นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Network
Members · Following: 6 · Followed: 10

Main > pisit.m

No folder found
  • Small_dimond {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Dimond.jpg","created_at":"2015/09/17 21:42:18 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:42:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:42:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Dimond.jpg","asset_file_size":59624,"modified_at":"2015/09/17 21:42:20 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54870,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_daimond14 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Daimond14.jpg","created_at":"2015/09/17 21:30:33 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:30:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:30:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Daimond14.jpg","asset_file_size":68177,"modified_at":"2015/09/17 21:30:38 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54869,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_daimond13 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Daimond13.jpg","created_at":"2015/09/17 21:30:20 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:30:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:30:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Daimond13.jpg","asset_file_size":74474,"modified_at":"2015/09/17 21:30:25 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54868,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_daimond12 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Daimond12.jpg","created_at":"2015/09/17 21:30:03 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:30:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:30:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Daimond12.jpg","asset_file_size":82838,"modified_at":"2015/09/17 21:30:08 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54867,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_daimond11 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Daimond11.jpg","created_at":"2015/09/17 21:29:41 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:29:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:29:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Daimond11.jpg","asset_file_size":209461,"modified_at":"2015/09/17 21:29:43 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54866,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_daimond10 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Daimond10.jpg","created_at":"2015/09/17 21:29:28 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:29:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:29:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Daimond10.jpg","asset_file_size":215248,"modified_at":"2015/09/17 21:29:36 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54865,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_daimond09 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Daimond09.jpg","created_at":"2015/09/17 21:29:15 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:29:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:29:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Daimond09.jpg","asset_file_size":205118,"modified_at":"2015/09/17 21:29:18 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54864,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_daimond07 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Daimond07.jpg","created_at":"2015/09/17 21:29:02 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:29:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:29:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Daimond07.jpg","asset_file_size":88976,"modified_at":"2015/09/17 21:29:05 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54863,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_daimond06 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Daimond06.jpg","created_at":"2015/09/17 21:28:44 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:28:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:28:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Daimond06.jpg","asset_file_size":81304,"modified_at":"2015/09/17 21:28:48 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54862,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: