นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_p04 {"member_only_commentable":false,"description":"p04.jpg","asset_updated_at":"2014/06/26 10:02:22 +0700","asset_file_name":"p04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47148,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24879,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/06/26 10:02:22 +0700","modified_at":"2014/06/26 10:05:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/26 10:05:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p03 {"member_only_commentable":false,"description":"p03.jpg","asset_updated_at":"2014/06/26 10:02:10 +0700","asset_file_name":"p03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47147,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30363,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/06/26 10:02:10 +0700","modified_at":"2014/06/26 10:05:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/26 10:05:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p02 {"member_only_commentable":false,"description":"p02.jpg","asset_updated_at":"2014/06/26 10:01:55 +0700","asset_file_name":"p02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47146,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":20650,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/06/26 10:01:55 +0700","modified_at":"2014/06/26 10:05:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/26 10:05:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_p01 {"member_only_commentable":false,"description":"p01.jpg","asset_updated_at":"2014/06/26 10:01:46 +0700","asset_file_name":"p01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47145,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31828,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/06/26 10:01:46 +0700","modified_at":"2014/06/26 10:05:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/26 10:05:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_other_work_moror2 {"member_only_commentable":false,"description":"Other_work_MorOr2.png","asset_updated_at":"2014/06/25 13:11:04 +0700","asset_file_name":"Other_work_MorOr2.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":47141,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":175363,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/06/25 13:11:04 +0700","modified_at":"2014/06/25 13:11:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/25 13:11:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Form_Other_Work.pdf","asset_updated_at":"2014/06/25 13:10:12 +0700","asset_file_name":"Form_Other_Work.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":47140,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57204,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/06/25 13:10:12 +0700","modified_at":"2014/06/25 13:10:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/25 13:10:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_other_work_moror {"member_only_commentable":false,"description":"Other_work_MorOr.png","asset_updated_at":"2014/06/25 13:09:31 +0700","asset_file_name":"Other_work_MorOr.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":47139,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69710,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/06/25 13:09:31 +0700","modified_at":"2014/06/25 13:09:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/25 13:09:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Other_work_MorOr.pdf","asset_updated_at":"2014/06/25 13:09:24 +0700","asset_file_name":"Other_work_MorOr.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":47138,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":22935,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/06/25 13:09:24 +0700","modified_at":"2014/06/25 13:09:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/25 13:09:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_brazil2014 {"member_only_commentable":false,"description":"Brazil2014.jpg","asset_updated_at":"2014/06/12 21:03:21 +0700","asset_file_name":"Brazil2014.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46992,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":135898,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/06/12 21:03:21 +0700","modified_at":"2014/06/12 21:04:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/12 21:04:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_world_cup_2014 {"member_only_commentable":false,"description":"world_cup_2014.jpg","asset_updated_at":"2014/06/12 20:45:34 +0700","asset_file_name":"world_cup_2014.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46991,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":135898,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/06/12 20:45:34 +0700","modified_at":"2014/06/12 21:03:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/12 21:03:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ilovepdf {"member_only_commentable":false,"description":"ilovepdf.png","asset_updated_at":"2014/06/05 15:13:59 +0700","asset_file_name":"ilovepdf.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":46898,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1950,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/06/05 15:13:59 +0700","modified_at":"2014/06/05 15:14:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/05 15:14:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_sfb {"member_only_commentable":false,"description":"SFB.jpg","asset_updated_at":"2014/06/03 21:53:57 +0700","asset_file_name":"SFB.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46876,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":140839,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/06/03 21:53:57 +0700","modified_at":"2014/06/03 22:05:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/03 22:05:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_sun_flower_baby {"member_only_commentable":false,"description":"Sun_Flower_Baby.jpg","asset_updated_at":"2014/06/03 21:40:04 +0700","asset_file_name":"Sun_Flower_Baby.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46875,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":140839,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/06/03 21:40:04 +0700","modified_at":"2014/06/03 22:03:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/03 22:03:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_free_time01 {"member_only_commentable":false,"description":"free_time01.jpg","asset_updated_at":"2014/06/03 21:25:06 +0700","asset_file_name":"free_time01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46874,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82168,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/06/03 21:25:06 +0700","modified_at":"2014/06/03 21:25:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/03 21:25:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_myguit01 {"member_only_commentable":false,"description":"MyGuit01.jpg","asset_updated_at":"2014/05/30 21:08:00 +0700","asset_file_name":"MyGuit01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46828,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":100814,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/05/30 21:08:00 +0700","modified_at":"2014/05/30 21:08:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/30 21:08:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_flowera01 {"member_only_commentable":false,"description":"FlowerA01.jpg","asset_updated_at":"2014/05/30 20:35:07 +0700","asset_file_name":"FlowerA01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46827,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":113421,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/05/30 20:35:07 +0700","modified_at":"2014/05/30 21:02:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/30 21:02:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_dscn1221_2 {"member_only_commentable":false,"description":"DSCN1221_2.JPG","asset_updated_at":"2014/05/26 21:11:14 +0700","asset_file_name":"DSCN1221_2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46767,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":224824,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/05/26 21:11:14 +0700","modified_at":"2014/05/26 21:11:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/26 21:11:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_mansome {"member_only_commentable":false,"description":"mansome.jpg","asset_updated_at":"2014/05/19 23:15:03 +0700","asset_file_name":"mansome.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46685,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11904,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/05/19 23:15:03 +0700","modified_at":"2014/05/19 23:15:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/19 23:15:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_300px-zinc_gluconate_structure {"member_only_commentable":false,"description":"300px-Zinc_gluconate_structure.svg.png","asset_updated_at":"2014/05/19 22:49:01 +0700","asset_file_name":"300px-Zinc_gluconate_structure.svg.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":46684,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4581,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/05/19 22:49:01 +0700","modified_at":"2014/05/19 23:04:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/19 23:04:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_bali2011-001 {"member_only_commentable":false,"description":"Bali2011-001.jpg","asset_updated_at":"2014/05/18 14:47:44 +0700","asset_file_name":"Bali2011-001.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46669,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74050,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/05/18 14:47:44 +0700","modified_at":"2014/05/18 15:03:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/18 15:03:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_fert08 {"member_only_commentable":false,"description":"Fert08.jpg","asset_updated_at":"2014/05/08 22:01:39 +0700","asset_file_name":"Fert08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46560,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":152936,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/05/08 22:01:39 +0700","modified_at":"2014/05/08 22:04:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 22:04:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_fert07 {"member_only_commentable":false,"description":"Fert07.jpg","asset_updated_at":"2014/05/08 22:01:24 +0700","asset_file_name":"Fert07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46559,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110053,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/05/08 22:01:24 +0700","modified_at":"2014/05/08 22:04:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 22:04:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_fert06 {"member_only_commentable":false,"description":"Fert06.jpg","asset_updated_at":"2014/05/08 22:01:10 +0700","asset_file_name":"Fert06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46558,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127377,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/05/08 22:01:10 +0700","modified_at":"2014/05/08 22:04:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 22:04:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_fert05 {"member_only_commentable":false,"description":"Fert05.jpg","asset_updated_at":"2014/05/08 22:00:55 +0700","asset_file_name":"Fert05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46557,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":162238,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/05/08 22:00:55 +0700","modified_at":"2014/05/08 22:04:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 22:04:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_fert04 {"member_only_commentable":false,"description":"Fert04.jpg","asset_updated_at":"2014/05/08 22:00:42 +0700","asset_file_name":"Fert04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46556,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":143392,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/05/08 22:00:42 +0700","modified_at":"2014/05/08 22:04:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 22:04:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_fert03 {"member_only_commentable":false,"description":"Fert03.jpg","asset_updated_at":"2014/05/08 22:00:30 +0700","asset_file_name":"Fert03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46555,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136580,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/05/08 22:00:30 +0700","modified_at":"2014/05/08 22:03:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 22:03:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_fert02 {"member_only_commentable":false,"description":"Fert02.jpg","asset_updated_at":"2014/05/08 21:59:31 +0700","asset_file_name":"Fert02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46554,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":391019,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/05/08 21:59:31 +0700","modified_at":"2014/05/08 22:03:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 22:03:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_fert01 {"member_only_commentable":false,"description":"Fert01.jpg","asset_updated_at":"2014/05/08 21:59:16 +0700","asset_file_name":"Fert01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46553,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105638,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/05/08 21:59:16 +0700","modified_at":"2014/05/08 22:03:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 22:03:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kool01 {"member_only_commentable":false,"description":"kool01.jpg","asset_updated_at":"2014/05/08 08:34:55 +0700","asset_file_name":"kool01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46538,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":150925,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/05/08 08:34:55 +0700","modified_at":"2014/05/08 08:35:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 08:35:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_vetget02 {"member_only_commentable":false,"description":"Vetget02.jpg","asset_updated_at":"2014/05/08 08:34:09 +0700","asset_file_name":"Vetget02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46537,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":284435,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/05/08 08:34:09 +0700","modified_at":"2014/05/08 08:34:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 08:34:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_vetget01 {"member_only_commentable":false,"description":"Vetget01.jpg","asset_updated_at":"2014/05/08 08:29:37 +0700","asset_file_name":"Vetget01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46536,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":372466,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/05/08 08:29:37 +0700","modified_at":"2014/05/08 08:29:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 08:29:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_happ12 {"member_only_commentable":false,"description":"Happ12.jpg","asset_updated_at":"2014/04/29 22:10:55 +0700","asset_file_name":"Happ12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46394,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":250476,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/04/29 22:10:55 +0700","modified_at":"2014/04/29 22:11:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/29 22:11:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_hap11 {"member_only_commentable":false,"description":"Hap11.jpg","asset_updated_at":"2014/04/29 22:10:24 +0700","asset_file_name":"Hap11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46393,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":368350,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/04/29 22:10:24 +0700","modified_at":"2014/04/29 22:10:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/29 22:10:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kai091 {"member_only_commentable":false,"description":"Kai091.JPG","asset_updated_at":"2014/04/29 11:19:12 +0700","asset_file_name":"Kai091.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46378,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101178,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/04/29 11:19:12 +0700","modified_at":"2014/04/29 11:19:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/29 11:19:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kai051 {"member_only_commentable":false,"description":"Kai051.JPG","asset_updated_at":"2014/04/29 11:18:59 +0700","asset_file_name":"Kai051.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46377,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109581,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/04/29 11:18:59 +0700","modified_at":"2014/04/29 11:19:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/29 11:19:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kai09 {"member_only_commentable":false,"description":"Kai09.JPG","asset_updated_at":"2014/04/29 11:09:23 +0700","asset_file_name":"Kai09.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46375,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103486,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/04/29 11:09:23 +0700","modified_at":"2014/04/29 11:09:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/29 11:09:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: