นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_man {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":8823,"modified_at":"2011/10/23 12:52:14 +0700","member_only_readable":false,"visibility":null,"created_at":"2011/10/23 12:52:11 +0700","media_folder_id":1437,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"id":30843,"updated_at":"2011/10/23 12:52:14 +0700","asset_file_name":"man.jpg","description":"man.jpg","asset_updated_at":"2011/10/23 12:52:11 +0700"}
  • Small_fly3 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":1187,"modified_at":"2011/10/23 12:47:33 +0700","member_only_readable":false,"visibility":null,"created_at":"2011/10/23 12:47:32 +0700","media_folder_id":1437,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"id":30842,"updated_at":"2011/10/23 12:47:33 +0700","asset_file_name":"fly3.jpg","description":"fly3.jpg","asset_updated_at":"2011/10/23 12:47:32 +0700"}
  • Small_fly2 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":2805,"modified_at":"2011/10/23 12:45:58 +0700","member_only_readable":false,"visibility":null,"created_at":"2011/10/23 12:45:56 +0700","media_folder_id":1437,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"id":30841,"updated_at":"2011/10/23 12:45:58 +0700","asset_file_name":"fly2.jpg","description":"fly2.jpg","asset_updated_at":"2011/10/23 12:45:56 +0700"}
  • Small_fly {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":12080,"modified_at":"2011/10/23 12:44:47 +0700","member_only_readable":false,"visibility":null,"created_at":"2011/10/23 12:44:44 +0700","media_folder_id":1437,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"id":30840,"updated_at":"2011/10/23 12:44:47 +0700","asset_file_name":"fly.jpg","description":"fly.jpg","asset_updated_at":"2011/10/23 12:44:44 +0700"}
  • Small_p1060584 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":201278,"modified_at":"2011/10/22 13:48:01 +0700","member_only_readable":false,"visibility":null,"created_at":"2011/10/22 13:48:00 +0700","media_folder_id":1437,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"id":30837,"updated_at":"2011/10/22 13:48:01 +0700","asset_file_name":"P1060584.JPG","description":"P1060584.JPG","asset_updated_at":"2011/10/22 13:48:00 +0700"}
  • Small_p1060583 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":260206,"modified_at":"2011/10/22 13:47:56 +0700","member_only_readable":false,"visibility":null,"created_at":"2011/10/22 13:47:53 +0700","media_folder_id":1437,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"id":30836,"updated_at":"2011/10/22 13:47:56 +0700","asset_file_name":"P1060583.JPG","description":"P1060583.JPG","asset_updated_at":"2011/10/22 13:47:53 +0700"}
  • Small_p1060585 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":239731,"modified_at":"2011/10/22 13:47:50 +0700","member_only_readable":false,"visibility":null,"created_at":"2011/10/22 13:47:46 +0700","media_folder_id":1437,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"id":30835,"updated_at":"2011/10/22 13:47:50 +0700","asset_file_name":"P1060585.JPG","description":"P1060585.JPG","asset_updated_at":"2011/10/22 13:47:46 +0700"}
  • Small_p1060582 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":227617,"modified_at":"2011/10/22 13:47:45 +0700","member_only_readable":false,"visibility":null,"created_at":"2011/10/22 13:47:39 +0700","media_folder_id":1437,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"id":30834,"updated_at":"2011/10/22 13:47:45 +0700","asset_file_name":"P1060582.JPG","description":"P1060582.JPG","asset_updated_at":"2011/10/22 13:47:39 +0700"}
  • Small_p1060580 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":203949,"modified_at":"2011/10/22 13:47:29 +0700","member_only_readable":false,"visibility":null,"created_at":"2011/10/22 13:47:28 +0700","media_folder_id":1437,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"id":30833,"updated_at":"2011/10/22 13:47:29 +0700","asset_file_name":"P1060580.JPG","description":"P1060580.JPG","asset_updated_at":"2011/10/22 13:47:28 +0700"}
ขนาดย่อ: