นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1lgcrmma6qinhd7 {"modified_at":"2011/09/30 10:50:05 +0700","id":30490,"asset_file_size":85345,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/09/30 10:50:03 +0700","comment_counter":0,"description":"1lgcrmma6qinhd7.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2011/09/30 10:50:05 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 10:50:03 +0700","asset_file_name":"1lgcrmma6qinhd7.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dscf0031 {"modified_at":"2011/09/30 10:27:10 +0700","id":30489,"asset_file_size":321995,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/09/30 10:27:04 +0700","comment_counter":0,"description":"DSCF0031.JPG","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2011/09/30 10:27:10 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 10:27:04 +0700","asset_file_name":"DSCF0031.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_pattani2 {"modified_at":"2011/09/28 15:39:29 +0700","id":30444,"asset_file_size":164300,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/09/28 15:39:23 +0700","comment_counter":0,"description":"pattani2.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2011/09/28 15:39:29 +0700","asset_updated_at":"2011/09/28 15:39:23 +0700","asset_file_name":"pattani2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_pattani {"modified_at":"2011/09/28 15:27:57 +0700","id":30443,"asset_file_size":119531,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/09/28 15:27:52 +0700","comment_counter":0,"description":"pattani.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2011/09/28 15:27:57 +0700","asset_updated_at":"2011/09/28 15:27:52 +0700","asset_file_name":"pattani.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_pattanibay {"modified_at":"2011/09/28 15:15:20 +0700","id":30442,"asset_file_size":133696,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/09/28 15:15:16 +0700","comment_counter":0,"description":"pattanibay.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2011/09/28 15:15:20 +0700","asset_updated_at":"2011/09/28 15:15:16 +0700","asset_file_name":"pattanibay.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_e-mc2 {"modified_at":"2011/09/27 15:44:19 +0700","id":30436,"asset_file_size":48724,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/09/27 15:44:16 +0700","comment_counter":0,"description":"e-mc2.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2011/09/27 15:44:19 +0700","asset_updated_at":"2011/09/27 15:44:16 +0700","asset_file_name":"e-mc2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_einstein_e_mc2formula {"modified_at":"2011/09/27 15:43:33 +0700","id":30435,"asset_file_size":67028,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/09/27 15:43:31 +0700","comment_counter":0,"description":"einstein_e_mc2formula.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2011/09/27 15:43:33 +0700","asset_updated_at":"2011/09/27 15:43:31 +0700","asset_file_name":"einstein_e_mc2formula.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_pantheratigrisbalicaheineman {"modified_at":"2011/09/27 15:42:32 +0700","id":30434,"asset_file_size":34482,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/09/27 15:42:29 +0700","comment_counter":0,"description":"PantheraTigrisBalicaHeineman.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2011/09/27 15:42:32 +0700","asset_updated_at":"2011/09/27 15:42:29 +0700","asset_file_name":"PantheraTigrisBalicaHeineman.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_15152323jh0 {"modified_at":"2011/09/27 15:35:55 +0700","id":30433,"asset_file_size":103620,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/09/27 15:35:52 +0700","comment_counter":0,"description":"15152323jh0.gif","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2011/09/27 15:35:55 +0700","asset_updated_at":"2011/09/27 15:35:52 +0700","asset_file_name":"15152323jh0.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: