นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p1060579 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/22 13:47:03 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":216895,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":30832,"created_at":"2011/10/22 13:46:59 +0700","asset_file_name":"P1060579.JPG","updated_at":"2011/10/22 13:47:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/22 13:46:59 +0700","description":"P1060579.JPG","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_p1060578 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/22 13:46:58 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":211416,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":30831,"created_at":"2011/10/22 13:46:52 +0700","asset_file_name":"P1060578.JPG","updated_at":"2011/10/22 13:46:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/22 13:46:52 +0700","description":"P1060578.JPG","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_ico48 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/22 10:07:53 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":33816,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":30828,"created_at":"2011/10/22 10:07:50 +0700","asset_file_name":"ico48.jpg","updated_at":"2011/10/22 10:07:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/22 10:07:49 +0700","description":"ico48.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_g06 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/21 16:21:10 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":299025,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":30816,"created_at":"2011/10/21 16:21:08 +0700","asset_file_name":"G06.jpg","updated_at":"2011/10/21 16:21:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/21 16:21:08 +0700","description":"G06.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_gg6 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/21 09:19:33 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":381447,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":30809,"created_at":"2011/10/21 09:19:28 +0700","asset_file_name":"GG6.jpg","updated_at":"2011/10/21 09:19:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/21 09:19:28 +0700","description":"GG6.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_gg13 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/21 09:18:51 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":246808,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":30808,"created_at":"2011/10/21 09:18:45 +0700","asset_file_name":"GG13.jpg","updated_at":"2011/10/21 09:18:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/21 09:18:45 +0700","description":"GG13.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_gg12 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/21 09:18:44 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":353237,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":30807,"created_at":"2011/10/21 09:18:37 +0700","asset_file_name":"GG12.jpg","updated_at":"2011/10/21 09:18:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/21 09:18:37 +0700","description":"GG12.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_gg11 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/21 09:18:32 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":439409,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":30806,"created_at":"2011/10/21 09:18:29 +0700","asset_file_name":"GG11.jpg","updated_at":"2011/10/21 09:18:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/21 09:18:29 +0700","description":"GG11.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_gg10 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/21 09:18:25 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":380658,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":30805,"created_at":"2011/10/21 09:18:21 +0700","asset_file_name":"GG10.jpg","updated_at":"2011/10/21 09:18:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/21 09:18:21 +0700","description":"GG10.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: