นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_film05green {"modified_at":"2015/01/09 21:27:26 +0700","id":50291,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"film05green.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/09 21:27:26 +0700","media_folder_id":1437,"description":"film05green.jpg","created_at":"2015/01/09 21:27:19 +0700","asset_updated_at":"2015/01/09 21:27:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":68206}
 • Tiny_film04red {"modified_at":"2015/01/09 21:27:09 +0700","id":50290,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"film04red.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/09 21:27:09 +0700","media_folder_id":1437,"description":"film04red.jpg","created_at":"2015/01/09 21:27:03 +0700","asset_updated_at":"2015/01/09 21:27:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":65603}
 • Tiny_film03 {"modified_at":"2015/01/09 21:26:47 +0700","id":50289,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"film03.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/09 21:26:47 +0700","media_folder_id":1437,"description":"film03.jpg","created_at":"2015/01/09 21:26:43 +0700","asset_updated_at":"2015/01/09 21:26:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":12930}
 • Tiny_film02 {"modified_at":"2015/01/09 21:26:15 +0700","id":50288,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Film02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/09 21:26:15 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Film02.jpg","created_at":"2015/01/09 21:26:13 +0700","asset_updated_at":"2015/01/09 21:26:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":70159}
 • Tiny_film01 {"modified_at":"2015/01/09 21:25:48 +0700","id":50287,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Film01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/09 21:25:48 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Film01.jpg","created_at":"2015/01/09 21:25:45 +0700","asset_updated_at":"2015/01/09 21:25:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":65050}
 • Tiny_kid000 {"modified_at":"2015/01/05 22:09:11 +0700","id":50160,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kid000.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/05 22:09:11 +0700","media_folder_id":1437,"description":"kid000.jpg","created_at":"2015/01/05 22:09:06 +0700","asset_updated_at":"2015/01/05 22:09:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":57752}
 • Tiny_kid00 {"modified_at":"2015/01/05 22:08:08 +0700","id":50159,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kid00.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/05 22:08:08 +0700","media_folder_id":1437,"description":"kid00.jpg","created_at":"2015/01/05 22:08:04 +0700","asset_updated_at":"2015/01/05 22:08:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":31931}
 • Tiny_web34_2 {"modified_at":"2015/01/01 09:07:35 +0700","id":50095,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Web34_2.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/01 09:07:35 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Web34_2.png","created_at":"2015/01/01 09:07:32 +0700","asset_updated_at":"2015/01/01 09:07:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":530773}
 • Tiny_hoodaas02 {"modified_at":"2014/12/31 22:28:16 +0700","id":50084,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"HoodAAS02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/31 22:28:16 +0700","media_folder_id":1437,"description":"HoodAAS02.jpg","created_at":"2014/12/31 22:28:08 +0700","asset_updated_at":"2014/12/31 22:28:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":149876}
 • Tiny_hoodaas01 {"modified_at":"2014/12/31 22:27:31 +0700","id":50083,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"HoodAAS01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/31 22:27:31 +0700","media_folder_id":1437,"description":"HoodAAS01.jpg","created_at":"2014/12/31 22:27:24 +0700","asset_updated_at":"2014/12/31 22:27:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":210940}
 • Tiny_form12 {"modified_at":"2014/12/26 21:49:39 +0700","id":50019,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Form12.png","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/26 21:49:39 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Form12.png","created_at":"2014/12/26 21:49:33 +0700","asset_updated_at":"2014/12/26 21:49:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":213288}
 • Tiny_web34 {"modified_at":"2014/12/26 21:49:05 +0700","id":50018,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Web34.png","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/26 21:49:05 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Web34.png","created_at":"2014/12/26 21:48:59 +0700","asset_updated_at":"2014/12/26 21:48:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":517298}
 • Tiny_web33 {"modified_at":"2014/12/26 21:47:40 +0700","id":50017,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Web33.png","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/26 21:47:40 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Web33.png","created_at":"2014/12/26 21:47:36 +0700","asset_updated_at":"2014/12/26 21:47:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":496141}
 • Tiny_pr_training01 {"modified_at":"2014/12/23 20:59:03 +0700","id":49968,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PR_Training01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/23 20:59:03 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PR_Training01.jpg","created_at":"2014/12/23 20:58:58 +0700","asset_updated_at":"2014/12/23 20:58:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":238374}
 • Tiny_cell02 {"modified_at":"2014/12/22 20:35:39 +0700","id":49942,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Cell02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/22 20:35:39 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Cell02.jpg","created_at":"2014/12/22 20:35:34 +0700","asset_updated_at":"2014/12/22 20:35:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":114813}
 • Tiny_cell01 {"modified_at":"2014/12/22 20:35:26 +0700","id":49941,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Cell01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/22 20:35:26 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Cell01.jpg","created_at":"2014/12/22 20:35:23 +0700","asset_updated_at":"2014/12/22 20:35:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":245391}
 • Tiny_cell00 {"modified_at":"2014/12/22 20:35:09 +0700","id":49940,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Cell00.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/22 20:35:09 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Cell00.jpg","created_at":"2014/12/22 20:35:07 +0700","asset_updated_at":"2014/12/22 20:35:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":111114}
 • Tiny_duck01 {"modified_at":"2014/12/21 21:55:46 +0700","id":49929,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Duck01.png","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/21 21:55:46 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Duck01.png","created_at":"2014/12/21 21:55:39 +0700","asset_updated_at":"2014/12/21 21:55:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":827287}
 • Tiny_training2015_01 {"modified_at":"2014/12/21 20:56:38 +0700","id":49928,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Training2015_01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/21 20:56:38 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Training2015_01.jpg","created_at":"2014/12/21 20:56:35 +0700","asset_updated_at":"2014/12/21 20:56:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":368772}
 • Tiny_repairhp2 {"modified_at":"2014/12/18 20:23:46 +0700","id":49903,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"RepairHP2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/18 20:23:46 +0700","media_folder_id":1437,"description":"RepairHP2.jpg","created_at":"2014/12/18 20:23:41 +0700","asset_updated_at":"2014/12/18 20:23:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":312059}
 • Tiny_repairhp1 {"modified_at":"2014/12/18 20:23:30 +0700","id":49902,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"RepairHP1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/18 20:23:30 +0700","media_folder_id":1437,"description":"RepairHP1.jpg","created_at":"2014/12/18 20:23:26 +0700","asset_updated_at":"2014/12/18 20:23:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":221845}
 • Tiny_icp02 {"modified_at":"2014/12/17 10:22:22 +0700","id":49885,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ICP02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/17 10:22:22 +0700","media_folder_id":1437,"description":"ICP02.jpg","created_at":"2014/12/17 10:22:16 +0700","asset_updated_at":"2014/12/17 10:22:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":80020}
 • Tiny_icp01 {"modified_at":"2014/12/17 10:22:15 +0700","id":49884,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ICP01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/17 10:22:15 +0700","media_folder_id":1437,"description":"ICP01.jpg","created_at":"2014/12/17 10:22:09 +0700","asset_updated_at":"2014/12/17 10:22:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":84539}
 • Tiny_icp03 {"modified_at":"2014/12/17 10:22:09 +0700","id":49883,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ICP03.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/17 10:22:09 +0700","media_folder_id":1437,"description":"ICP03.jpg","created_at":"2014/12/17 10:22:02 +0700","asset_updated_at":"2014/12/17 10:22:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":93867}
 • Tiny_loveking {"modified_at":"2014/12/09 21:03:57 +0700","id":49797,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"loveking.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/09 21:03:57 +0700","media_folder_id":1437,"description":"loveking.jpg","created_at":"2014/12/09 21:03:49 +0700","asset_updated_at":"2014/12/09 21:03:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":36222}
ขนาดย่อ: