นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_f4 {"media_folder_id":1437,"description":"f4.JPG","asset_updated_at":"2011/10/17 18:07:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2011/10/17 18:07:09 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/10/17 18:07:10 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/10/17 18:07:10 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"f4.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":80883,"visibility":null,"id":30743}
  • Small_f2 {"media_folder_id":1437,"description":"f2.JPG","asset_updated_at":"2011/10/17 18:06:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2011/10/17 18:06:41 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/10/17 18:06:45 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/10/17 18:06:45 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"f2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":112859,"visibility":null,"id":30742}
  • Small_f1 {"media_folder_id":1437,"description":"f1.JPG","asset_updated_at":"2011/10/17 18:05:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2011/10/17 18:05:47 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/10/17 18:05:49 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/10/17 18:05:49 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"f1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":96441,"visibility":null,"id":30741}
  • Small_p1060617 {"media_folder_id":1437,"description":"P1060617.JPG","asset_updated_at":"2011/10/17 18:00:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2011/10/17 18:00:07 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/10/17 18:00:13 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/10/17 18:00:13 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"P1060617.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":112348,"visibility":null,"id":30740}
  • Small_p1060614 {"media_folder_id":1437,"description":"P1060614.JPG","asset_updated_at":"2011/10/17 17:58:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2011/10/17 17:58:25 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/10/17 17:58:27 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/10/17 17:58:27 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"P1060614.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":112949,"visibility":null,"id":30739}
  • Small_p1060611 {"media_folder_id":1437,"description":"P1060611.JPG","asset_updated_at":"2011/10/17 17:57:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2011/10/17 17:57:34 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/10/17 17:57:36 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/10/17 17:57:36 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"P1060611.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":80643,"visibility":null,"id":30738}
  • Small_p1060609 {"media_folder_id":1437,"description":"P1060609.JPG","asset_updated_at":"2011/10/17 17:56:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2011/10/17 17:56:58 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/10/17 17:57:00 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/10/17 17:57:00 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"P1060609.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":94737,"visibility":null,"id":30737}
  • Small_p1060608 {"media_folder_id":1437,"description":"P1060608.JPG","asset_updated_at":"2011/10/17 17:55:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2011/10/17 17:55:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/10/17 17:55:59 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/10/17 17:55:59 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"P1060608.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":113687,"visibility":null,"id":30736}
  • Small_p1060607 {"media_folder_id":1437,"description":"P1060607.JPG","asset_updated_at":"2011/10/17 17:55:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2011/10/17 17:55:19 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/10/17 17:55:24 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/10/17 17:55:24 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"P1060607.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":112911,"visibility":null,"id":30735}
ขนาดย่อ: