นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_11100306 {"description":"11100306.jpg","asset_updated_at":"2011/10/05 16:39:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30593,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/05 16:39:23 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"11100306.jpg","updated_at":"2011/10/05 16:39:25 +0700","modified_at":"2011/10/05 16:39:25 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":252926,"last_commented_at":null}
  • Small_11100302 {"description":"11100302.jpg","asset_updated_at":"2011/10/05 16:39:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30592,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/05 16:39:13 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"11100302.jpg","updated_at":"2011/10/05 16:39:14 +0700","modified_at":"2011/10/05 16:39:14 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":294145,"last_commented_at":null}
  • {"description":"untitled.bmp","asset_updated_at":"2011/10/05 15:26:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":30591,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/05 15:26:13 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"untitled.bmp","updated_at":"2011/10/05 15:26:17 +0700","modified_at":"2011/10/05 15:26:17 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":480054,"last_commented_at":null}
  • Small_tsc-001_sma {"description":"TSC-001_sma.jpg","asset_updated_at":"2011/10/05 15:26:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30590,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/05 15:26:03 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"TSC-001_sma.jpg","updated_at":"2011/10/05 15:26:07 +0700","modified_at":"2011/10/05 15:26:07 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":8741,"last_commented_at":null}
  • Small_cup {"description":"cup.jpg","asset_updated_at":"2011/09/30 16:39:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30507,"deleted_at":null,"created_at":"2011/09/30 16:39:26 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"cup.jpg","updated_at":"2011/09/30 16:39:31 +0700","modified_at":"2011/09/30 16:39:31 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":31788,"last_commented_at":null}
  • Small_v-set3 {"description":"v-set3.jpg","asset_updated_at":"2011/09/30 16:09:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30504,"deleted_at":null,"created_at":"2011/09/30 16:09:23 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"v-set3.jpg","updated_at":"2011/09/30 16:09:26 +0700","modified_at":"2011/09/30 16:09:26 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":105140,"last_commented_at":null}
  • Small_1 {"description":"1.jpg","asset_updated_at":"2011/09/30 13:46:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30499,"deleted_at":null,"created_at":"2011/09/30 13:46:28 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1.jpg","updated_at":"2011/09/30 13:46:32 +0700","modified_at":"2011/09/30 13:46:32 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":9919,"last_commented_at":null}
  • Small_world-trade-center2 {"description":"world-trade-center2.jpg","asset_updated_at":"2011/09/30 10:50:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30492,"deleted_at":null,"created_at":"2011/09/30 10:50:34 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"world-trade-center2.jpg","updated_at":"2011/09/30 10:50:37 +0700","modified_at":"2011/09/30 10:50:37 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":41442,"last_commented_at":null}
  • Small_newworldtradecenter {"description":"newworldtradecenter.jpg","asset_updated_at":"2011/09/30 10:50:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30491,"deleted_at":null,"created_at":"2011/09/30 10:50:24 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"newworldtradecenter.jpg","updated_at":"2011/09/30 10:50:26 +0700","modified_at":"2011/09/30 10:50:26 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":18295,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: