นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p1060575-2 {"description":"P1060575-2.jpg","asset_updated_at":"2011/10/14 13:39:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30716,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/14 13:39:39 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"P1060575-2.jpg","updated_at":"2011/10/14 13:39:41 +0700","modified_at":"2011/10/14 13:39:41 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":323041,"last_commented_at":null}
  • Small_p1060567 {"description":"P1060567.JPG","asset_updated_at":"2011/10/14 13:38:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30715,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/14 13:38:53 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"P1060567.JPG","updated_at":"2011/10/14 13:38:55 +0700","modified_at":"2011/10/14 13:38:55 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":285049,"last_commented_at":null}
  • Small_p1060557-2 {"description":"P1060557-2.jpg","asset_updated_at":"2011/10/14 13:38:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30714,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/14 13:38:32 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"P1060557-2.jpg","updated_at":"2011/10/14 13:38:34 +0700","modified_at":"2011/10/14 13:38:34 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":274030,"last_commented_at":null}
  • Small_p1060548-2 {"description":"P1060548-2.jpg","asset_updated_at":"2011/10/14 13:38:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30713,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/14 13:38:18 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"P1060548-2.jpg","updated_at":"2011/10/14 13:38:23 +0700","modified_at":"2011/10/14 13:38:23 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":308301,"last_commented_at":null}
  • Small_flood54 {"description":"flood54.jpg","asset_updated_at":"2011/10/14 09:19:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30702,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/14 09:19:27 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"flood54.jpg","updated_at":"2011/10/14 09:19:31 +0700","modified_at":"2011/10/14 09:19:31 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":48636,"last_commented_at":null}
  • Small_20844_002 {"description":"20844_002.jpg","asset_updated_at":"2011/10/13 09:09:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30688,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/13 09:09:01 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"20844_002.jpg","updated_at":"2011/10/13 09:09:04 +0700","modified_at":"2011/10/13 09:09:04 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":56539,"last_commented_at":null}
  • Small_ken {"description":"Ken.JPG","asset_updated_at":"2011/10/13 09:07:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30687,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/13 09:07:30 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Ken.JPG","updated_at":"2011/10/13 09:07:33 +0700","modified_at":"2011/10/13 09:07:33 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":10551,"last_commented_at":null}
  • Small_11100380 {"description":"11100380.jpg","asset_updated_at":"2011/10/05 16:39:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30595,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/05 16:39:49 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"11100380.jpg","updated_at":"2011/10/05 16:39:51 +0700","modified_at":"2011/10/05 16:39:51 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":265926,"last_commented_at":null}
  • Small_11100322 {"description":"11100322.jpg","asset_updated_at":"2011/10/05 16:39:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30594,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/05 16:39:36 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"11100322.jpg","updated_at":"2011/10/05 16:39:40 +0700","modified_at":"2011/10/05 16:39:40 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":251787,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: