นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ok0 {"modified_at":"2011/10/19 12:58:52 +0700","id":30770,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ok0.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/19 12:58:52 +0700","media_folder_id":1437,"description":"ok0.JPG","created_at":"2011/10/19 12:58:51 +0700","asset_updated_at":"2011/10/19 12:58:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":158072}
  • Small_f5 {"modified_at":"2011/10/17 18:07:36 +0700","id":30744,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f5.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 18:07:36 +0700","media_folder_id":1437,"description":"f5.JPG","created_at":"2011/10/17 18:07:34 +0700","asset_updated_at":"2011/10/17 18:07:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":112354}
  • Small_f4 {"modified_at":"2011/10/17 18:07:10 +0700","id":30743,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f4.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 18:07:10 +0700","media_folder_id":1437,"description":"f4.JPG","created_at":"2011/10/17 18:07:09 +0700","asset_updated_at":"2011/10/17 18:07:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":80883}
  • Small_f2 {"modified_at":"2011/10/17 18:06:45 +0700","id":30742,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 18:06:45 +0700","media_folder_id":1437,"description":"f2.JPG","created_at":"2011/10/17 18:06:41 +0700","asset_updated_at":"2011/10/17 18:06:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":112859}
  • Small_f1 {"modified_at":"2011/10/17 18:05:49 +0700","id":30741,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 18:05:49 +0700","media_folder_id":1437,"description":"f1.JPG","created_at":"2011/10/17 18:05:47 +0700","asset_updated_at":"2011/10/17 18:05:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":96441}
  • Small_p1060617 {"modified_at":"2011/10/17 18:00:13 +0700","id":30740,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1060617.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 18:00:13 +0700","media_folder_id":1437,"description":"P1060617.JPG","created_at":"2011/10/17 18:00:07 +0700","asset_updated_at":"2011/10/17 18:00:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":112348}
  • Small_p1060614 {"modified_at":"2011/10/17 17:58:27 +0700","id":30739,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1060614.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 17:58:27 +0700","media_folder_id":1437,"description":"P1060614.JPG","created_at":"2011/10/17 17:58:25 +0700","asset_updated_at":"2011/10/17 17:58:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":112949}
  • Small_p1060611 {"modified_at":"2011/10/17 17:57:36 +0700","id":30738,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1060611.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 17:57:36 +0700","media_folder_id":1437,"description":"P1060611.JPG","created_at":"2011/10/17 17:57:34 +0700","asset_updated_at":"2011/10/17 17:57:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":80643}
  • Small_p1060609 {"modified_at":"2011/10/17 17:57:00 +0700","id":30737,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1060609.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/17 17:57:00 +0700","media_folder_id":1437,"description":"P1060609.JPG","created_at":"2011/10/17 17:56:58 +0700","asset_updated_at":"2011/10/17 17:56:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":94737}
ขนาดย่อ: