นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

Main > pisit.m

No folder found
  • Small_man {"asset_file_name":"man.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/10/23 12:52:14 +0700","media_folder_id":1437,"description":"man.jpg","updated_at":"2011/10/23 12:52:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/23 12:52:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":8823,"id":30843,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/23 12:52:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_fly3 {"asset_file_name":"fly3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/10/23 12:47:33 +0700","media_folder_id":1437,"description":"fly3.jpg","updated_at":"2011/10/23 12:47:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/23 12:47:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1187,"id":30842,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/23 12:47:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_fly2 {"asset_file_name":"fly2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/10/23 12:45:58 +0700","media_folder_id":1437,"description":"fly2.jpg","updated_at":"2011/10/23 12:45:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/23 12:45:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":2805,"id":30841,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/23 12:45:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_fly {"asset_file_name":"fly.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/10/23 12:44:47 +0700","media_folder_id":1437,"description":"fly.jpg","updated_at":"2011/10/23 12:44:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/23 12:44:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":12080,"id":30840,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/23 12:44:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_p1060584 {"asset_file_name":"P1060584.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/10/22 13:48:01 +0700","media_folder_id":1437,"description":"P1060584.JPG","updated_at":"2011/10/22 13:48:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/22 13:48:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":201278,"id":30837,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/22 13:48:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_p1060583 {"asset_file_name":"P1060583.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/10/22 13:47:56 +0700","media_folder_id":1437,"description":"P1060583.JPG","updated_at":"2011/10/22 13:47:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/22 13:47:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":260206,"id":30836,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/22 13:47:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_p1060585 {"asset_file_name":"P1060585.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/10/22 13:47:50 +0700","media_folder_id":1437,"description":"P1060585.JPG","updated_at":"2011/10/22 13:47:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/22 13:47:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":239731,"id":30835,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/22 13:47:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_p1060582 {"asset_file_name":"P1060582.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/10/22 13:47:45 +0700","media_folder_id":1437,"description":"P1060582.JPG","updated_at":"2011/10/22 13:47:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/22 13:47:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":227617,"id":30834,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/22 13:47:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_p1060580 {"asset_file_name":"P1060580.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/10/22 13:47:29 +0700","media_folder_id":1437,"description":"P1060580.JPG","updated_at":"2011/10/22 13:47:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/22 13:47:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":203949,"id":30833,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/22 13:47:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: