นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_gg9 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/10/21 09:18:12 +0700","updated_at":"2011/10/21 09:18:18 +0700","created_at":"2011/10/21 09:18:12 +0700","asset_file_name":"GG9.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":30804,"deleted_at":null,"media_folder_id":1437,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"GG9.jpg","modified_at":"2011/10/21 09:18:18 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":391008,"group_member_commentable":false}
  • Small_gg8 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/10/21 09:18:02 +0700","updated_at":"2011/10/21 09:18:06 +0700","created_at":"2011/10/21 09:18:02 +0700","asset_file_name":"GG8.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":30803,"deleted_at":null,"media_folder_id":1437,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"GG8.jpg","modified_at":"2011/10/21 09:18:06 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":445774,"group_member_commentable":false}
  • Small_gg7 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/10/21 09:17:54 +0700","updated_at":"2011/10/21 09:17:59 +0700","created_at":"2011/10/21 09:17:54 +0700","asset_file_name":"GG7.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":30802,"deleted_at":null,"media_folder_id":1437,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"GG7.jpg","modified_at":"2011/10/21 09:17:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":381819,"group_member_commentable":false}
  • Small_gg5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/10/21 09:17:36 +0700","updated_at":"2011/10/21 09:17:42 +0700","created_at":"2011/10/21 09:17:36 +0700","asset_file_name":"GG5.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":30801,"deleted_at":null,"media_folder_id":1437,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"GG5.jpg","modified_at":"2011/10/21 09:17:42 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":393783,"group_member_commentable":false}
  • Small_gg4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/10/21 09:17:26 +0700","updated_at":"2011/10/21 09:17:30 +0700","created_at":"2011/10/21 09:17:26 +0700","asset_file_name":"GG4.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":30800,"deleted_at":null,"media_folder_id":1437,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"GG4.jpg","modified_at":"2011/10/21 09:17:30 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":377296,"group_member_commentable":false}
  • Small_gg3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/10/21 09:17:19 +0700","updated_at":"2011/10/21 09:17:22 +0700","created_at":"2011/10/21 09:17:19 +0700","asset_file_name":"GG3.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":30799,"deleted_at":null,"media_folder_id":1437,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"GG3.jpg","modified_at":"2011/10/21 09:17:22 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":377118,"group_member_commentable":false}
  • Small_gg2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/10/21 09:17:12 +0700","updated_at":"2011/10/21 09:17:16 +0700","created_at":"2011/10/21 09:17:12 +0700","asset_file_name":"GG2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":30798,"deleted_at":null,"media_folder_id":1437,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"GG2.jpg","modified_at":"2011/10/21 09:17:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":394371,"group_member_commentable":false}
  • Small_gg1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/10/21 09:17:04 +0700","updated_at":"2011/10/21 09:17:09 +0700","created_at":"2011/10/21 09:17:04 +0700","asset_file_name":"GG1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":30797,"deleted_at":null,"media_folder_id":1437,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"GG1.jpg","modified_at":"2011/10/21 09:17:09 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":361557,"group_member_commentable":false}
  • Small_page4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/10/19 16:26:18 +0700","updated_at":"2011/10/19 16:26:20 +0700","created_at":"2011/10/19 16:26:18 +0700","asset_file_name":"page4.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":30779,"deleted_at":null,"media_folder_id":1437,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"page4.jpg","modified_at":"2011/10/19 16:26:20 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":67087,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: