นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_11100380 {"modified_at":"2011/10/05 16:39:51 +0700","id":30595,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"11100380.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 16:39:51 +0700","media_folder_id":1437,"description":"11100380.jpg","created_at":"2011/10/05 16:39:49 +0700","asset_updated_at":"2011/10/05 16:39:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":265926}
  • Small_11100322 {"modified_at":"2011/10/05 16:39:40 +0700","id":30594,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"11100322.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 16:39:40 +0700","media_folder_id":1437,"description":"11100322.jpg","created_at":"2011/10/05 16:39:36 +0700","asset_updated_at":"2011/10/05 16:39:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":251787}
  • Small_11100306 {"modified_at":"2011/10/05 16:39:25 +0700","id":30593,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"11100306.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 16:39:25 +0700","media_folder_id":1437,"description":"11100306.jpg","created_at":"2011/10/05 16:39:23 +0700","asset_updated_at":"2011/10/05 16:39:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":252926}
  • Small_11100302 {"modified_at":"2011/10/05 16:39:14 +0700","id":30592,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"11100302.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 16:39:14 +0700","media_folder_id":1437,"description":"11100302.jpg","created_at":"2011/10/05 16:39:13 +0700","asset_updated_at":"2011/10/05 16:39:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":294145}
  • {"modified_at":"2011/10/05 15:26:17 +0700","id":30591,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"untitled.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 15:26:17 +0700","media_folder_id":1437,"description":"untitled.bmp","created_at":"2011/10/05 15:26:13 +0700","asset_updated_at":"2011/10/05 15:26:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":480054}
  • Small_tsc-001_sma {"modified_at":"2011/10/05 15:26:07 +0700","id":30590,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"TSC-001_sma.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/05 15:26:07 +0700","media_folder_id":1437,"description":"TSC-001_sma.jpg","created_at":"2011/10/05 15:26:03 +0700","asset_updated_at":"2011/10/05 15:26:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":8741}
  • Small_cup {"modified_at":"2011/09/30 16:39:31 +0700","id":30507,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cup.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 16:39:31 +0700","media_folder_id":1437,"description":"cup.jpg","created_at":"2011/09/30 16:39:26 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 16:39:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":31788}
  • Small_v-set3 {"modified_at":"2011/09/30 16:09:26 +0700","id":30504,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"v-set3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 16:09:26 +0700","media_folder_id":1437,"description":"v-set3.jpg","created_at":"2011/09/30 16:09:23 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 16:09:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":105140}
  • Small_1 {"modified_at":"2011/09/30 13:46:32 +0700","id":30499,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/30 13:46:32 +0700","media_folder_id":1437,"description":"1.jpg","created_at":"2011/09/30 13:46:28 +0700","asset_updated_at":"2011/09/30 13:46:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":9919}
ขนาดย่อ: