นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_page3 {"description":"page3.jpg","asset_updated_at":"2011/10/19 16:26:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30778,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/19 16:26:08 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"page3.jpg","updated_at":"2011/10/19 16:26:14 +0700","modified_at":"2011/10/19 16:26:14 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":84118,"last_commented_at":null}
  • Small_page2 {"description":"page2.jpg","asset_updated_at":"2011/10/19 16:25:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30777,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/19 16:25:58 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"page2.jpg","updated_at":"2011/10/19 16:26:04 +0700","modified_at":"2011/10/19 16:26:04 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":76741,"last_commented_at":null}
  • Small_page1 {"description":"page1.jpg","asset_updated_at":"2011/10/19 16:25:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30776,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/19 16:25:49 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"page1.jpg","updated_at":"2011/10/19 16:25:53 +0700","modified_at":"2011/10/19 16:25:53 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":79797,"last_commented_at":null}
  • {"description":"IT.bmp","asset_updated_at":"2011/10/19 13:01:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":30774,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/19 13:01:42 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IT.bmp","updated_at":"2011/10/19 13:01:45 +0700","modified_at":"2011/10/19 13:01:45 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":921654,"last_commented_at":null}
  • Small_ok3 {"description":"ok3.jpg","asset_updated_at":"2011/10/19 12:59:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30773,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/19 12:59:16 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ok3.jpg","updated_at":"2011/10/19 12:59:19 +0700","modified_at":"2011/10/19 12:59:19 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":96465,"last_commented_at":null}
  • Small_ok2 {"description":"ok2.jpg","asset_updated_at":"2011/10/19 12:59:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30772,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/19 12:59:08 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ok2.jpg","updated_at":"2011/10/19 12:59:13 +0700","modified_at":"2011/10/19 12:59:13 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":74070,"last_commented_at":null}
  • Small_ok1 {"description":"ok1.jpg","asset_updated_at":"2011/10/19 12:58:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30771,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/19 12:58:59 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ok1.jpg","updated_at":"2011/10/19 12:59:03 +0700","modified_at":"2011/10/19 12:59:03 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":45571,"last_commented_at":null}
  • Small_ok0 {"description":"ok0.JPG","asset_updated_at":"2011/10/19 12:58:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30770,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/19 12:58:51 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ok0.JPG","updated_at":"2011/10/19 12:58:52 +0700","modified_at":"2011/10/19 12:58:52 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":158072,"last_commented_at":null}
  • Small_f5 {"description":"f5.JPG","asset_updated_at":"2011/10/17 18:07:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30744,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/17 18:07:34 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"f5.JPG","updated_at":"2011/10/17 18:07:36 +0700","modified_at":"2011/10/17 18:07:36 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":112354,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: