นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_p04 {"modified_at":"2014/06/26 10:05:37 +0700","id":47148,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"p04.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/26 10:05:37 +0700","media_folder_id":1437,"description":"p04.jpg","created_at":"2014/06/26 10:02:22 +0700","asset_updated_at":"2014/06/26 10:02:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":24879}
 • Ico64_p03 {"modified_at":"2014/06/26 10:05:29 +0700","id":47147,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"p03.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/26 10:05:29 +0700","media_folder_id":1437,"description":"p03.jpg","created_at":"2014/06/26 10:02:10 +0700","asset_updated_at":"2014/06/26 10:02:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":30363}
 • Ico64_p02 {"modified_at":"2014/06/26 10:05:22 +0700","id":47146,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"p02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/26 10:05:22 +0700","media_folder_id":1437,"description":"p02.jpg","created_at":"2014/06/26 10:01:55 +0700","asset_updated_at":"2014/06/26 10:01:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":20650}
 • Ico64_p01 {"modified_at":"2014/06/26 10:05:15 +0700","id":47145,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"p01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/26 10:05:15 +0700","media_folder_id":1437,"description":"p01.jpg","created_at":"2014/06/26 10:01:46 +0700","asset_updated_at":"2014/06/26 10:01:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":31828}
 • Ico64_other_work_moror2 {"modified_at":"2014/06/25 13:11:14 +0700","id":47141,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Other_work_MorOr2.png","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/25 13:11:14 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Other_work_MorOr2.png","created_at":"2014/06/25 13:11:04 +0700","asset_updated_at":"2014/06/25 13:11:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":175363}
 • {"modified_at":"2014/06/25 13:10:21 +0700","id":47140,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Form_Other_Work.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/25 13:10:21 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Form_Other_Work.pdf","created_at":"2014/06/25 13:10:12 +0700","asset_updated_at":"2014/06/25 13:10:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":57204}
 • Ico64_other_work_moror {"modified_at":"2014/06/25 13:09:50 +0700","id":47139,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Other_work_MorOr.png","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/25 13:09:50 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Other_work_MorOr.png","created_at":"2014/06/25 13:09:31 +0700","asset_updated_at":"2014/06/25 13:09:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":69710}
 • {"modified_at":"2014/06/25 13:09:42 +0700","id":47138,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Other_work_MorOr.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/25 13:09:42 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Other_work_MorOr.pdf","created_at":"2014/06/25 13:09:24 +0700","asset_updated_at":"2014/06/25 13:09:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":22935}
 • Ico64_brazil2014 {"modified_at":"2014/06/12 21:04:16 +0700","id":46992,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Brazil2014.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/12 21:04:16 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Brazil2014.jpg","created_at":"2014/06/12 21:03:21 +0700","asset_updated_at":"2014/06/12 21:03:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":135898}
 • Ico64_world_cup_2014 {"modified_at":"2014/06/12 21:03:15 +0700","id":46991,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"world_cup_2014.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/12 21:03:15 +0700","media_folder_id":1437,"description":"world_cup_2014.jpg","created_at":"2014/06/12 20:45:34 +0700","asset_updated_at":"2014/06/12 20:45:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":135898}
 • Ico64_ilovepdf {"modified_at":"2014/06/05 15:14:11 +0700","id":46898,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ilovepdf.png","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/05 15:14:11 +0700","media_folder_id":1437,"description":"ilovepdf.png","created_at":"2014/06/05 15:13:59 +0700","asset_updated_at":"2014/06/05 15:13:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1950}
 • Ico64_sfb {"modified_at":"2014/06/03 22:05:30 +0700","id":46876,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SFB.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/03 22:05:30 +0700","media_folder_id":1437,"description":"SFB.jpg","created_at":"2014/06/03 21:53:57 +0700","asset_updated_at":"2014/06/03 21:53:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":140839}
 • Ico64_sun_flower_baby {"modified_at":"2014/06/03 22:03:01 +0700","id":46875,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Sun_Flower_Baby.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/03 22:03:01 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Sun_Flower_Baby.jpg","created_at":"2014/06/03 21:40:04 +0700","asset_updated_at":"2014/06/03 21:40:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":140839}
 • Ico64_free_time01 {"modified_at":"2014/06/03 21:25:13 +0700","id":46874,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"free_time01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/03 21:25:13 +0700","media_folder_id":1437,"description":"free_time01.jpg","created_at":"2014/06/03 21:25:06 +0700","asset_updated_at":"2014/06/03 21:25:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":82168}
 • Ico64_myguit01 {"modified_at":"2014/05/30 21:08:12 +0700","id":46828,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"MyGuit01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/30 21:08:12 +0700","media_folder_id":1437,"description":"MyGuit01.jpg","created_at":"2014/05/30 21:08:00 +0700","asset_updated_at":"2014/05/30 21:08:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":100814}
 • Ico64_flowera01 {"modified_at":"2014/05/30 21:02:40 +0700","id":46827,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"FlowerA01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/30 21:02:40 +0700","media_folder_id":1437,"description":"FlowerA01.jpg","created_at":"2014/05/30 20:35:07 +0700","asset_updated_at":"2014/05/30 20:35:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":113421}
 • Ico64_dscn1221_2 {"modified_at":"2014/05/26 21:11:28 +0700","id":46767,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCN1221_2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/26 21:11:28 +0700","media_folder_id":1437,"description":"DSCN1221_2.JPG","created_at":"2014/05/26 21:11:14 +0700","asset_updated_at":"2014/05/26 21:11:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":224824}
 • Ico64_mansome {"modified_at":"2014/05/19 23:15:14 +0700","id":46685,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mansome.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/19 23:15:14 +0700","media_folder_id":1437,"description":"mansome.jpg","created_at":"2014/05/19 23:15:03 +0700","asset_updated_at":"2014/05/19 23:15:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11904}
 • Ico64_300px-zinc_gluconate_structure {"modified_at":"2014/05/19 23:04:44 +0700","id":46684,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"300px-Zinc_gluconate_structure.svg.png","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/19 23:04:44 +0700","media_folder_id":1437,"description":"300px-Zinc_gluconate_structure.svg.png","created_at":"2014/05/19 22:49:01 +0700","asset_updated_at":"2014/05/19 22:49:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":4581}
 • Ico64_bali2011-001 {"modified_at":"2014/05/18 15:03:49 +0700","id":46669,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Bali2011-001.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/18 15:03:49 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Bali2011-001.jpg","created_at":"2014/05/18 14:47:44 +0700","asset_updated_at":"2014/05/18 14:47:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":74050}
 • Ico64_fert08 {"modified_at":"2014/05/08 22:04:27 +0700","id":46560,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Fert08.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 22:04:27 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Fert08.jpg","created_at":"2014/05/08 22:01:39 +0700","asset_updated_at":"2014/05/08 22:01:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":152936}
 • Ico64_fert07 {"modified_at":"2014/05/08 22:04:21 +0700","id":46559,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Fert07.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 22:04:21 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Fert07.jpg","created_at":"2014/05/08 22:01:24 +0700","asset_updated_at":"2014/05/08 22:01:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":110053}
 • Ico64_fert06 {"modified_at":"2014/05/08 22:04:14 +0700","id":46558,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Fert06.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 22:04:14 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Fert06.jpg","created_at":"2014/05/08 22:01:10 +0700","asset_updated_at":"2014/05/08 22:01:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":127377}
 • Ico64_fert05 {"modified_at":"2014/05/08 22:04:08 +0700","id":46557,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Fert05.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 22:04:08 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Fert05.jpg","created_at":"2014/05/08 22:00:55 +0700","asset_updated_at":"2014/05/08 22:00:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":162238}
 • Ico64_fert04 {"modified_at":"2014/05/08 22:04:02 +0700","id":46556,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Fert04.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 22:04:02 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Fert04.jpg","created_at":"2014/05/08 22:00:42 +0700","asset_updated_at":"2014/05/08 22:00:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":143392}
 • Ico64_fert03 {"modified_at":"2014/05/08 22:03:56 +0700","id":46555,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Fert03.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 22:03:56 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Fert03.jpg","created_at":"2014/05/08 22:00:30 +0700","asset_updated_at":"2014/05/08 22:00:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":136580}
 • Ico64_fert02 {"modified_at":"2014/05/08 22:03:50 +0700","id":46554,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Fert02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 22:03:50 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Fert02.jpg","created_at":"2014/05/08 21:59:31 +0700","asset_updated_at":"2014/05/08 21:59:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":391019}
 • Ico64_fert01 {"modified_at":"2014/05/08 22:03:43 +0700","id":46553,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Fert01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 22:03:43 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Fert01.jpg","created_at":"2014/05/08 21:59:16 +0700","asset_updated_at":"2014/05/08 21:59:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":105638}
 • Ico64_kool01 {"modified_at":"2014/05/08 08:35:12 +0700","id":46538,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kool01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 08:35:12 +0700","media_folder_id":1437,"description":"kool01.jpg","created_at":"2014/05/08 08:34:55 +0700","asset_updated_at":"2014/05/08 08:34:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":150925}
 • Ico64_vetget02 {"modified_at":"2014/05/08 08:34:19 +0700","id":46537,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Vetget02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 08:34:19 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Vetget02.jpg","created_at":"2014/05/08 08:34:09 +0700","asset_updated_at":"2014/05/08 08:34:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":284435}
 • Ico64_vetget01 {"modified_at":"2014/05/08 08:29:46 +0700","id":46536,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Vetget01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 08:29:46 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Vetget01.jpg","created_at":"2014/05/08 08:29:37 +0700","asset_updated_at":"2014/05/08 08:29:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":372466}
 • Ico64_happ12 {"modified_at":"2014/04/29 22:11:04 +0700","id":46394,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Happ12.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/29 22:11:04 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Happ12.jpg","created_at":"2014/04/29 22:10:55 +0700","asset_updated_at":"2014/04/29 22:10:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":250476}
 • Ico64_hap11 {"modified_at":"2014/04/29 22:10:36 +0700","id":46393,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Hap11.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/29 22:10:36 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Hap11.jpg","created_at":"2014/04/29 22:10:24 +0700","asset_updated_at":"2014/04/29 22:10:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":368350}
 • Ico64_kai091 {"modified_at":"2014/04/29 11:19:19 +0700","id":46378,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Kai091.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/29 11:19:19 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Kai091.JPG","created_at":"2014/04/29 11:19:12 +0700","asset_updated_at":"2014/04/29 11:19:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":101178}
 • Ico64_kai051 {"modified_at":"2014/04/29 11:19:05 +0700","id":46377,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Kai051.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/29 11:19:05 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Kai051.JPG","created_at":"2014/04/29 11:18:59 +0700","asset_updated_at":"2014/04/29 11:18:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":109581}
 • Ico64_kai09 {"modified_at":"2014/04/29 11:09:30 +0700","id":46375,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Kai09.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/29 11:09:30 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Kai09.JPG","created_at":"2014/04/29 11:09:23 +0700","asset_updated_at":"2014/04/29 11:09:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":103486}
ขนาดย่อ: