นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"modified_at":"2011/10/17 10:00:11 +0700","id":30723,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pulse1.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 10:00:11 +0700","media_folder_id":1437,"description":"pulse1.bmp","created_at":"2011/10/17 10:00:10 +0700","asset_updated_at":"2011/10/17 10:00:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":500310}
  • {"modified_at":"2011/10/17 10:00:00 +0700","id":30722,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Plain.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 10:00:00 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Plain.bmp","created_at":"2011/10/17 09:59:58 +0700","asset_updated_at":"2011/10/17 09:59:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":643902}
  • Small_p1060575-2 {"modified_at":"2011/10/14 13:39:41 +0700","id":30716,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1060575-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/14 13:39:41 +0700","media_folder_id":1437,"description":"P1060575-2.jpg","created_at":"2011/10/14 13:39:39 +0700","asset_updated_at":"2011/10/14 13:39:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":323041}
  • Small_p1060567 {"modified_at":"2011/10/14 13:38:55 +0700","id":30715,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1060567.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/14 13:38:55 +0700","media_folder_id":1437,"description":"P1060567.JPG","created_at":"2011/10/14 13:38:53 +0700","asset_updated_at":"2011/10/14 13:38:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":285049}
  • Small_p1060557-2 {"modified_at":"2011/10/14 13:38:34 +0700","id":30714,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1060557-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/14 13:38:34 +0700","media_folder_id":1437,"description":"P1060557-2.jpg","created_at":"2011/10/14 13:38:32 +0700","asset_updated_at":"2011/10/14 13:38:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":274030}
  • Small_p1060548-2 {"modified_at":"2011/10/14 13:38:23 +0700","id":30713,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1060548-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/14 13:38:23 +0700","media_folder_id":1437,"description":"P1060548-2.jpg","created_at":"2011/10/14 13:38:18 +0700","asset_updated_at":"2011/10/14 13:38:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":308301}
  • Small_flood54 {"modified_at":"2011/10/14 09:19:31 +0700","id":30702,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"flood54.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/14 09:19:31 +0700","media_folder_id":1437,"description":"flood54.jpg","created_at":"2011/10/14 09:19:27 +0700","asset_updated_at":"2011/10/14 09:19:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48636}
  • Small_20844_002 {"modified_at":"2011/10/13 09:09:04 +0700","id":30688,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20844_002.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/13 09:09:04 +0700","media_folder_id":1437,"description":"20844_002.jpg","created_at":"2011/10/13 09:09:01 +0700","asset_updated_at":"2011/10/13 09:09:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56539}
  • Small_ken {"modified_at":"2011/10/13 09:07:33 +0700","id":30687,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Ken.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/13 09:07:33 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Ken.JPG","created_at":"2011/10/13 09:07:30 +0700","asset_updated_at":"2011/10/13 09:07:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":10551}
ขนาดย่อ: