นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Network
Members · Following: 6 · Followed: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_gg9 {"asset_file_name":"GG9.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/10/21 09:18:18 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GG9.jpg","updated_at":"2011/10/21 09:18:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/21 09:18:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":391008,"id":30804,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/21 09:18:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_gg8 {"asset_file_name":"GG8.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/10/21 09:18:06 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GG8.jpg","updated_at":"2011/10/21 09:18:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/21 09:18:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":445774,"id":30803,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/21 09:18:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_gg7 {"asset_file_name":"GG7.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/10/21 09:17:59 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GG7.jpg","updated_at":"2011/10/21 09:17:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/21 09:17:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":381819,"id":30802,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/21 09:17:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_gg5 {"asset_file_name":"GG5.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/10/21 09:17:42 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GG5.jpg","updated_at":"2011/10/21 09:17:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/21 09:17:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":393783,"id":30801,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/21 09:17:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_gg4 {"asset_file_name":"GG4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/10/21 09:17:30 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GG4.jpg","updated_at":"2011/10/21 09:17:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/21 09:17:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":377296,"id":30800,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/21 09:17:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_gg3 {"asset_file_name":"GG3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/10/21 09:17:22 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GG3.jpg","updated_at":"2011/10/21 09:17:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/21 09:17:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":377118,"id":30799,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/21 09:17:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_gg2 {"asset_file_name":"GG2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/10/21 09:17:16 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GG2.jpg","updated_at":"2011/10/21 09:17:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/21 09:17:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":394371,"id":30798,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/21 09:17:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_gg1 {"asset_file_name":"GG1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/10/21 09:17:09 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GG1.jpg","updated_at":"2011/10/21 09:17:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/21 09:17:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":361557,"id":30797,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/21 09:17:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_page4 {"asset_file_name":"page4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/10/19 16:26:20 +0700","media_folder_id":1437,"description":"page4.jpg","updated_at":"2011/10/19 16:26:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/19 16:26:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":67087,"id":30779,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/19 16:26:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: