นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_f4 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/17 18:07:10 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":80883,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":30743,"created_at":"2011/10/17 18:07:09 +0700","asset_file_name":"f4.JPG","updated_at":"2011/10/17 18:07:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/17 18:07:09 +0700","description":"f4.JPG","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_f2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/17 18:06:45 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":112859,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":30742,"created_at":"2011/10/17 18:06:41 +0700","asset_file_name":"f2.JPG","updated_at":"2011/10/17 18:06:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/17 18:06:41 +0700","description":"f2.JPG","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_f1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/17 18:05:49 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":96441,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":30741,"created_at":"2011/10/17 18:05:47 +0700","asset_file_name":"f1.JPG","updated_at":"2011/10/17 18:05:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/17 18:05:47 +0700","description":"f1.JPG","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_p1060617 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/17 18:00:13 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":112348,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":30740,"created_at":"2011/10/17 18:00:07 +0700","asset_file_name":"P1060617.JPG","updated_at":"2011/10/17 18:00:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/17 18:00:07 +0700","description":"P1060617.JPG","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_p1060614 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/17 17:58:27 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":112949,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":30739,"created_at":"2011/10/17 17:58:25 +0700","asset_file_name":"P1060614.JPG","updated_at":"2011/10/17 17:58:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/17 17:58:25 +0700","description":"P1060614.JPG","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_p1060611 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/17 17:57:36 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":80643,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":30738,"created_at":"2011/10/17 17:57:34 +0700","asset_file_name":"P1060611.JPG","updated_at":"2011/10/17 17:57:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/17 17:57:34 +0700","description":"P1060611.JPG","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_p1060609 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/17 17:57:00 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":94737,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":30737,"created_at":"2011/10/17 17:56:58 +0700","asset_file_name":"P1060609.JPG","updated_at":"2011/10/17 17:57:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/17 17:56:58 +0700","description":"P1060609.JPG","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_p1060608 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/17 17:55:59 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":113687,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":30736,"created_at":"2011/10/17 17:55:57 +0700","asset_file_name":"P1060608.JPG","updated_at":"2011/10/17 17:55:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/17 17:55:57 +0700","description":"P1060608.JPG","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_p1060607 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/17 17:55:24 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":112911,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":30735,"created_at":"2011/10/17 17:55:19 +0700","asset_file_name":"P1060607.JPG","updated_at":"2011/10/17 17:55:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/17 17:55:19 +0700","description":"P1060607.JPG","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: