นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Network
Members · Following: 6 · Followed: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_f17 {"created_at":"2011/10/26 13:07:30 +0700","asset_file_size":111666,"commentable":true,"modified_at":"2011/10/26 13:07:35 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":30947,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"f17.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/26 13:07:30 +0700","asset_file_name":"f17.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:07:35 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
  • Small_f16 {"created_at":"2011/10/26 13:07:17 +0700","asset_file_size":204003,"commentable":true,"modified_at":"2011/10/26 13:07:19 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":30946,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"f16.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/26 13:07:17 +0700","asset_file_name":"f16.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:07:19 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
  • Small_f14 {"created_at":"2011/10/26 13:07:08 +0700","asset_file_size":246220,"commentable":true,"modified_at":"2011/10/26 13:07:13 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":30945,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"f14.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/26 13:07:08 +0700","asset_file_name":"f14.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:07:13 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
  • Small_f12 {"created_at":"2011/10/26 13:06:44 +0700","asset_file_size":148610,"commentable":true,"modified_at":"2011/10/26 13:06:47 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":30944,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"f12.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/26 13:06:44 +0700","asset_file_name":"f12.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:06:47 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
  • Small_f9 {"created_at":"2011/10/26 13:06:32 +0700","asset_file_size":95811,"commentable":true,"modified_at":"2011/10/26 13:06:36 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":30943,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"f9.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/26 13:06:32 +0700","asset_file_name":"f9.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:06:36 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
  • Small_f05 {"created_at":"2011/10/26 13:06:25 +0700","asset_file_size":176956,"commentable":true,"modified_at":"2011/10/26 13:06:30 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":30942,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"f05.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/26 13:06:25 +0700","asset_file_name":"f05.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:06:30 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
  • Small_f02 {"created_at":"2011/10/26 13:06:18 +0700","asset_file_size":80700,"commentable":true,"modified_at":"2011/10/26 13:06:24 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":30941,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"f02.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/26 13:06:18 +0700","asset_file_name":"f02.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:06:24 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
  • Small_f01 {"created_at":"2011/10/26 13:06:11 +0700","asset_file_size":193132,"commentable":true,"modified_at":"2011/10/26 13:06:12 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":30940,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"f01.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/26 13:06:11 +0700","asset_file_name":"f01.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:06:12 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
  • Small_woman {"created_at":"2011/10/23 12:52:21 +0700","asset_file_size":8910,"commentable":true,"modified_at":"2011/10/23 12:52:25 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":30844,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"woman.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/23 12:52:21 +0700","asset_file_name":"woman.jpg","updated_at":"2011/10/23 12:52:25 +0700","media_folder_id":1437,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: