นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dimond {"modified_at":"2015/09/17 21:42:20 +0700","id":54870,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Dimond.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:42:20 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Dimond.jpg","created_at":"2015/09/17 21:42:18 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:42:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59624}
  • Small_daimond14 {"modified_at":"2015/09/17 21:30:38 +0700","id":54869,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Daimond14.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:30:38 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Daimond14.jpg","created_at":"2015/09/17 21:30:33 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:30:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":68177}
  • Small_daimond13 {"modified_at":"2015/09/17 21:30:25 +0700","id":54868,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Daimond13.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:30:25 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Daimond13.jpg","created_at":"2015/09/17 21:30:20 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:30:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":74474}
  • Small_daimond12 {"modified_at":"2015/09/17 21:30:08 +0700","id":54867,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Daimond12.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:30:08 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Daimond12.jpg","created_at":"2015/09/17 21:30:03 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:30:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":82838}
  • Small_daimond11 {"modified_at":"2015/09/17 21:29:43 +0700","id":54866,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Daimond11.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:29:43 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Daimond11.jpg","created_at":"2015/09/17 21:29:41 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:29:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":209461}
  • Small_daimond10 {"modified_at":"2015/09/17 21:29:36 +0700","id":54865,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Daimond10.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:29:36 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Daimond10.jpg","created_at":"2015/09/17 21:29:28 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:29:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":215248}
  • Small_daimond09 {"modified_at":"2015/09/17 21:29:18 +0700","id":54864,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Daimond09.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:29:18 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Daimond09.jpg","created_at":"2015/09/17 21:29:15 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:29:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":205118}
  • Small_daimond07 {"modified_at":"2015/09/17 21:29:05 +0700","id":54863,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Daimond07.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:29:05 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Daimond07.jpg","created_at":"2015/09/17 21:29:02 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:29:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":88976}
  • Small_daimond06 {"modified_at":"2015/09/17 21:28:48 +0700","id":54862,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Daimond06.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:28:48 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Daimond06.jpg","created_at":"2015/09/17 21:28:44 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:28:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":81304}
ขนาดย่อ: