นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p1060603 {"description":"P1060603.JPG","asset_updated_at":"2011/10/17 17:53:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30734,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/17 17:53:50 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"P1060603.JPG","updated_at":"2011/10/17 17:53:53 +0700","modified_at":"2011/10/17 17:53:53 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":96576,"last_commented_at":null}
  • Small_p1060594 {"description":"P1060594.JPG","asset_updated_at":"2011/10/17 17:53:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30733,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/17 17:53:15 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"P1060594.JPG","updated_at":"2011/10/17 17:53:17 +0700","modified_at":"2011/10/17 17:53:17 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":110122,"last_commented_at":null}
  • Small_001-3 {"description":"001-3.jpg","asset_updated_at":"2011/10/17 12:48:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30728,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/17 12:48:01 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"001-3.jpg","updated_at":"2011/10/17 12:48:07 +0700","modified_at":"2011/10/17 12:48:07 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":257882,"last_commented_at":null}
  • Small_001-2 {"description":"001-2.jpg","asset_updated_at":"2011/10/17 12:47:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30727,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/17 12:47:54 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"001-2.jpg","updated_at":"2011/10/17 12:47:55 +0700","modified_at":"2011/10/17 12:47:55 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":219068,"last_commented_at":null}
  • Small_001 {"description":"001.jpg","asset_updated_at":"2011/10/17 12:47:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30726,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/17 12:47:47 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"001.jpg","updated_at":"2011/10/17 12:47:49 +0700","modified_at":"2011/10/17 12:47:49 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":312136,"last_commented_at":null}
  • Small_diag {"description":"Diag.JPG","asset_updated_at":"2011/10/17 12:40:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30725,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/17 12:40:47 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Diag.JPG","updated_at":"2011/10/17 12:40:52 +0700","modified_at":"2011/10/17 12:40:52 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":99683,"last_commented_at":null}
  • Small_rate {"description":"Rate.jpg","asset_updated_at":"2011/10/17 10:07:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30724,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/17 10:07:17 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Rate.jpg","updated_at":"2011/10/17 10:07:18 +0700","modified_at":"2011/10/17 10:07:18 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":15833,"last_commented_at":null}
  • {"description":"pulse1.bmp","asset_updated_at":"2011/10/17 10:00:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":30723,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/17 10:00:10 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pulse1.bmp","updated_at":"2011/10/17 10:00:11 +0700","modified_at":"2011/10/17 10:00:11 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":500310,"last_commented_at":null}
  • {"description":"Plain.bmp","asset_updated_at":"2011/10/17 09:59:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":30722,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/17 09:59:58 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Plain.bmp","updated_at":"2011/10/17 10:00:00 +0700","modified_at":"2011/10/17 10:00:00 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":643902,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: