"2011/09/26 09:19:25 +0700","asset_file_name":"111.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30401,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37415,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/26 09:19:25 +0700","modified_at":"2011/09/26 09:19:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/26 09:19:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_ico256-3 {"member_only_commentable":false,"description":"ico256-3.jpg","asset_updated_at":"2011/09/14 13:00:35 +0700","asset_file_name":"ico256-3.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30144,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69398,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/14 13:00:35 +0700","modified_at":"2011/09/14 13:00:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/14 13:00:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_ico256-1 {"member_only_commentable":false,"description":"ico256-1.jpg","asset_updated_at":"2011/09/14 12:59:32 +0700","asset_file_name":"ico256-1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30143,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8931,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/14 12:59:32 +0700","modified_at":"2011/09/14 12:59:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/14 12:59:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_ico256 {"member_only_commentable":false,"description":"ico256.jpg","asset_updated_at":"2011/09/14 12:53:04 +0700","asset_file_name":"ico256.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30142,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31828,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/14 12:53:04 +0700","modified_at":"2011/09/14 12:53:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/14 12:53:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_sad-cat2 {"member_only_commentable":false,"description":"sad-cat2.jpg","asset_updated_at":"2011/09/12 09:58:42 +0700","asset_file_name":"sad-cat2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30037,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":78327,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/12 09:58:42 +0700","modified_at":"2011/09/12 09:58:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/12 09:58:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_teamviewer2 {"member_only_commentable":false,"description":"teamviewer2.png","asset_updated_at":"2011/09/12 09:58:06 +0700","asset_file_name":"teamviewer2.png","asset_content_type":"image/x-png","member_only_readable":false,"id":30036,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14162,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/12 09:58:06 +0700","modified_at":"2011/09/12 09:58:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/12 09:58:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_p2 {"member_only_commentable":false,"description":"p2.jpg","asset_updated_at":"2011/09/12 09:57:50 +0700","asset_file_name":"p2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30035,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":216982,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/12 09:57:50 +0700","modified_at":"2011/09/12 09:57:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/12 09:57:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: