นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_f17 {"modified_at":"2011/10/26 13:07:35 +0700","id":30947,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f17.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:07:35 +0700","media_folder_id":1437,"description":"f17.jpg","created_at":"2011/10/26 13:07:30 +0700","asset_updated_at":"2011/10/26 13:07:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":111666}
  • Small_f16 {"modified_at":"2011/10/26 13:07:19 +0700","id":30946,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f16.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:07:19 +0700","media_folder_id":1437,"description":"f16.jpg","created_at":"2011/10/26 13:07:17 +0700","asset_updated_at":"2011/10/26 13:07:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":204003}
  • Small_f14 {"modified_at":"2011/10/26 13:07:13 +0700","id":30945,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f14.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:07:13 +0700","media_folder_id":1437,"description":"f14.jpg","created_at":"2011/10/26 13:07:08 +0700","asset_updated_at":"2011/10/26 13:07:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":246220}
  • Small_f12 {"modified_at":"2011/10/26 13:06:47 +0700","id":30944,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f12.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:06:47 +0700","media_folder_id":1437,"description":"f12.jpg","created_at":"2011/10/26 13:06:44 +0700","asset_updated_at":"2011/10/26 13:06:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":148610}
  • Small_f9 {"modified_at":"2011/10/26 13:06:36 +0700","id":30943,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f9.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:06:36 +0700","media_folder_id":1437,"description":"f9.jpg","created_at":"2011/10/26 13:06:32 +0700","asset_updated_at":"2011/10/26 13:06:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":95811}
  • Small_f05 {"modified_at":"2011/10/26 13:06:30 +0700","id":30942,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f05.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:06:30 +0700","media_folder_id":1437,"description":"f05.jpg","created_at":"2011/10/26 13:06:25 +0700","asset_updated_at":"2011/10/26 13:06:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":176956}
  • Small_f02 {"modified_at":"2011/10/26 13:06:24 +0700","id":30941,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:06:24 +0700","media_folder_id":1437,"description":"f02.jpg","created_at":"2011/10/26 13:06:18 +0700","asset_updated_at":"2011/10/26 13:06:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":80700}
  • Small_f01 {"modified_at":"2011/10/26 13:06:12 +0700","id":30940,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:06:12 +0700","media_folder_id":1437,"description":"f01.jpg","created_at":"2011/10/26 13:06:11 +0700","asset_updated_at":"2011/10/26 13:06:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":193132}
  • Small_woman {"modified_at":"2011/10/23 12:52:25 +0700","id":30844,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"woman.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/23 12:52:25 +0700","media_folder_id":1437,"description":"woman.jpg","created_at":"2011/10/23 12:52:21 +0700","asset_updated_at":"2011/10/23 12:52:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":8910}
ขนาดย่อ: