นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p1060603 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/17 17:53:53 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":96576,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":30734,"created_at":"2011/10/17 17:53:50 +0700","asset_file_name":"P1060603.JPG","updated_at":"2011/10/17 17:53:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/17 17:53:50 +0700","description":"P1060603.JPG","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_p1060594 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/17 17:53:17 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":110122,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":30733,"created_at":"2011/10/17 17:53:15 +0700","asset_file_name":"P1060594.JPG","updated_at":"2011/10/17 17:53:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/17 17:53:15 +0700","description":"P1060594.JPG","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_001-3 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/17 12:48:07 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":257882,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":30728,"created_at":"2011/10/17 12:48:01 +0700","asset_file_name":"001-3.jpg","updated_at":"2011/10/17 12:48:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/17 12:48:01 +0700","description":"001-3.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_001-2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/17 12:47:55 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":219068,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":30727,"created_at":"2011/10/17 12:47:54 +0700","asset_file_name":"001-2.jpg","updated_at":"2011/10/17 12:47:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/17 12:47:54 +0700","description":"001-2.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_001 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/17 12:47:49 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":312136,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":30726,"created_at":"2011/10/17 12:47:47 +0700","asset_file_name":"001.jpg","updated_at":"2011/10/17 12:47:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/17 12:47:47 +0700","description":"001.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_diag {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/17 12:40:52 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":99683,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":30725,"created_at":"2011/10/17 12:40:47 +0700","asset_file_name":"Diag.JPG","updated_at":"2011/10/17 12:40:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/17 12:40:47 +0700","description":"Diag.JPG","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_rate {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/17 10:07:18 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":15833,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":30724,"created_at":"2011/10/17 10:07:17 +0700","asset_file_name":"Rate.jpg","updated_at":"2011/10/17 10:07:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/17 10:07:17 +0700","description":"Rate.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/17 10:00:11 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":500310,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/bmp","id":30723,"created_at":"2011/10/17 10:00:10 +0700","asset_file_name":"pulse1.bmp","updated_at":"2011/10/17 10:00:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/17 10:00:10 +0700","description":"pulse1.bmp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/17 10:00:00 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":643902,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/bmp","id":30722,"created_at":"2011/10/17 09:59:58 +0700","asset_file_name":"Plain.bmp","updated_at":"2011/10/17 10:00:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/17 09:59:58 +0700","description":"Plain.bmp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: