นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1lgcrmma6qinhd7 {"description":"1lgcrmma6qinhd7.jpg","asset_updated_at":"2011/09/30 10:50:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30490,"deleted_at":null,"created_at":"2011/09/30 10:50:03 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1lgcrmma6qinhd7.jpg","updated_at":"2011/09/30 10:50:05 +0700","modified_at":"2011/09/30 10:50:05 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":85345,"last_commented_at":null}
  • Small_dscf0031 {"description":"DSCF0031.JPG","asset_updated_at":"2011/09/30 10:27:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30489,"deleted_at":null,"created_at":"2011/09/30 10:27:04 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSCF0031.JPG","updated_at":"2011/09/30 10:27:10 +0700","modified_at":"2011/09/30 10:27:10 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":321995,"last_commented_at":null}
  • Small_pattani2 {"description":"pattani2.jpg","asset_updated_at":"2011/09/28 15:39:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30444,"deleted_at":null,"created_at":"2011/09/28 15:39:23 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pattani2.jpg","updated_at":"2011/09/28 15:39:29 +0700","modified_at":"2011/09/28 15:39:29 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":164300,"last_commented_at":null}
  • Small_pattani {"description":"pattani.jpg","asset_updated_at":"2011/09/28 15:27:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30443,"deleted_at":null,"created_at":"2011/09/28 15:27:52 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pattani.jpg","updated_at":"2011/09/28 15:27:57 +0700","modified_at":"2011/09/28 15:27:57 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":119531,"last_commented_at":null}
  • Small_pattanibay {"description":"pattanibay.jpg","asset_updated_at":"2011/09/28 15:15:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30442,"deleted_at":null,"created_at":"2011/09/28 15:15:16 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pattanibay.jpg","updated_at":"2011/09/28 15:15:20 +0700","modified_at":"2011/09/28 15:15:20 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":133696,"last_commented_at":null}
  • Small_e-mc2 {"description":"e-mc2.jpg","asset_updated_at":"2011/09/27 15:44:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30436,"deleted_at":null,"created_at":"2011/09/27 15:44:16 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"e-mc2.jpg","updated_at":"2011/09/27 15:44:19 +0700","modified_at":"2011/09/27 15:44:19 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":48724,"last_commented_at":null}
  • Small_einstein_e_mc2formula {"description":"einstein_e_mc2formula.jpg","asset_updated_at":"2011/09/27 15:43:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30435,"deleted_at":null,"created_at":"2011/09/27 15:43:31 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"einstein_e_mc2formula.jpg","updated_at":"2011/09/27 15:43:33 +0700","modified_at":"2011/09/27 15:43:33 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":67028,"last_commented_at":null}
  • Small_pantheratigrisbalicaheineman {"description":"PantheraTigrisBalicaHeineman.jpg","asset_updated_at":"2011/09/27 15:42:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30434,"deleted_at":null,"created_at":"2011/09/27 15:42:29 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"PantheraTigrisBalicaHeineman.jpg","updated_at":"2011/09/27 15:42:32 +0700","modified_at":"2011/09/27 15:42:32 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":34482,"last_commented_at":null}
  • Small_15152323jh0 {"description":"15152323jh0.gif","asset_updated_at":"2011/09/27 15:35:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":30433,"deleted_at":null,"created_at":"2011/09/27 15:35:52 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"15152323jh0.gif","updated_at":"2011/09/27 15:35:55 +0700","modified_at":"2011/09/27 15:35:55 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":103620,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: