นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Network
Members · Following: 6 · Followed: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_page3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"page3.jpg","created_at":"2011/10/19 16:26:08 +0700","asset_updated_at":"2011/10/19 16:26:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/19 16:26:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"page3.jpg","asset_file_size":84118,"modified_at":"2011/10/19 16:26:14 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30778,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_page2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"page2.jpg","created_at":"2011/10/19 16:25:58 +0700","asset_updated_at":"2011/10/19 16:25:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/19 16:26:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"page2.jpg","asset_file_size":76741,"modified_at":"2011/10/19 16:26:04 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30777,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_page1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"page1.jpg","created_at":"2011/10/19 16:25:49 +0700","asset_updated_at":"2011/10/19 16:25:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/19 16:25:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"page1.jpg","asset_file_size":79797,"modified_at":"2011/10/19 16:25:53 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30776,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"IT.bmp","created_at":"2011/10/19 13:01:42 +0700","asset_updated_at":"2011/10/19 13:01:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/19 13:01:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"IT.bmp","asset_file_size":921654,"modified_at":"2011/10/19 13:01:45 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30774,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ok3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"ok3.jpg","created_at":"2011/10/19 12:59:16 +0700","asset_updated_at":"2011/10/19 12:59:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/19 12:59:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ok3.jpg","asset_file_size":96465,"modified_at":"2011/10/19 12:59:19 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30773,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ok2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"ok2.jpg","created_at":"2011/10/19 12:59:08 +0700","asset_updated_at":"2011/10/19 12:59:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/19 12:59:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ok2.jpg","asset_file_size":74070,"modified_at":"2011/10/19 12:59:13 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30772,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ok1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"ok1.jpg","created_at":"2011/10/19 12:58:59 +0700","asset_updated_at":"2011/10/19 12:58:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/19 12:59:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ok1.jpg","asset_file_size":45571,"modified_at":"2011/10/19 12:59:03 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30771,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ok0 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"ok0.JPG","created_at":"2011/10/19 12:58:51 +0700","asset_updated_at":"2011/10/19 12:58:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/19 12:58:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ok0.JPG","asset_file_size":158072,"modified_at":"2011/10/19 12:58:52 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30770,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_f5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"f5.JPG","created_at":"2011/10/17 18:07:34 +0700","asset_updated_at":"2011/10/17 18:07:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 18:07:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"f5.JPG","asset_file_size":112354,"modified_at":"2011/10/17 18:07:36 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30744,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: