นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_11100306 {"member_only_commentable":false,"description":"11100306.jpg","asset_updated_at":"2011/10/05 16:39:23 +0700","asset_file_name":"11100306.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30593,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":252926,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/05 16:39:23 +0700","modified_at":"2011/10/05 16:39:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 16:39:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_11100302 {"member_only_commentable":false,"description":"11100302.jpg","asset_updated_at":"2011/10/05 16:39:13 +0700","asset_file_name":"11100302.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30592,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":294145,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/05 16:39:13 +0700","modified_at":"2011/10/05 16:39:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 16:39:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"untitled.bmp","asset_updated_at":"2011/10/05 15:26:13 +0700","asset_file_name":"untitled.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":30591,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":480054,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/05 15:26:13 +0700","modified_at":"2011/10/05 15:26:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 15:26:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_tsc-001_sma {"member_only_commentable":false,"description":"TSC-001_sma.jpg","asset_updated_at":"2011/10/05 15:26:03 +0700","asset_file_name":"TSC-001_sma.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30590,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8741,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/05 15:26:03 +0700","modified_at":"2011/10/05 15:26:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 15:26:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_cup {"member_only_commentable":false,"description":"cup.jpg","asset_updated_at":"2011/09/30 16:39:26 +0700","asset_file_name":"cup.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30507,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31788,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/30 16:39:26 +0700","modified_at":"2011/09/30 16:39:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 16:39:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_v-set3 {"member_only_commentable":false,"description":"v-set3.jpg","asset_updated_at":"2011/09/30 16:09:23 +0700","asset_file_name":"v-set3.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30504,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105140,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/30 16:09:23 +0700","modified_at":"2011/09/30 16:09:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 16:09:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_1 {"member_only_commentable":false,"description":"1.jpg","asset_updated_at":"2011/09/30 13:46:28 +0700","asset_file_name":"1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30499,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9919,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/30 13:46:28 +0700","modified_at":"2011/09/30 13:46:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 13:46:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_world-trade-center2 {"member_only_commentable":false,"description":"world-trade-center2.jpg","asset_updated_at":"2011/09/30 10:50:34 +0700","asset_file_name":"world-trade-center2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30492,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41442,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/30 10:50:34 +0700","modified_at":"2011/09/30 10:50:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 10:50:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_newworldtradecenter {"member_only_commentable":false,"description":"newworldtradecenter.jpg","asset_updated_at":"2011/09/30 10:50:24 +0700","asset_file_name":"newworldtradecenter.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30491,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":18295,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/09/30 10:50:24 +0700","modified_at":"2011/09/30 10:50:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 10:50:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: