นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_f17 {"description":"f17.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:07:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30947,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/26 13:07:30 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"f17.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:07:35 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:07:35 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":111666,"last_commented_at":null}
  • Small_f16 {"description":"f16.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:07:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30946,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/26 13:07:17 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"f16.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:07:19 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:07:19 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":204003,"last_commented_at":null}
  • Small_f14 {"description":"f14.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:07:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30945,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/26 13:07:08 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"f14.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:07:13 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:07:13 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":246220,"last_commented_at":null}
  • Small_f12 {"description":"f12.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:06:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30944,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/26 13:06:44 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"f12.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:06:47 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:06:47 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":148610,"last_commented_at":null}
  • Small_f9 {"description":"f9.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:06:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30943,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/26 13:06:32 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"f9.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:06:36 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:06:36 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":95811,"last_commented_at":null}
  • Small_f05 {"description":"f05.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:06:25 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30942,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/26 13:06:25 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"f05.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:06:30 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:06:30 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":176956,"last_commented_at":null}
  • Small_f02 {"description":"f02.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:06:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30941,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/26 13:06:18 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"f02.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:06:24 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:06:24 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":80700,"last_commented_at":null}
  • Small_f01 {"description":"f01.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:06:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30940,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/26 13:06:11 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"f01.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:06:12 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:06:12 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":193132,"last_commented_at":null}
  • Small_woman {"description":"woman.jpg","asset_updated_at":"2011/10/23 12:52:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30844,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/23 12:52:21 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"woman.jpg","updated_at":"2011/10/23 12:52:25 +0700","modified_at":"2011/10/23 12:52:25 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":8910,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: