นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_page3 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/19 16:26:14 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":84118,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":30778,"created_at":"2011/10/19 16:26:08 +0700","asset_file_name":"page3.jpg","updated_at":"2011/10/19 16:26:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/19 16:26:08 +0700","description":"page3.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_page2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/19 16:26:04 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":76741,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":30777,"created_at":"2011/10/19 16:25:58 +0700","asset_file_name":"page2.jpg","updated_at":"2011/10/19 16:26:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/19 16:25:58 +0700","description":"page2.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_page1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/19 16:25:53 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":79797,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":30776,"created_at":"2011/10/19 16:25:49 +0700","asset_file_name":"page1.jpg","updated_at":"2011/10/19 16:25:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/19 16:25:49 +0700","description":"page1.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/19 13:01:45 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":921654,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/bmp","id":30774,"created_at":"2011/10/19 13:01:42 +0700","asset_file_name":"IT.bmp","updated_at":"2011/10/19 13:01:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/19 13:01:42 +0700","description":"IT.bmp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_ok3 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/19 12:59:19 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":96465,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":30773,"created_at":"2011/10/19 12:59:16 +0700","asset_file_name":"ok3.jpg","updated_at":"2011/10/19 12:59:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/19 12:59:16 +0700","description":"ok3.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_ok2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/19 12:59:13 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":74070,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":30772,"created_at":"2011/10/19 12:59:08 +0700","asset_file_name":"ok2.jpg","updated_at":"2011/10/19 12:59:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/19 12:59:08 +0700","description":"ok2.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_ok1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/19 12:59:03 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":45571,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":30771,"created_at":"2011/10/19 12:58:59 +0700","asset_file_name":"ok1.jpg","updated_at":"2011/10/19 12:59:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/19 12:58:59 +0700","description":"ok1.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_ok0 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/19 12:58:52 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":158072,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":30770,"created_at":"2011/10/19 12:58:51 +0700","asset_file_name":"ok0.JPG","updated_at":"2011/10/19 12:58:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/19 12:58:51 +0700","description":"ok0.JPG","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_f5 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/17 18:07:36 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":112354,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":30744,"created_at":"2011/10/17 18:07:34 +0700","asset_file_name":"f5.JPG","updated_at":"2011/10/17 18:07:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/17 18:07:34 +0700","description":"f5.JPG","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: