นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p1060603 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1060603.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"P1060603.JPG","created_at":"2011/10/17 17:53:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/10/17 17:53:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/10/17 17:53:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/10/17 17:53:53 +0700","id":30734,"asset_file_size":96576}
  • Small_p1060594 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1060594.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"P1060594.JPG","created_at":"2011/10/17 17:53:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/10/17 17:53:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/10/17 17:53:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/10/17 17:53:17 +0700","id":30733,"asset_file_size":110122}
  • Small_001-3 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"001-3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"001-3.jpg","created_at":"2011/10/17 12:48:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/10/17 12:48:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/10/17 12:48:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/10/17 12:48:07 +0700","id":30728,"asset_file_size":257882}
  • Small_001-2 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"001-2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"001-2.jpg","created_at":"2011/10/17 12:47:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/10/17 12:47:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/10/17 12:47:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/10/17 12:47:55 +0700","id":30727,"asset_file_size":219068}
  • Small_001 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"001.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"001.jpg","created_at":"2011/10/17 12:47:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/10/17 12:47:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/10/17 12:47:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/10/17 12:47:49 +0700","id":30726,"asset_file_size":312136}
  • Small_diag {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Diag.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Diag.JPG","created_at":"2011/10/17 12:40:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/10/17 12:40:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/10/17 12:40:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/10/17 12:40:52 +0700","id":30725,"asset_file_size":99683}
  • Small_rate {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Rate.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Rate.jpg","created_at":"2011/10/17 10:07:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/10/17 10:07:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/10/17 10:07:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/10/17 10:07:18 +0700","id":30724,"asset_file_size":15833}
  • {"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"pulse1.bmp","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"pulse1.bmp","created_at":"2011/10/17 10:00:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/10/17 10:00:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/10/17 10:00:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/10/17 10:00:11 +0700","id":30723,"asset_file_size":500310}
  • {"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"Plain.bmp","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Plain.bmp","created_at":"2011/10/17 09:59:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/10/17 09:59:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/10/17 10:00:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/10/17 10:00:00 +0700","id":30722,"asset_file_size":643902}
ขนาดย่อ: