นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p1060579 {"asset_file_name":"P1060579.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/10/22 13:47:03 +0700","media_folder_id":1437,"description":"P1060579.JPG","updated_at":"2011/10/22 13:47:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/22 13:46:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":216895,"id":30832,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/22 13:46:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_p1060578 {"asset_file_name":"P1060578.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/10/22 13:46:58 +0700","media_folder_id":1437,"description":"P1060578.JPG","updated_at":"2011/10/22 13:46:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/22 13:46:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":211416,"id":30831,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/22 13:46:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_ico48 {"asset_file_name":"ico48.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/10/22 10:07:53 +0700","media_folder_id":1437,"description":"ico48.jpg","updated_at":"2011/10/22 10:07:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/22 10:07:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":33816,"id":30828,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/22 10:07:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_g06 {"asset_file_name":"G06.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/10/21 16:21:10 +0700","media_folder_id":1437,"description":"G06.jpg","updated_at":"2011/10/21 16:21:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/21 16:21:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":299025,"id":30816,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/21 16:21:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_gg6 {"asset_file_name":"GG6.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/10/21 09:19:33 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GG6.jpg","updated_at":"2011/10/21 09:19:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/21 09:19:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":381447,"id":30809,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/21 09:19:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_gg13 {"asset_file_name":"GG13.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/10/21 09:18:51 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GG13.jpg","updated_at":"2011/10/21 09:18:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/21 09:18:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":246808,"id":30808,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/21 09:18:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_gg12 {"asset_file_name":"GG12.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/10/21 09:18:44 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GG12.jpg","updated_at":"2011/10/21 09:18:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/21 09:18:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":353237,"id":30807,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/21 09:18:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_gg11 {"asset_file_name":"GG11.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/10/21 09:18:32 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GG11.jpg","updated_at":"2011/10/21 09:18:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/21 09:18:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":439409,"id":30806,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/21 09:18:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_gg10 {"asset_file_name":"GG10.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/10/21 09:18:25 +0700","media_folder_id":1437,"description":"GG10.jpg","updated_at":"2011/10/21 09:18:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/21 09:18:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":380658,"id":30805,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/21 09:18:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: