นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_page3 {"modified_at":"2011/10/19 16:26:14 +0700","id":30778,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"page3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/19 16:26:14 +0700","media_folder_id":1437,"description":"page3.jpg","created_at":"2011/10/19 16:26:08 +0700","asset_updated_at":"2011/10/19 16:26:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":84118}
  • Small_page2 {"modified_at":"2011/10/19 16:26:04 +0700","id":30777,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"page2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/19 16:26:04 +0700","media_folder_id":1437,"description":"page2.jpg","created_at":"2011/10/19 16:25:58 +0700","asset_updated_at":"2011/10/19 16:25:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":76741}
  • Small_page1 {"modified_at":"2011/10/19 16:25:53 +0700","id":30776,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"page1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/19 16:25:53 +0700","media_folder_id":1437,"description":"page1.jpg","created_at":"2011/10/19 16:25:49 +0700","asset_updated_at":"2011/10/19 16:25:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":79797}
  • {"modified_at":"2011/10/19 13:01:45 +0700","id":30774,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IT.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/19 13:01:45 +0700","media_folder_id":1437,"description":"IT.bmp","created_at":"2011/10/19 13:01:42 +0700","asset_updated_at":"2011/10/19 13:01:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":921654}
  • Small_ok3 {"modified_at":"2011/10/19 12:59:19 +0700","id":30773,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ok3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/19 12:59:19 +0700","media_folder_id":1437,"description":"ok3.jpg","created_at":"2011/10/19 12:59:16 +0700","asset_updated_at":"2011/10/19 12:59:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":96465}
  • Small_ok2 {"modified_at":"2011/10/19 12:59:13 +0700","id":30772,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ok2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/19 12:59:13 +0700","media_folder_id":1437,"description":"ok2.jpg","created_at":"2011/10/19 12:59:08 +0700","asset_updated_at":"2011/10/19 12:59:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":74070}
  • Small_ok1 {"modified_at":"2011/10/19 12:59:03 +0700","id":30771,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ok1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/19 12:59:03 +0700","media_folder_id":1437,"description":"ok1.jpg","created_at":"2011/10/19 12:58:59 +0700","asset_updated_at":"2011/10/19 12:58:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45571}
  • Small_ok0 {"modified_at":"2011/10/19 12:58:52 +0700","id":30770,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ok0.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/19 12:58:52 +0700","media_folder_id":1437,"description":"ok0.JPG","created_at":"2011/10/19 12:58:51 +0700","asset_updated_at":"2011/10/19 12:58:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":158072}
  • Small_f5 {"modified_at":"2011/10/17 18:07:36 +0700","id":30744,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f5.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 18:07:36 +0700","media_folder_id":1437,"description":"f5.JPG","created_at":"2011/10/17 18:07:34 +0700","asset_updated_at":"2011/10/17 18:07:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":112354}
ขนาดย่อ: